spot_img

แนวทางการจัดอบรมที่อับอากาศ 4 ผู้ (Confined Spaces) ในองค์กรเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

อบรมที่อับอากาศ

การทำงานในที่อับอากาศ Confined Spaces เป็นงานที่มีความเสี่ยงอันตรายจาก

 • การขาดอากาศหายใจเนื่องจากพื้นที่การทำงานมักมีอากาศน้อย มีปริมาณออกซิเจน (Oxygen) ต่ำกว่า 19.5% หรือมากกว่า 23.5% อาจจะทำให้คนทำงานหมดสติจากการขาดอากาศหายใจ
 • บริเวณที่ทำงานมีก๊าซพิษชนิดต่างๆ เช่น ไฮโดรเจนซัลไฟด์ หรือก๊าซไข่เน่า H2S
 • มีอันตรายจากสารเคมีไวไฟ (flammable) หรือ สารระเบิด (Explosives)
 • และ อันตราย อื่นๆ เช่น ไฟฟ้าช๊อต ตกจากที่สูง ลื่น เสียงดัง ฯลฯ

การจัดอบรมที่อับอากาศ แบบนายจ้างจัดเอง

อบรมที่อับอากาศ 4 ผู้ คืออะไร

บ่อยครั้งเรามักจะได้ยินข่าวการเสียชีวิตจากการทำงานในที่ที่อับอากาศเนื่องจากนายจ้าง และ ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานในที่อับอากาศอย่างปลอดภัย กฎหมายไทยจึงได้มีการประกาศกำหนดให้สถานประกอบกิจการไหนมีสถานที่อับอากาศที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปนายจ้างจะต้องจัดให้มีมาตรการความปลอดภัยและการฝึกอบรมที่อับอากาศ 4 ผู้ ได้แก่ ผู้อนุญาต ผู้ควบคุม ผู้ช่วยเหลือ ผู้ปฏิบัติงานในงานอับอากาศ วันนี้เราจะมาแนะนำแนวทางการจัดฝึกอบรมการทำงานในที่อับอากาศว่ามีขั้นตอนอย่างไร และ มีกี่รูปแบบ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในที่อับอากาศจะมีทั้งหมด 4 เรื่องดังนี้

 1. กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศ (15 กุมภาพันธ์ 2562)
 2. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศ
  (11 มีนาคม 2564)
 3. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครอง ความปลอดภัยส่วนบุคคล อุปกรณ์ช่วยเหลือ และ ช่วยชีวิตสำหรับการทำงานในที่อับอากาศ (21 ตุลาคม 2548)
 4. ประกาศกรมสวัสดิการ และ คุ้มครองแรงงาน เรื่อง กําหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล  (27 กันยายน 2554)

การฝึกอบรมหลักสูตรการทำงานในสถานที่อับอากาศ 4 ผู้ได้ถูกกำหนดให้มีการจัดอบรมตามหลักเกณฑ์วิธีการ ตามกฎหมายตามข้อ 2 ด้านบนนายจ้างจะต้องให้ให้ลูกจ้างที่มีหน้าที่รับผิดชอบอบรมที่อับอากาศ 4 ผู้

 • หลักสูตรผู้อนุญาต
 • ผู้ควบคุมงาน
 • ผู้ช่วยเหลือ
 • ผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ รวมกันทั้งหมด 4 ผู้

รวมไปถึงจัดให้มีการอบรมทบทวนการทำงานในสถานที่อับอากาศตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายก่อนลูกจ้างเริ่มทำงาน หรือมีการเปลี่ยนงาน หรือเปลี่ยนสถานที่ทำงานในที่อับอากาศ

อบรมที่อับอากาศมีทั้งหมดกี่แบบ อะไรบ้าง ?

