spot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ : ประตูหนีไฟ Emergency Exit Door ตามมาตรฐานสากล

ประตูหนีไฟ

ประตูหนีไฟ ถือเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากในการสร้างอาคาร ไม่ว่าจะเป็นอาคารพาณิชย์ ห้างร้าน กิจการต่าง ๆ ขนาดกลางถึงใหญ่ ตามกฎหมายแล้วจะกำหนดให้ต้องมีประตูหนีไฟ เพราะจะช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้กับผู้ประสบเหตุอัคคีภัยมากขึ้น ดังนั้นในวันนี้ ทางเราจะมาแนะนำให้คุณได้รู้จักเกี่ยวกับประตูหนีไฟมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมาย ความสำคัญ และประตูหนีไฟที่ดี ควรเป็นอย่างไร ไปดูกัน 

กฎหมายเกี่ยวกับประตูหนีไฟ 

ในส่วนของกฎหมายเกี่ยวกับประตูหนีไฟนั้น กฎหมายจะคลอบคลุมไปถึงบันไดหนีไฟด้วย เนื่องจากประตูหนีไฟและบันไดหนีไฟจะต้องมาคู่กัน โดยรายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายประตูหนีไฟ จะอยู่ในกฎกระทรวงฉบับที่ 55 พ.ศ.2543 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 2522 หมวด 2 ข้อที่ 4 ซึ่งมีดังนี้ 

  • ข้อ 27 อาคารที่มีความสูงตั้งแต่สี่ชั้นขึ้นไป และสูงไม่เกิน 23 เมตร รวมไปถึงอาคารที่สูงสามชั้นและมีดาดฟ้าอยู่เหนือชั้นสาม ซึ่งดาดฟ้าจะต้องมีพื้นที่ตั้งแต่ 16 ตารางเมตรขึ้นไป จะต้องมีบันไดหนีไฟ ซึ่งใช้วัสดุในการทำที่ได้มาตรฐานตามกฎหมาย ไม่ชำรุด ใช้งานได้อย่างปกติ ไม่มีสิ่งกีดขวาง อย่างน้อย 1 แห่ง
  • ข้อ 28 บันไดหนีไฟ จะต้องมีความลาดชันไม่เกิน 60 องศา เพื่อให้สามารถเดินขึ้นลงได้อย่างปลอดภัย และจะต้องมีผนังที่ก่อสร้างจากวัสดุถาวร มีคุณสมบัติทนไฟ อยู่ในส่วนที่บันไดหนีไฟพาดผ่านด้วย
  • ข้อ 29 บันไดหนีไฟที่อยู่ภายนอกตัวอาคาร จะต้องมีความกว้างตั้งแต่ 60 เซนติเมตรขึ้นไป และจะต้องมีผนังที่ก่อสร้างจากวัสดุถาวร มีคุณสมบัติทนไฟ อยู่ในส่วนที่บันไดหนีไฟพาดผ่านด้วย
  • ข้อ 30 บันไดหนีไฟภายในตัวอาคาร จะต้องมีความกว้างตั้งแต่ 80 เซนติเมตรขึ้นไป และจะต้องมีผนังที่ก่อสร้างจากวัสดุถาวร มีคุณสมบัติทนไฟ อยู่ในส่วนที่บันไดหนีไฟพาดผ่านด้วย ยกเว้นส่วนของช่องระบายอากาศ และประตูหนีไฟ จะต้องมีอากาศถ่ายเทจากภายนอกได้ ไม่มีอะไรขีดขวางทางเดินอากาศ นอกจากนี้ แต่ละชั้นของอาคารจะต้องมีช่องระบายอากาศที่สามารถเปิดออกสู่ภายนอกอาคารได้ อีกทั้งต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า 1.4 ตารางเมตร
  • ข้อ 31 ประตูหนีไฟบริเวณบันไดหนีไฟ จะต้องทำจากวัสดุที่ทนไฟได้เป็นอย่างดี มีความกว้างไม่ต่ำกว่า 80 เซนติเมตร สูงไม่ต่ำกว่า 1.90 เมตร และจะต้องเป็นชนิดที่สามารถผลักออกสู่ภายนอกเท่านั้น เนื่องจากหากเป็นการดึงเข้าหาตัวอาคารจะทำให้การหลบหนีทำได้ยาก อีกทั้งต้องติดอุปกรณ์ชนิดที่จะปิดประตูอัตโนมัติเมื่อไม่มีสิ่งกีดขวาง เพื่อให้ประตูปิดทันทีเมื่อมีคนหลบหนีออกได้แล้ว ป้องกันไฟลามออกไปภายนอกตัวอาคาร

