spot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

ภัยใกล้ตัว โรคสมองเสื่อม พร้อมวิธีรับมือ

1.โรคสมองเสื่อม

โรคสมองเสื่อม คือ ภาวะที่สมองทำงานผิดปกติ ในด้านความจำ ความคิด การใช้เหตุผล การใช้ภาษา และการรับรู้สิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดปัญหาในการตัดสินใจ พฤติกรรม และอารมณ์ ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน  อาจทำให้ผู้ป่วยต้องการผู้ดูแลใกล้ชิด เนื่องจากความไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้

ปัจจุบัน ประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยมีการเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเกิดจำนวนผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมเพิ่มขึ้นตามไปด้วย จากสถิติวิทยาพบว่า ผู้สูงอายุอายุ 65 ปีขึ้นไป มีโอกาสเป็นโรคสมองเสื่อม 5 คนจาก 100 คน

2.โรคสมองเสื่อม

เมื่ออายุมากขึ้น อัตราการเกิดโรคยิ่งเพิ่มขึ้น 

สิ่งที่น่าเป็นห่วงมาก คือ ภาวะสมองเสื่อมในวัยทำงาน ซึ่งสามารถพบได้ตั้งแต่อายุ 30 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากพันธุกรรม โรคหลอดเลือดสมอง โรคติดเชื้อของสมอง หรือการได้รับสารพิษ ซึ่งทำให้เซลล์สมองเสื่อมลง และส่งผลให้เกิดปัญหาในด้านความจำ ความคิด และอารมณ์

โรคสมองเสื่อมสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก

1. โรคสมองเสื่อมที่เกิดจากความเสื่อมของสมองโดยตรง เช่น โรคอัลไซเมอร์ ซึ่งเป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุด โดยผู้ป่วยจะมีสมองฝ่อลง โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับความจำ และจะทำให้เกิดปัญหาในการคิด ตัดสินใจ และพูดสื่อสาร

2. โรคสมองเสื่อมจากเส้นเลือดในสมองผิดปกติ ซึ่งมักเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ซึ่งสามารถทำให้เส้นเลือดเล็กๆ ในสมองแตกหรือตีบตัน และส่งผลให้สมองส่วนต่างๆ ของร่างกายทำงานผิดปกติ

นอกจากสาเหตุที่กล่าวมาแล้ว ยังมีสาเหตุอื่นๆ เช่น การดื่มแอลกอฮอล์ ภาวะโพรงสมองโต การติดเชื้อในสมอง หรือการขาดวิตามินที่สำคัญต่อสมอง เช่น วิตามินบี 12 ที่สามารถทำให้เกิดโรคสมองเสื่อมได้

ดังนั้น การระวังและการสังเกตอาการของโรคสมองเสื่อมมีความสำคัญ เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสมตามสาเหตุ เพื่อลดความรุนแรงของโรคและปรับปรุงสุขภาพสมองให้ดีขึ้น

3.โรคสมองเสื่อม

การรับมือเมื่อตนเองหรือคนใกล้ตัวเป็นโรคสมองเสื่อม

1. ค่อยๆ ตั้งสติและปรับใจ การตั้งสติและให้เวลาตัวเองให้เหมาะสม ในการปรับตัวให้กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ควรยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นและพยายามมองในแง่บวกที่สามารถจะเกิดขึ้นได้

2. ปรึกษาแพทย์ การได้รับคำแนะนำจากแพทย์เกี่ยวกับการรักษาและการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญ นอกจากนี้ ยังสามารถเข้าร่วมกลุ่มสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม เพื่อรับความสนับสนุนและแบ่งปันประสบการณ์ได้

3. เตรียมตัวในด้านการเงินและทรัพย์สิน การเตรียมความพร้อมในด้านการเงินและทรัพย์สิน เช่น การทำพินัยกรรม

4. ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ การตรวจสอบและใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง เช่น การปรับเปลี่ยนประกันสุขภาพหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาได้

5. ทำสมุดช่วยจำและบันทึกข้อมูล การจดบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและครอบครัว เช่น สมุดช่วยจำ จะช่วยให้การจัดการสิ่งต่างๆ

6. ดูแลสุขภาพกายและใจ การดูแลสุขภาพทั้งกายและใจ เช่น การออกกำลังกายและการรักษาโรคประจำตัว เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้คุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7. ใช้ชีวิตให้เหมือนเดิมให้มากที่สุด การทำกิจกรรมที่คุณรักและให้ความสำคัญ เช่น การมีเพื่อนและการเข้าร่วมกิจกรรมที่สนุกสนาน จะช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

8. การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ช่วยในการปรับตัว และการดูแลสุขภาพ อย่างไรก็ตาม ควรใส่ใจความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นเสมอ

9. เตรียมการดูแลสุขภาพในอนาคต เช่น การทำพินัยกรรมชีวิต เป็นสิ่งที่สำคัญในกรณีที่สมรรถภาพสมองเสื่อมลงจนไม่สามารถตัดสินใจได้

การมีโรคสมองเสื่อมอาจเป็นเรื่องที่ยากที่จะยอมรับ แต่การตั้งสติและการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จะช่วยให้คุณสามารถจัดการกับมันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้

สามารถติดตามต่อได้ที่ : https://www.thairath.co.th/lifestyle/lifestyle45plus/2760779

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ :
* สงวนลิขสิทธิ์ทุกเนื้อหา และ ภาพประกอบของ Jorportoday สามารถนำไปเผยแพร่ได้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ไม่ใช่เชิงพาณิชย์

** กรณีมีการคัดลอกบทความของเราไปส่วนใดส่วนหนึ่ง โปรดติดลิงค์กลับมาที่หน้านี้เพื่อให้เครดิตกับเรา

Similar Articles

Special advertising

spot_img

Special Ads

spot_img

Ads.1

spot_img

Ads.3

spot_img

Ads.4

spot_img
spot_img

Ads.5

spot_img

Most Popular