spot_img

ข้อควรรู้ก่อน : อบรมดับเพลิง เตรียมความพร้อมให้กับพนักงานทุกคน

พื้นฐานการดับไฟ

ขั้นตอนการ อบรมดับเพลิง และสิ่งที่คุณควรรู้

อัคคีภัย ถือ เป็นอีกหนึ่งภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากฝีมือมนุษย์ ส่งผลให้เกิดความเสียหายร้ายแรง เกิดการสูญเสียทั้งต่อชีวิตผู้คน ทรัพย์สิน และ ผลกระทบต่อสังคมโดยรอบ ในปัจจุบันนี้เรื่องของอัคคีภัย เป็นสิ่งที่สถานประกอบกิจการ และทุกคนควรตระหนักรู้ ตั้งแต่ในระดับบ้านเรือน ไปจนถึงระดับอุตสาหกรรม

ดังนั้นในวันนี้ เราจะมาแนะนำ ขั้นตอนการ อบรมดับเพลิง และสิ่งที่คุณควรรู้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งระดับการทำงานและภาคครัวเรือนไปจนถึงโรงงานอุตสาหกรรมว่ามีอะไรบ้าง 

อบรมดับเพลิง สำคัญอย่างไร

จากงานวิจัยพบว่า มากกว่า 90% ของอัคคีภัยทั่วโลก เกิดขึ้นจากสาเหตุธรรมชาติ ไฟฟ้าลัดวงจร ไฟป่า การเสียดสีของใบไม้ต้นไม้ ความแห้งของอากาศ ฟ้าผ่า และสาเหตุอื่น ๆ และ ที่เหลือคือเกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์ หรือการวางลอบเพลิง และ ยังพบอีกว่ามากกว่า 70% ผู้ประสบเหตุไม่มีความรู้เกี่ยวกับการ อบรมดับเพลิง 

 

อบรมดับเพลิงอย่างน้อย 40%

 

ดังนั้นในปัจจุบันนี้ ประเทศไทยจึงมีกฎหมายเกี่ยวกับการอบรมดับเพลิงอยู่หลายข้อด้วยกัน โดยหลัก ๆ เลยก็คือ

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 “

ระบุว่า ในสถานประกอบกิจการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ห้างร้าน บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ จะต้องจัดให้มีการ อบรมดับเพลิง ให้กับบุคลากรอย่างน้อย 40% และจะต้องมีวิทยากร 1 คนต่อบุคลากร 60 คน 

 

ฝึกการดับเพลิงขั้นต้น

ขั้นตอนการอบรมดับเพลิง 

ในการเข้าร่วมหลักสูตร อบรมดับเพลิง จะมีขั้นตอนและวิธีการมาตรฐานที่ทางกฎหมายได้ระบุไว้อยู่ ซึ่งได้รับการปรับปรุงหลักสูตรมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน และเพื่อปรับใช้กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างตอบโจทย์ อีกทั้งหลักสูตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย จะมีการออกแบบ และมีการวิเคราะห์มาแล้วเป็นอย่างดี 

หลักสูตรที่ใช้ในการอบรมจะเน้นไปที่สามารถทำตามได้จริง ง่าย แม้ว่าจะไม่เคยมีความรู้มาก่อนก็สามารถทำตามได้อย่างไม่มีปัญหา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

การใช้ถังดับเพลิง

อบรมภาคทฤษฎี 

 • ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ ไม่ว่าจะเป็น สาเหตการเกิดเพลิงไหม้ หลักการของเพลิงไหม้ สถิติ และข้อมูลเกี่ยวกับเพลิงไหม้ที่ควรรู้
 • เพลิงไหม้ประเภทต่าง ๆ จำแนกตามขนาด สถานที่ สาเหตุการเกิด และความร้ายแรง รวมไปถึงวิธีการดับเพลิงเฉพาะประเภท 
 • จิตวิทยาการรับมือกับอัคคีภัยแต่ละประเภท เช่น อัคคีภัยที่เกิดโดยธรรมชาติต้องรับมืออย่างไร อัคคีภัยจากฝีมือมนุษย์ต้องรับมืออย่างไร โดยอัคคีภัยแต่ละประเภทก็จะมีจิตวิทยาการที่ไม่เหมือนกัน
 • การป้องกัน ความปลอดภัยของแหล่งกำเนิดอัคคีเพลิง และสถานที่หรือแหล่งที่มีความเสี่ยงว่าจะเกิดอัคคีเพลิง
 • อุปกรณ์การดับเพลิงประเภทต่าง ๆ ทั้งแบบใช้น้ำฉีด แบบใช้สารก่อกำเนิดความเย็น 
 • วิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ที่ใช้ในงานประเภทการดับเพลิง วิธีการสวมใส่อย่างถูกต้อง วิธีการบำรุงรักษา ซ่อมแซม และวิธีการตรวจสอบก่อนใช้งาน
 • การวางแผนเพื่อระงับและป้องกันอัคคีภัย ทั้งในสถานที่และนอกสถานที่ ทั้งก่อนเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ โดยจะเน้นไปที่การเอาตัวรอด และการติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือ รวมไปถึงการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเบื้องต้น
 • การจัดการและสร้างระบบเพื่อระงับและป้องกันอัคคีภัย รวมไปถึงการประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์ 

ภาคทฤษฎี 

 • ฝึกการดับเพลิงประเภท A-C (ขึ้นอยู่กับหลักสูตรของแต่ละสถาบัน)
 • ฝึกการดับเพลิงโดยใช้อุปกรณ์ฉีดน้ำดับเพลิง 
 • ฝึกการดับเพลิงโดยใช้ อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)

ข้อดีของการอบรมดับเพลิง

 • ผู้เข้าร่วมได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับอัคคีภัยมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น สาเหตุของอัคคีภัย หลักการของอัคคีไฟ
 • ผู้เข้าร่วมได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการป้องกัน วิธีการแก้ไข เมื่อเกิดอัคคีภัย 
 • ผู้เข้าร่วมมีทักษะในการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยอย่างถูกต้อง และสามารถใช้งานได้ในสถานการณ์จริงเพื่อระงับเหตุอัคคีภัย

สุดท้ายนี้ การ อบรมดับเพลิง ถือเป็นสิ่งที่จำเป็นตามกฎหมาย สามารถติดต่อผู้ให้บริการด้านการ อบรมดับเพลิง ได้ที่ช่องทางติดต่อต่าง ๆ เพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลย

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ :
* ทุกเนื้อหา และ ภาพประกอบของ Jorportoday ไม่มีการสงวนลิขสิทธิ์แต่อย่างใด สามารถนำไปเผยแพร่ได้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ไม่ใช่เชิงพาณิชย์

** กรณีมีการคัดลอกบทความของเราไปส่วนใดส่วนหนึ่ง โปรดติดลิงค์กลับมาที่หน้านี้เพื่อให้เครดิตกับเรา

Ads.4

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Similar Articles

FACEBOOK

Ads.3

spot_img

ติดต่อลงโฆษณา คลิก >

Update

ทัก inbox Facebook
no smoking sign
แจกฟรี!! ตัวอย่าง ป้ายห้ามสูบบุหรี่ ใครต้องการโหลดภาพแบบคมชัด ปลิ๊นภาพใหญ่ไม่แตก กด like กด share กดติดตาม แล้วส่งหลักฐานมาที่ inbox facebook ได้เลยนะ
Ergonomics of vision
Ergonomics of vision. Turns of the head, pupils, optimal viewing angles. Correct display distance. Dashboard planning car plane.

Most Popular