spot_img

ISO 9001 คือ ทุกเรื่องควรรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการคุณภาพ

ISO 9001 คือ

ISO 9001 คือ มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลสำหรับระบบการจัดการคุณภาพ (Quality Management Systems : QMS) เป็นมาตรฐานที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดในโลก ISO 9001 มีกรอบงานและชุดของหลักการที่รับรองแนวทางทั่วไปในการจัดการองค์กรของคุณเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ พูดง่ายๆ ก็คือ การรับรอง ISO 9001 เป็นพื้นฐานสำหรับกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

กุญแจสู่ความสำเร็จของธุรกิจ คือ การควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด หากคุณต้องการให้การดำเนินงานของคุณเติบโต ฐานลูกค้าที่มีศักยภาพของคุณจะต้องมั่นใจว่าสินค้าหรือบริการที่คุณนำเสนอนั้นตรงหรือเกินมาตรฐานที่คาดหวังของลูกค้า ISO 9001 เป็นวิธีที่รวดเร็วและง่ายดายสำหรับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า ในการพิจารณาว่าบริษัทของคุณใช้เวลาและความพยายามในการทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณดีที่สุดเท่าที่จะทำได้หรือไม่

ISO 9001 คือ

หลักการทั้งเจ็ดของระบบการจัดการคุณภาพ

ISO 9001 เป็นมาตรฐานสากลสำหรับการจัดการคุณภาพ ได้รับการพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกเพื่อช่วยให้คุณสามารถให้ความสำคัญกับคุณภาพขององค์กรได้อย่างเต็มที่

เพื่อการช่วยในการปรับปรุงคุณภาพองค์กร ISO 9001 สร้างขึ้นจากหลักการสำคัญ 7 ประการ โดยการปฏิบัติตามหลักการเหล่านี้คุณสามารถเก็บเกี่ยวผลตอบแทนที่มีความสม่ำเสมอ สร้างความพึงพอใจของลูกค้าที่มากขึ้น และประสิทธิภาพโดยรวมดีขึ้น โดยหลักการทั้ง 7 ข้อมีดังนี้ :

การโฟกัสที่ลูกค้า

1.การโฟกัสที่ลูกค้า

จุดเน้นหลักของการจัดการคุณภาพ คือการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและมุ่งมั่นที่จะทำให้เกิดความคาดหวังของลูกค้า ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเกิดขึ้นเมื่อองค์กรดึงดูดและรักษาความเชื่อมั่นของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ทุกการกระทำที่บริษัทได้ตอบโต้กับลูกค้าหมายถึงโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้า การเข้าใจความต้องการของลูกค้าเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จ

ประโยชน์หลัก

 • ความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มขึ้น
 • ปรับปรุงความภักดีของลูกค้า
 • ช่วยเพิ่มการซื้อซ้ำให้กับธุรกิจ
 • ช่วยเพิ่มชื่อเสียงขององค์กร
 • มีรายได้และส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้น

การดำเนินการที่องค์กรสามารถทำได้เพื่อเพิ่มการโฟกัสลูกค้า ได้แก่:

 • ทำความเข้าใจความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคต
 • องค์กรต้องเชื่อมโยงวัตภุประสงค์ขององค์กรกับความคาดหวังของลูกค้าเข้าด้วยกัน
 • ต้องสื่อสารความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าให้พนักงานทั้งองค์กรทราบ
 • ต้องวางแผน ออกแบบ พัฒนา ผลิต ส่งมอบและสนันสนุนตัวผลิตภัณฑ์และการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า
 • ต้องติดตามและวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าและดำเนินการตามความเหมาะสม
 • ต้องมีการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างจริงจังเพื่อการประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ความเป็นผู้นำ

2.ความเป็นผู้นำ

ความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งหมายความว่าคุณมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับอนาคตของบริษัทของคุณ การสื่อสารวิสัยทัศน์นี้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้แน่ใจว่าทั้งทีมของคุณทำงานเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกัน ทำให้องค์กรของคุณมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน สิ่งนี้จะช่วยเพิ่มแรงจูงใจและประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน

ประโยชน์หลัก

 • ความเป็นผู้นำที่ดีช่วยให้มีการประสานงานของกระบวนการในองค์กรที่ดีขึ้น
 • เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพขององค์กร
 • พัฒนาและปรับปรุงความสามารถขององค์กรและบุคลากรเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ

