spot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

ISO 14001 : ทุกเรื่องเกี่ยวกับ มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม Update ล่าสุด

ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ISO กันก่อน ISO คือ International Organization for Standardization คือองค์ระดับนานาชาติ ที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อออกมาตรฐานสากลต่าง ๆ โดยจะเน้นไปที่มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อใช้เป็นมาตรวัดคุณภาพ ให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกันทั้งโลกนั่นเอง โดยจะมีตัวเลขต่อท้ายที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับประเภทของมาตรฐานนั้น ๆ ในวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับ ISO 14001

 

รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ISO 14001 คืออะไร

ISO 14001 คือ มาตรฐานสากล ที่ใช้ในการวัดระบบการบริหารขององค์กรต่าง ๆ ที่จะต้องสนใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญเกี่ยวกับการควบคุมการใช้งานทรัพยากรต่าง ๆ มุ่งมั่นถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในการประกอบธุรกิจ รวมไปถึงการจัดการมลพิษที่เกิดขึ้นจากกระบวนการขององค์กร โดยมาตรฐาน ISO 14001 สามารถใช้ได้กับองค์กรทุกรูปแบบ ทั้งเล็ก กลาง ใหญ่ นิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ โรงงาน รวมไปถึงบริษัทเล็ก ๆ บริษัท start up SME ก็สามารถใช้ ISO 14001 ในการวัดคุณภาพขององค์กรได้

ISO 14001 นอกจากจะเน้นไปที่เรื่องของความใส่ใจสิ่งแวดล้อม และการดูแลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมขององค์กรแล้ว ยังจะต้องตอบโจทย์ความต้องการและความคาดหวัง ของลูกค้า หุ้นส่วน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในองค์กรทั้งภายในและภายนอก ที่คาดหวังให้องค์กรนำมาตรฐาน ISO 14001 ไปปรับใช้ได้จริงและเห็นผลอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ไม่ปล่อยน้ำเสียออกสู่ภายนอก

 

ISO 14001 สำคัญอย่างไร

มาตรฐานสากลอย่าง ISO 14001 นั้นถือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญและองค์กรควรให้ความสนใจอย่างมาก เพราะว่ามาตรฐานนี้เป็นตัวชี้วัด ที่จะทำให้องค์กรของคุณมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น และสร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับลูกค้า ผู้ที่สนใจในองค์กร หรือบุคลากรในองค์กรได้เป็นอย่างดี 

ปัจจุบันนี้หลาย ๆ องค์กรแม้กระทั่งองค์กรขนาดเล็กก็เริ่มสนใจเกี่ยวกับ ISO กันมากขึ้น ไม่ใช่แค่ ISO 14001 แต่มาตรฐาน ISO อื่น ๆ ก็เช่นกัน ด้วยประโยชน์ต่อองค์กรเหล่านี้

  • ผลประโยชน์ทางด้านกฎหมาย หลายๆครั้งที่กระบวนการการทำงานขององค์กรถูกเพ่งเล็งจากองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ อีกทั้งในปัจจุบันนี้กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมก็ค่อนข้างที่จะเข็มงวดและละเอียดอ่อนมากขึ้น ดังนั้น ISO 14001 จะเข้ามาช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ 
  • รักษาความน่าเชื่อถือขององค์กร เนื่องจากในปัจจุบันนี้กระแสด้านสิ่งแวดล้อมกำลังมาแรง ลูกค้าส่วนใหญ่เลือกใช้สินค้าและบริการที่สนใจสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น หากคุณมีมาตรฐาน ISO 14001 ติดตัว ก็จะทำให้ลูกค้าเลือกองค์กรของคุณได้อย่างไม่ยาก 
  • ผลประโยชน์ด้านการแข่งขัน โดยเฉพาะบริษัทที่พึ่งเปิดใหม่ หรือ SME เล็ก ๆ ที่อยู่ในตลาดการแข่งขันสูง ISO 14001 จึงสำคัญอย่างมาก เพราะอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันสามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือขององค์กรของคุณต่อลูกค้า ทำให้คุณสามารถมีโอกาสเอาชนะการแข่งขันในตลาดได้มากขึ้น 
  • ลดค่าใช้จ่าย ในแกนหลักของ ISO 14001 นั้นจะเน้นไปที่การบริหารจัดการทรัพยากร ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและตรงกับวัตถุประสงค์ ซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลให้ต้นทุนต่าง ๆ นั้นถูกลง และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แน่นอนว่าค่าใช้จ่ายก็จะน้อยลงไปด้วย

 

ISO 14001 component

 

องค์ประกอบของ ISO 14001 มีอะไรบ้าง

หลัก ๆ แล้ว ISO 14001 จะมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ 6 ข้อ ได้แก่ 

1.นโยบายสิ่งแวดล้อม

องค์กรจะต้องมีนโยบายสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน และสามารถเข้าถึงได้จากสาธารณะ จะต้องเป็นนโยบายที่สามารถทำได้จริง สมเหตุสมผล และต้องการที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมจริง ๆ 

2.การวางแผน 

องค์กรจะต้องมีการวางแผนเกี่ยวกับการทำงานต่าง ๆ ที่จะต้องใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุก ๆ กระบวนการการทำงาน

3.การนำไปใช้จริง 

ทั้งนโยบายสิ่งแวดล้อม การวางแผน จะต้องถูกนำไปใช้จริง และส่งผลกระทบจริง ๆ ต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้จะต้องวัดผลได้จริงว่าผ่านมาตรฐาน ISO 14001 

4.การศึกษาและแก้ไข 

เมื่อสามารถนำนโยบายและการวางแผนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไปใช้งานได้จริงแล้ว สิ่งที่สำคัญต่อไปเลยก็คือการศึกษาเกี่ยวกับนโยบายสิ่งแวดล้อม กฎหมายสิ่งแวดล้อม และข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในอนาคต เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข และอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

5.การตรวจสอบของฝ่ายบริหาร 

กระบวนการทุกอย่างจะต้องถูกตรวจสอบจากฝ่ายบริหารขององค์กร เพื่อให้สามารถไว้ใจได้ว่า สิ่งที่วางแผนมา รวมไปถึงนโยบายต่าง ๆ นั้นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลกระทบที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง 

6.การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

เมื่อคุณทำตามกระบวนการทุกอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพแล้ว สิ่งสำคัญคือการนำนโยบายต่าง ๆ ไปใช้งานจริงอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

ISO 14001 นั้นในปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรต่าง ๆ จะต้องใส่ใจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากกระแสความสนใจต่อสิ่งแวดล้อมนั้นมาแรงมากจริง ๆ ดังนั้นควรศึกษา ISO 14001 ไว้เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในองค์กร รวมไปถึงผลกำไรต่อองค์กร ที่มีโอกาสเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ :
* สงวนลิขสิทธิ์ทุกเนื้อหา และ ภาพประกอบของ Jorportoday สามารถนำไปเผยแพร่ได้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ไม่ใช่เชิงพาณิชย์

** กรณีมีการคัดลอกบทความของเราไปส่วนใดส่วนหนึ่ง โปรดติดลิงค์กลับมาที่หน้านี้เพื่อให้เครดิตกับเรา

Similar Articles

Special advertising

spot_img

Special Ads

spot_img

Ads.1

spot_img

Ads.3

spot_img

Ads.4

spot_img
spot_img

Ads.5

spot_img

Most Popular