การจัดฝึกอบรมสามารถทำได้ 2 แบบ

 1. จัดฝึกอบรมที่อับอากาศแบบหน่วยฝึกอบรมนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 11
 2. จัดฝึกอบรมที่อับอากาศแบบนายจ้างจัดอบรมเอง (In-House Training)

ข้อดีข้อเสียการจัดอบรมที่อับอากาศในแต่ละแบบ

ข้อดีข้อเสีย อบรมอับอากาศ มาตรา 11

ข้อดีข้อเสีย อบรมอับอากาศ นายจ้างจัดเอง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมที่อับอากาศมีอะไรบ้าง

 1. มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์
 2. มีใบรับรองแพทย์ว่าเป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ ร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคเก่ียวกับทางเดินหายใจ โรคหัวใจ
 3. ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องผ่านการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นมาแล้ว

5 ขั้นตอนการจัดอบรมที่อับอากาศ แบบนายจ้างจัดอบรมเอง (In-House Training)

 1. หาวิทยากรสอนหลักสูตรที่อับอากาศที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
 2. แจ้งราชการก่อนจัดอบรมจะต้องแจ้งก่อน 7 วัน นับจากวันอบรมจริง
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ในการฝึกภาคปฏิบัติ 5 รายการตามที่กฎหมายกำหนด (ส่วนใหญ่วิทยากรที่บริการฝึกอบรมจะเป็นผู้เตรียมมาด้วยให้แบบเบ็ดเสร็จ)
 4. เตรียมห้องอบรมภาคทฤษฎี 1 ห้อง เข้าอบรมได้ไม่เกิน 30 คน
 5. เตรียมสารประกอบการฝึกอบรม และ เตรียมข้อสอบต่างๆ
 6. เตรียมสถานที่สำหรับการฝึกภาคปฏิบัติ สามารถปฏิบัติในสถานที่จริง หรือ มีลักษณะเหมือนสถานที่จริงได้

ตัวอย่างการจัดอบรมที่อับอากาศ แบบนายจ้างจัดเอง (อินเฮ้าส์)

เครดิตภาพจาก
ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัย เซฟสิริ และ CPF

สรุป :

การอบรมที่อับอากาศแบบนายจ้างจัดอบรมเอง (In-House Training) มีความเหมาะสมกับสถานประกอบการที่พนักงานทำงานในพื้นที่ของตนเองไม่ออกไปทำงานภายนอกบริษัท การจัดอบรมแบบอินเฮ้าส์ข้อดีคือมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูง ช่วยให้เราประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องให้พนักงานเดินทางออกไปภายนอกบริษัท ไม่ต้องเสียค่าที่พักกรณีอยู่ไกล

แต่.. การจัดอบรมแบบอินเฮ้าส์นี้ไม่เหมาะกับบริษัทผู้รับเหมาที่มีการทำงานแบบเปลี่ยนสถานที่ทำงานบ่อยๆ แนะนำให้อบรมแบบนิติบุคคลดีกว่าเพราะสามารถทำงานได้ทุกที่ ใครสะดวกแบบไหนก็ลองพิจาณาตามความเหมาะสม

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ :
* ทุกเนื้อหา และ ภาพประกอบของ Jorportoday ไม่มีการสงวนลิขสิทธิ์แต่อย่างใด สามารถนำไปเผยแพร่ได้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ไม่ใช่เชิงพาณิชย์

** กรณีมีการคัดลอกบทความของเราไปส่วนใดส่วนหนึ่ง โปรดติดลิงค์กลับมาที่หน้านี้เพื่อให้เครดิตกับเรา

Ads.4

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Ads.4

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Similar Articles

FACEBOOK

Ads.3

spot_img

ติดต่อลงโฆษณา คลิก >

Ads

spot_img

Ads

spot_img

Update

ทัก inbox Facebook
no smoking sign
แจกฟรี!! ตัวอย่าง ป้ายห้ามสูบบุหรี่ ใครต้องการโหลดภาพแบบคมชัด ปลิ๊นภาพใหญ่ไม่แตก กด like กด share กดติดตาม แล้วส่งหลักฐานมาที่ inbox facebook ได้เลยนะ
Ergonomics of vision
Ergonomics of vision. Turns of the head, pupils, optimal viewing angles. Correct display distance. Dashboard planning car plane.

Most Popular