 

นำออกไปสู่เส้นทางที่ปลอดภัย

 

ความสำคัญของประตูหนีไฟ 

  • ใช้ในการหลบหนีของผู้ประสบภัยอัคคีภัย เนื่องจากการหลบหนีทางประตูปกติ มักจะพบกับปัญหาหลายอย่าง เช่น ประตูอัตโนมัติไม่เปิดเมื่อไฟฟ้าไม่ทำงาน ประตูไฮโดรลิคไม่ทำงาน ประตูกระจกเปิดไม่ออกเมื่อความดันอากาศสูง หรือในกรณีที่ประตูปกติประสบปัญหา ไม่สามารถเข้าถึงประตูแบบปกติได้
  • ใช้ในการหลบหนีภัยธรรมชาติอื่น ๆ เช่น น้ำท่วม ไม่สามารถออกจากประตูปกติได้ รวมไปถึงการหลบหนีเหตุการณ์ก่อการร้ายต่าง ๆ

 

ประตูหนีไฟต้องทนไฟได้อย่างดี

 

วิธีการใช้ประตูหนีไฟที่ดีและถูกต้อง

  • ประตูหนีไฟที่ดีจะต้องปิดประตูตลอดเวลา เพราะจะช่วยป้องกันไม่ให้ไฟจากภายในอาคารลามไปข้างนอกอาคาร และรักษาความดันอากาศ ไม่ให้ไฟลามเนื่องจากอากาศภายนอก 
  • ห้ามเปิดประตูหนีไฟด้วยการงัดเด็ดขาด เนื่องจากอาจจะทำให้กลไกบางอย่างของประตูหนีไฟไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติ และไม่สามารถเปิดได้อีกเลย เนื่องจากประตูหนีไฟจะทำจากวัสดุเหล็กกล้า หรือวัสดุที่มีความทนทานแข็งแรงอย่างมาก ไม่สามารถเปิดได้ด้วยแรงมนุษย์หากกลไกไม่ทำงาน 
  • ห้ามตกแต่ง ตอกตะปู ดัดแปลง ประตูหนีไฟ เพราะจะทำให้มีโอกาสเพิ่มความอันตรายจากอัคคีภัย 

ข้อมูลเหล่านี้ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ ประตูหนีไฟ ที่คุณควรรู้ และจะต้องปฏิบัติตาม เพื่อความปลอดภัยของทั้งคุณเองและผู้ประสบเหตุคนอื่น ๆ นั่นเอง

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ :
* สงวนลิขสิทธิ์ทุกเนื้อหา และ ภาพประกอบของ Jorportoday สามารถนำไปเผยแพร่ได้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ไม่ใช่เชิงพาณิชย์

** กรณีมีการคัดลอกบทความของเราไปส่วนใดส่วนหนึ่ง โปรดติดลิงค์กลับมาที่หน้านี้เพื่อให้เครดิตกับเรา

Similar Articles

Special advertising

spot_img

Special Ads

spot_img

Ads.1

spot_img

Ads.3

spot_img

Ads.4

spot_img
spot_img

Ads.5

spot_img

Most Popular