spot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

ข้อควรรู้ก่อน : อบรมดับเพลิง เตรียมความพร้อมให้กับพนักงานทุกคน

พื้นฐานการดับไฟ

ขั้นตอนการ อบรมดับเพลิง และสิ่งที่คุณควรรู้

อัคคีภัย ถือ เป็นอีกหนึ่งภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากฝีมือมนุษย์ ส่งผลให้เกิดความเสียหายร้ายแรง เกิดการสูญเสียทั้งต่อชีวิตผู้คน ทรัพย์สิน และ ผลกระทบต่อสังคมโดยรอบ ในปัจจุบันนี้เรื่องของอัคคีภัย เป็นสิ่งที่สถานประกอบกิจการ และทุกคนควรตระหนักรู้ ตั้งแต่ในระดับบ้านเรือน ไปจนถึงระดับอุตสาหกรรม

ดังนั้นในวันนี้ เราจะมาแนะนำ ขั้นตอนการ อบรมดับเพลิง และสิ่งที่คุณควรรู้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งระดับการทำงานและภาคครัวเรือนไปจนถึงโรงงานอุตสาหกรรมว่ามีอะไรบ้าง 

อบรมดับเพลิง สำคัญอย่างไร

จากงานวิจัยพบว่า มากกว่า 90% ของอัคคีภัยทั่วโลก เกิดขึ้นจากสาเหตุธรรมชาติ ไฟฟ้าลัดวงจร ไฟป่า การเสียดสีของใบไม้ต้นไม้ ความแห้งของอากาศ ฟ้าผ่า และสาเหตุอื่น ๆ และ ที่เหลือคือเกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์ หรือการวางลอบเพลิง และ ยังพบอีกว่ามากกว่า 70% ผู้ประสบเหตุไม่มีความรู้เกี่ยวกับการ อบรมดับเพลิง 

 

อบรมดับเพลิงอย่างน้อย 40%

 

ดังนั้นในปัจจุบันนี้ ประเทศไทยจึงมีกฎหมายเกี่ยวกับการอบรมดับเพลิงอยู่หลายข้อด้วยกัน โดยหลัก ๆ เลยก็คือ

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 “

ระบุว่า ในสถานประกอบกิจการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ห้างร้าน บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ จะต้องจัดให้มีการ อบรมดับเพลิง ให้กับบุคลากรอย่างน้อย 40% และจะต้องมีวิทยากร 1 คนต่อบุคลากร 60 คน 

 

ฝึกการดับเพลิงขั้นต้น

ขั้นตอนการอบรมดับเพลิง 

ในการเข้าร่วมหลักสูตร อบรมดับเพลิง จะมีขั้นตอนและวิธีการมาตรฐานที่ทางกฎหมายได้ระบุไว้อยู่ ซึ่งได้รับการปรับปรุงหลักสูตรมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน และเพื่อปรับใช้กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างตอบโจทย์ อีกทั้งหลักสูตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย จะมีการออกแบบ และมีการวิเคราะห์มาแล้วเป็นอย่างดี 

หลักสูตรที่ใช้ในการอบรมดับเพลิงขั้นต้นจะเน้นไปที่สามารถทำตามได้จริง ง่าย แม้ว่าจะไม่เคยมีความรู้มาก่อนก็สามารถทำตามได้อย่างไม่มีปัญหา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

การใช้ถังดับเพลิง

อบรมภาคทฤษฎี 

 • ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ ไม่ว่าจะเป็น สาเหตการเกิดเพลิงไหม้ หลักการของเพลิงไหม้ สถิติ และข้อมูลเกี่ยวกับเพลิงไหม้ที่ควรรู้
 • เพลิงไหม้ประเภทต่าง ๆ จำแนกตามขนาด สถานที่ สาเหตุการเกิด และความร้ายแรง รวมไปถึงวิธีการดับเพลิงเฉพาะประเภท 
 • จิตวิทยาการรับมือกับอัคคีภัยแต่ละประเภท เช่น อัคคีภัยที่เกิดโดยธรรมชาติต้องรับมืออย่างไร อัคคีภัยจากฝีมือมนุษย์ต้องรับมืออย่างไร โดยอัคคีภัยแต่ละประเภทก็จะมีจิตวิทยาการที่ไม่เหมือนกัน
 • การป้องกัน ความปลอดภัยของแหล่งกำเนิดอัคคีเพลิง และสถานที่หรือแหล่งที่มีความเสี่ยงว่าจะเกิดอัคคีเพลิง
 • อุปกรณ์การดับเพลิงประเภทต่าง ๆ ทั้งแบบใช้น้ำฉีด แบบใช้สารก่อกำเนิดความเย็น 
 • วิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ที่ใช้ในงานประเภทการดับเพลิง วิธีการสวมใส่อย่างถูกต้อง วิธีการบำรุงรักษา ซ่อมแซม และวิธีการตรวจสอบก่อนใช้งาน
 • การวางแผนเพื่อระงับและป้องกันอัคคีภัย ทั้งในสถานที่และนอกสถานที่ ทั้งก่อนเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ โดยจะเน้นไปที่การเอาตัวรอด และการติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือ รวมไปถึงการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเบื้องต้น
 • การจัดการและสร้างระบบเพื่อระงับและป้องกันอัคคีภัย รวมไปถึงการประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์ 

ภาคทฤษฎี 

 • ฝึกการดับเพลิงประเภท A-C (ขึ้นอยู่กับหลักสูตรของแต่ละสถาบัน)
 • ฝึกการดับเพลิงโดยใช้อุปกรณ์ฉีดน้ำดับเพลิง 
 • ฝึกการดับเพลิงโดยใช้ อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)

ข้อดีของการอบรมดับเพลิง

 • ผู้เข้าร่วมได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับอัคคีภัยมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น สาเหตุของอัคคีภัย หลักการของอัคคีไฟ
 • ผู้เข้าร่วมได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการป้องกัน วิธีการแก้ไข เมื่อเกิดอัคคีภัย 
 • ผู้เข้าร่วมมีทักษะในการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยอย่างถูกต้อง และสามารถใช้งานได้ในสถานการณ์จริงเพื่อระงับเหตุอัคคีภัย

สุดท้ายนี้ การ อบรมดับเพลิง ถือเป็นสิ่งที่จำเป็นตามกฎหมาย สามารถติดต่อผู้ให้บริการด้านการ อบรมดับเพลิง ได้ที่ช่องทางติดต่อต่าง ๆ เพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลย

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ :
* สงวนลิขสิทธิ์ทุกเนื้อหา และ ภาพประกอบของ Jorportoday สามารถนำไปเผยแพร่ได้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ไม่ใช่เชิงพาณิชย์

** กรณีมีการคัดลอกบทความของเราไปส่วนใดส่วนหนึ่ง โปรดติดลิงค์กลับมาที่หน้านี้เพื่อให้เครดิตกับเรา

Similar Articles

Special advertising

spot_img

Special Ads 1

spot_img

Special Ads

spot_img

Ads.1

spot_img

Ads.3

spot_img

Ads.4

spot_img
spot_img

Most Popular