spot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตร จป.วิชาชีพ ถูกต้องตามกฎหมาย 2565

เรียนต่อ จป วิชาชีพ

หลายคนคงสงสัยว่าต้องเรียนจบอะไรถึงจะได้เป็น จป.วิชาชีพ ซึ่งการเรียนต่อ จป วิชาชีพ นั้นชื่อคณะของแต่ละมหาวิทยาลัยจะใช้ไม่เหมือนกัน สิ่งที่เราจะต้องดูไม่ใช่ชื่อคณะแต่จะต้องดูว่าคณะของมหาวิทยาลัยที่เราจะเข้าไปเรียนต่อนั้น จบออกมาแล้วสามารถจะขึ้นทะเบียนเป็น จป.วิชาชีพ (จป.ว) ได้หรือไม่

อยากรู้ จป.วิชาชีพ คือใคร เรียนรู้เพิ่มเติม >

ตัวอย่างข่าว : นศ.ชีวอนามัยร้องทุกข์หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์ยื่นจป.วิชาชีพไม่ได้

ตัวอย่างข่าว เรียน จป.วิชาชีพ ขึ้นทะเบียนไม่ได้

แหล่งข่าว : tnnthailand

 

แปลว่า คณะของมหาวิทยาลัยดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติ หรือ ยอมรับจากกรมสวัสดิการ และ คุ้มครองแรงงาน ดังนั้นตรวจสอบให้ดีก่อนจะเลือกลงเรียนต่อ จป.วิชาชีพ ในปัจจุบันนั้นมีเปิดสอนทั้งมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่ต้องทำการสอบเข้า และ มหาวิทยาลัยเอกชน มีมหาวิทยาลัยไหนบ้างไปดูกันเลย

 1. มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) , (ศูนย์ลำปาง)
 3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 4. มหาวิทยาลัยบูรพา
 5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 6. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 7. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 8. มหาวิทยาลัยทักษิณ
 9. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
 10. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
 11. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 12. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
 13. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 14. มหาวิทยาลัยนเรศวร
 15. มหาวิทยาลัยพะเยา
 16. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
 17. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต , มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 18. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 19. มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
 20. มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 21. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
 22. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 23. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (วิทยาเขตกาญจนบุรี)
 24. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 25. วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
 26. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
 27. สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
 28. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
 29. มหาวิทยาลัยสยาม
 30. มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
 31. วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
 32. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
 33. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 34. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 35. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 36. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

หลักสูตรปริญญาโท

– มหาวิทยาลัยมหิดล
– มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
– มหาวิทยาลัยบูรพา

หมายเหตุ:

 • หลักสูตรได้รับการเทียบเท่า สามารถขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพได้
 • ปรับปรุงหลักสูตรครั้งถัดไปในปี พ.ศ. ที่ระบุไว้ การปรับปรุง หรือ การอนุญาตหลักสูตรแต่ละมหาวิทยาลัยนั้นจะมีการปรับปรุงทุกๆปี
 • โทรสอบถามกับทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก่อนที่จะสมัครเรียนเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเสมอ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สายด่วน 0 2448 9149 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th

ข้อมูลบทความนี้ถูกเขียนเมื่อ : มีนาคม 2565

 


UPDATE!!

ตอนนี้กฎหมายใหม่ออกมาหลักสูตรเทียบเเท่า จป วิชาชีพ สามารถเรียนเทียบโอนได้แล้วนะ บางมหาลัยเรียน จป.วิชาชีพ เสาร์ อาทิตย์ ส่วนมีมหาลัยไหนเปิดบ้างตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการที่มหาลัยต่างๆต้องยื่นหลักสูตรเพื่อขออนุญาตอยู่

ข้อมูลบทความนี้ถูกเขียน update เมื่อ 20 ตุลาคม 2566

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ :
* สงวนลิขสิทธิ์ทุกเนื้อหา และ ภาพประกอบของ Jorportoday สามารถนำไปเผยแพร่ได้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ไม่ใช่เชิงพาณิชย์

** กรณีมีการคัดลอกบทความของเราไปส่วนใดส่วนหนึ่ง โปรดติดลิงค์กลับมาที่หน้านี้เพื่อให้เครดิตกับเรา

Similar Articles

Special advertising

spot_img

Special Ads 1

spot_img

Special Ads

spot_img

Ads.1

spot_img

Ads.3

spot_img

Ads.4

spot_img
spot_img

Most Popular