สิ่งที่การมีผู้นำที่แข็งแกร่งช่วยองค์กรเพิ่มประสิทธิภาพ ได้แก่:

 • สามารถสื่อสารภารกิจ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และกระบวนการขององค์กรได้ทั่วถึง
 • สามารถสร้างและรักษาค่านิยมร่วมกัน ความยุติธรรม และแบบจำลองทางจริยธรรมสำหรับพฤติกรรมในทุกระดับขององค์กร
 • สามารถสร้างวัฒนธรรมแห่งความไว้วางใจและความซื่อสัตย์
 • สามารถส่งเสริมความมุ่งมั่นในด้านคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
 • สามารถมั่นใจได้ว่าผู้นำทุกระดับเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้คนในองค์กร
 • สามารถให้ทรัพยากรที่จำเป็น การฝึกอบรม และอำนาจแก่ผู้คนในการดำเนินการด้วยความรับผิดชอบ
 • สามารถสร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริม และรับรู้ถึงการมีส่วนร่วมของผู้คน

การมีส่วนร่วมของผู้คนในองค์กร

3.การมีส่วนร่วมของผู้คนในองค์กร

ระบบการจัดการคุณภาพ เช่น ISO 9001 ไม่ได้มีไว้สำหรับผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น ทุกคนในองค์กรของคุณควรมีส่วนช่วยในกระบวนการต่างๆ เช่น การอภิปรายปัญหาอย่างเปิดเผย แบ่งปันความรู้และประสบการณ์กับทีมของคุณจึงเป็นกุญแจสำคัญหากคุณต้องการได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จาก ISO

การจัดการคุณภาพของคุณ จำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนในบริษัทของคุณต้องเข้าใจบทบาทของตนและรู้สึกมีค่าสำหรับผลงานที่พวกเขามีต่อความสำเร็จ ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยให้คุณได้รับการรับรองเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์กรของคุณในการปรับปรุงคุณภาพอีกด้วย

ประโยชน์หลัก

 • ช่วยเพิ่มความเข้าใจในวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพขององค์กรโดยคนในองค์กรและเพิ่มแรงจูงใจในการบรรลุเป้าหมาย
 • ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้คนในกิจกรรมการปรับปรุงคุณภาพ
 • ส่งเสริมการพัฒนาส่วนบุคคล การริเริ่ม และความคิดสร้างสรรค์
 • มันช่วยเพิ่มความพึงพอใจของผู้คน
 • ช่วยเพิ่มความไว้วางใจและความร่วมมือทั่วทั้งองค์กร
 • เพิ่มความสนใจในค่านิยมและวัฒนธรรมร่วมกันทั่วทั้งองค์กร

การดำเนินการที่ช่วยให้พนักงานในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ ได้แก่ :

 • การให้อำนาจกับพนักงานในการกำหนดข้อจำกัดในการทำงานและริเริ่มโดยไม่ต้องกลัว
 • สามารถอำนวยความสะดวกในการอภิปรายอย่างเปิดเผยและแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน
 • สามารถสื่อสารกับผู้คนเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในความสำคัญของการมีส่วนร่วมของแต่ละบุคคล
 • สามารถรับรู้และรับทราบการมีส่วนร่วม การเรียนรู้ และการปรับปรุงของพนักงาน
 • สามารถทำการสำรวจเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้คน สื่อสารผลลัพธ์ และดำเนินการตามความเหมาะสม

การดำเนินการตามกระบวนการ

4.การดำเนินการตามกระบวนการ

หลักการ Plan Do Check Act ( PDCA) ของมาตรฐาน ISO 9001 จะช่วยให้คุณส่งเสริมวัฒนธรรมที่ขับเคลื่อนด้วยกระบวนการทั่วทั้งองค์กรของคุณ นี่เป็นวิธีที่พิสูจน์แล้วว่าคุณสามารถวางแผนทรัพยากร จัดการกระบวนการคุณอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยการจัดการกระบวนการต่างๆ ของธุรกิจคุณในภาพรวมคุณจะสามารถจัดการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ง่ายยิ่งขึ้น การวัดและประเมินผลกระบวนการที่สัมพันธ์กันเหล่านี้จะช่วยให้คุณระบุจุดที่ต้องปรับปรุงได้

