spot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

ข้อควรรู้ : อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง คืออะไร มีอะไรบ้าง

Fall Protection

การทำงานบนที่สูงเป็นงานที่มีความเสี่ยงอันตรายหากเกิดความผิดพลาดระหว่างการปฏิบัติงานอาจทำให้คนงานตกลงมาจากที่สูงและเกิดการเสียชีวิตได้ ซึ่งปัจจุบันกฎหมายได้มีการบังคับให้สถานประกอบการหรือนายจ้างต้องให้ความสำคัญกับคนงานที่ทำงานบนที่สูงให้ทำงานได้อย่างปลอดภัยตลอดการทำงาน รวมไปถึงจะต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันการพลัดตกจากที่สูงที่ได้มาตรฐานสากล

วันนี้เราจะมีพูดถึงข้อควรรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันอุบัติเหตุตกจากที่สูงมีอะไรบ้าง

สาเหตุการตกจากที่สูงมีหลายประการ

อาจเกิดจากความไม่ระมัดระวังของตัวผู้ปฏิบัติงาน เกิดจากความผิดพลาดของเครื่องมือ เครื่องจักร การใช้งานอุปกรณ์ไม่ถูกต้อง สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง เพื่อให้เข้าใจสาเหตุการตกจากที่สูงมากขึ้นได้แก่

 1. การขาดความระมัดระวัง: การทำงานบนสถานที่สูงที่ไม่มีการระมัดระวังอาจทำให้เกิดการตกลงได้ง่าย
 2. การใช้งานอุปกรณ์ไม่ถูกต้อง: การใช้งานอุปกรณ์ป้องกันการตกไม่ถูกต้อง เช่น ไม่มีการใช้งานเข็มขัดความปลอดภัยอย่างถูกต้อง หรือการผูกตัวด้วยสายคล้องนิรภัยที่ไม่สมบูรณ์
 3. ความผิดพลาดของเครื่องจักร: การใช้งานเครื่องจักรที่ที่ใช้ยกคนขึ้นทำงานบนที่สูงไม่สมบูรณ์ หรือไม่ได้รับการตรวจสอบอาจทำให้เกิดการตกลงมาได้ง่ายเช่นกัน
 4. สภาพแวดล้อม: สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น ทำงานบนที่สูงที่มีพื้นผิวลื่น สภาพอากาศที่แย่ เป็นต้น
 5. การตัดสินใจผิด: การตัดสินใจผิดในการเลือกใช้อุปกรณ์ PPE หรือ ป้องกันการตกไม่เหมาะสมกับงาน นั้นหมายความว่าพนักงานไม่มีความรู้ในการเลือกใช้ อุปกรณ์ป้องกันการตกอย่างถูกต้อง
 6. สภาวะของคนทำงานไม่พร้อม: เช่น มีปริมาณแอลกอฮอล์ หรือการใช้สารเสพติด
 7. การเหนื่อยล้า: การทำงานบนที่สูงนานเกินไป หรือการทำงานที่ต้องใช้ความพยายามมากเกินไปอาจทำให้ผู้ใช้งานมีความเหนื่อยล้าและทำให้เกิดการตกลงได้ง่าย

อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง คืออะไร

อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง คืออะไร

อุปกรณ์ป้องกันการตก คือ อุปกรณ์ หรือ ระบบใดๆ ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันหรือบรรเทาการบาดเจ็บที่เกิดจากการตกจากที่สูง อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูงมักใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การก่อสร้าง การบำรุงรักษา และการตรวจสอบบนที่สูง เป็นต้น

ซึ่งคนงานมักต้องทำงานบนที่สูง โดยใช้อุปกรณ์เหล่านี้ เช่น สายเซฟตี้นิรภัย ตาข่ายนิรภัย ราวกั้น จุดยึด และ เชือก เป็นต้น

อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูงมีความสำคัญเนื่องจากการตกจากที่สูงอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บสาหัส หรือ ถึงแก่ชีวิตได้ กฎหมายกำหนดให้นายจ้างจัดให้มีการป้องกันการตกจากที่สูงอย่างเพียงพอแก่ลูกจ้างที่ทำงานบนที่สูง การไม่ให้อุปกรณ์ป้องกันการตกที่เหมาะสมอาจส่งผลให้เกิดความรับผิดทางกฎหมาย และอันตรายต่อผู้ปฏิยัติงานที่ทำงานบนที่สูงได้ โดยนายจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง ส่วนบุคคล

อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง มีอะไรบ้าง

อุปกรณ์ป้องกันการตกคืออุปกรณ์หรือระบบต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันหรือจำกัดการบาดเจ็บที่เกิดจากการตกจากที่สูง อุปกรณ์เหล่านี้สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท ได้แก่ :

อุปกรณ์ป้องกันการตกส่วนบุคคล PPE : รวมถึงอุปกรณ์ที่คนงานสวมใส่อุปกรณ์เหล่านี้ใช้เพื่อป้องกันคนงานตกจากที่สูงและจำกัดระยะการตกในกรณีที่ตก เช่น

 • เข็มขัดนิรภัย
 • สายเซฟตี้
 • ตะขอกันตก
 • อุปกรณ์เชื่อมต่อ

การป้องกันการตกจากที่สูงโดยหลักวิศวกรรม และ การบริหารจัดการ

ราวกันตก: ราวกันตก คือ สิ่งกีดขวางทางกายภาพที่ติดตั้งรอบขอบของพื้นผิวการทำงานที่ยกระดับเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานตกลงมาโดยไม่ได้ตั้งใจ

ตาข่ายนิรภัย: ตาข่ายนิรภัยติดตั้งไว้ใต้พื้นผิวการทำงานที่ยกสูงเพื่อรับคนงานในกรณีที่ตก

จุดยึด

จุดยึด: จุดยึดใช้เพื่อยึดอุปกรณ์ป้องกันการตกส่วนบุคคล โดยทั่วไปจะติดตั้งบนโครงสร้างที่มั่นคงและเป็นจุดที่ปลอดภัยสำหรับติดสายรัดนิรภัยหรือเชือกเส้นเล็ก

ระบบเส้นเตือน: ระบบเหล่านี้ใช้เพื่อระบุขอบของพื้นที่ทำงานที่ต้องการการป้องกันการตก โดยทั่วไปจะประกอบด้วยเชือกหรือสายเคเบิลที่รัดตามแนวเส้นรอบวงของพื้นที่ทำงาน โดยมีธงหรือเครื่องหมายอื่นๆ ที่มองเห็นได้ติดอยู่ที่แนวเพื่อเตือนคนงานถึงอันตราย

อุปกรณ์ป้องกันการตกมีความสำคัญเนื่องจากการตกจากที่สูงอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้ ผู้ปฏิบัติงานควรได้รับการฝึกอบรมที่สูงก่อนทำงาน คนทำงานจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการใช้อุปกรร์ป้องกันการตกอย่างถูกต้อง ซึ่งกฎหมายกำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้มีการป้องกันการตกที่เหมาะสมแก่คนงานที่ทำงานบนที่สูง ความล้มเหลวในการป้องกันการตกที่ไม่เพียงพอ และ ปลอดภัย อาจส่งผลให้เกิดค่าปรับจากทางราชการ ความรับผิดทางกฎหมาย และอันตรายต่อพนักงานอีกด้วย

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ :
* สงวนลิขสิทธิ์ทุกเนื้อหา และ ภาพประกอบของ Jorportoday สามารถนำไปเผยแพร่ได้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ไม่ใช่เชิงพาณิชย์

** กรณีมีการคัดลอกบทความของเราไปส่วนใดส่วนหนึ่ง โปรดติดลิงค์กลับมาที่หน้านี้เพื่อให้เครดิตกับเรา

Similar Articles

Special advertising

spot_img

Special Ads

spot_img

Ads.1

spot_img

Ads.3

spot_img

Ads.4

spot_img
spot_img

Ads.5

spot_img

Most Popular