ประโยชน์ของการดำเนินในแนวทางของการดำเนินตามกระบวนการ

 • มีผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอและคาดการณ์ได้ผ่านระบบของกระบวนการที่สอดคล้องกัน
 • สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานผ่านการจัดการกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และลดอุปสรรคข้ามสายงาน
 • ช่วยให้องค์กรสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องความสม่ำเสมอ ประสิทธิผล และประสิทธิภาพ
 • ช่วยเพิ่มความสามารถในการมุ่งเน้นความพยายามในกระบวนการสำคัญและโอกาสในการปรับปรุง

การดำเนินการตามแนวทางของกระบวนการที่คุณสามารถทำได้ :

 • กำหนดวัตถุประสงค์ของระบบและกระบวนการที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุผล
 • สร้างอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบสำหรับการจัดการกระบวนการ
 • ทำความเข้าใจความสามารถขององค์กรและกำหนดข้อจำกัดด้านทรัพยากรก่อนดำเนินการ
 • กำหนดกระบวนการที่พึ่งพาซึ่งกันและกัน และวิเคราะห์ผลกระทบของการปรับเปลี่ยนแต่ละกระบวนการในระบบโดยรวม
 • จัดการกระบวนการและความสัมพันธ์ของระบบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านคุณภาพขององค์กรอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิผล
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่จำเป็นพร้อมใช้งานเพื่อดำเนินการและปรับปรุงกระบวนการ และเพื่อติดตาม วิเคราะห์ และประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยรวม
 • จัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อผลลัพธ์ของกระบวนการและผลลัพธ์โดยรวมของระบบการจัดการคุณภาพ

สำหรับการดำเนินการตามแนวทางกระบวนการแนะนำอ่านเพิ่มเติมที่บทความ : PDCA คือ ทุกเรื่องที่ควรรู้หลักการ Deming Cycle เพื่อเพิ่มคุณภาพการผลิต

การปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

5.การปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องมีความสำคัญต่อระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001 และควรเป็นวัตถุประสงค์หลักขององค์กรของคุณ การดำเนินการตามกระบวนการเพื่อระบุความเสี่ยงและโอกาสการ ระบุและแก้ไขปัญหาที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและการวัดผลและติดตามความพยายามของคุณแต่ละขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลง หมายความว่าคุณจะสามารถหาวิธีปรับปรุงและทำให้ธุรกิจของคุณแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

สำหรับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องมีแนวคิดของญี่ปุ่นเรื่อง “Kaizen” คือ การปรับปรุงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า/การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คำจำกัดความของ “ไคเซ็น” มาจากคำภาษาญี่ปุ่นสองคำคือ “改 : ไค” แปลว่า ‘เปลี่ยน’ และคำว่า “善 : เซน” แปลว่า ‘ดีหรือความดี’ ในทางธุรกิจ ไคเซ็น หมายถึงกิจกรรมที่ปรับปรุงการทำงานทั้งหมดอย่างต่อเนื่องและเกี่ยวข้องกับพนักงานทุกคนตั้งแต่ซีอีโอจนถึงพนักงานปฎิบัติงาน

คุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ : Kaizen คือ ทุกเรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับ ไคเซ็น การใช้งาน หลักการ และประโยชน์

ประโยชน์หลัก

 • มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการ ความสามารถขององค์กร และความพึงพอใจของลูกค้า
 • มีการให้ความสำคัญกับการตรวจสอบและกำหนดสาเหตุที่แท้จริง ตามด้วยการดำเนินการป้องกันและแก้ไข
 • มีความสามารถที่เพิ่มขึ้นในการคาดการณ์และตอบสนองต่อความเสี่ยงและโอกาสภายในและภายนอก
 • มีการพิจารณาที่เพิ่มขึ้นของการปรับปรุงทั้งแบบส่วนเพิ่มและแบบก้าวหน้า
 • มีการปรับปรุงการใช้การเรียนรู้เพื่อการปรับปรุง มีแรงผลักดันที่เพิ่มขึ้นสำหรับนวัตกรรม

การดำเนินการเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องที่คุณสามารถทำได้ :

 • สามารถมั่นใจได้ว่าพนักงานทุกคนมีความสามารถในการส่งเสริมและปรับปรุงให้สำเร็จได้
 • สามารถพัฒนาและปรับใช้กระบวนการเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงทั่วทั้งองค์กร
 • ติดตาม ทบทวน และตรวจสอบการวางแผน การดำเนินการ ความสมบูรณ์ และผลลัพธ์ของโครงการปรับปรุง
 • สามารถบูรณาการการพิจารณาการปรับปรุงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการและกระบวนการใหม่หรือดัดแปลง
 • สามารถรับรู้และรับทราบการปรับปรุง

ตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง

6.ตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง

ข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล ตัวอย่างเช่น ในการแก้ที่ต้นเหตุของการไม่เป็นไปตามข้อกำหนดคุณต้องมีหลักฐานที่ถูกต้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลพร้อมใช้งานสำหรับผู้ที่ต้องการและเปิดช่องทางการสื่อสารไว้

การตัดสินใจอาจเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน และมักเกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอนอยู่เสมอ มักเกี่ยวข้องกับข้อมูลและแหล่งที่มาหลายประเภท รวมทั้งการตีความ ซึ่งอาจเป็นแบบอัตนัย สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจความสัมพันธ์แบบเหตุและผล รวมถึงผลที่ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้น การนำข้อเท็จจริง หลักฐานและการวิเคราะห์ข้อมูลนำไปสู่ความเที่ยงธรรมและความมั่นใจในการตัดสินใจมากขึ้น

ประโยชน์หลัก

 • ปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจ
 • ปรับปรุงการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการและความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงาน
 • เพิ่มความสามารถในการทบทวน ท้าทาย และเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นและการตัดสินใจ
 • ความสามารถในการแสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลของการตัดสินใจในอดีตที่เพิ่มขึ้น

การดำเนินการเพื่อการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงที่คุณสามารถทำได้ :

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลและข้อมูลมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และปลอดภัยเพียงพอ
 • วิเคราะห์และประเมินข้อมูล โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคลากรมีความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินข้อมูล
 • ตัดสินใจและดำเนินการตามหลักฐาน ด้วยความสมดุลระหว่างประสบการณ์และสัญชาตญาณ
 • กำหนด วัดผล และตรวจสอบตัวบ่งชี้ที่สำคัญเพื่อแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพขององค์กร

การบริหารความสัมพันธ์

7.การบริหารความสัมพันธ์

ซัพพลายเออร์ของคุณสามารถเป็นแหล่งที่มาของความได้เปรียบทางการแข่งขัน แต่สิ่งนี้ต้องการความสัมพันธ์ที่สร้างจากความไว้วางใจ การสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับซัพพลายเออร์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ หมายถึงการสร้างสมดุลระหว่างผลกำไรทางการเงินในระยะสั้นกับกลยุทธ์ระยะยาวที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน

ประโยชน์หลัก

 • เพิ่มขีดความสามารถในการสร้างมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  โดยการแบ่งปันทรัพยากรและความสามารถ  และการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ
 • ความเข้าใจร่วมกันในเป้าหมายและค่านิยมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • เพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านการตอบสนองต่อโอกาสและข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละฝ่าย

การดำเนินการบริหารความสัมพันธ์ที่คุณสามารถทำได้ :

 • กำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง (เช่น ผู้ให้บริการ คู่ค้า ลูกค้า นักลงทุน พนักงาน หรือสังคมโดยรวม) และความสัมพันธ์ของพวกเขากับองค์กร
 • สามารถกำหนดและจัดลำดับความสำคัญของความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียที่จำเป็นต้องได้รับการจัดการ
 • สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่สร้างสมดุลระหว่างกำไรระยะสั้นกับการพิจารณาระยะยาว
 • รวบรวมและแบ่งปันข้อมูล ความเชี่ยวชาญ และทรัพยากรกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถวัดประสิทธิภาพและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามความเหมาะสม เพื่อปรับปรุงความคิดริเริ่มในการปรับปรุง สามารถสร้างกิจกรรมการพัฒนาร่วมกันและปรับปรุงร่วมกับผู้ให้บริการ คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ

สรุป

ISO 9001 คือ มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลสำหรับระบบการจัดการคุณภาพ โดยต้องได้รับการประเมินโดยบุคคลที่สาม ซึ่งเป็นปลายเหตุของระบบการจัดการคุณภาพ แต่หากคุณสามารถนำหลักการทั้ง 7 ที่เขียนในบทความนี้ไปปรับใช้ในองค์กรได้จนประสบผลสำเร็จ การประเมินเพื่อได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ของคุณจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีอย่างแน่นอน

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ :
* ทุกเนื้อหา และ ภาพประกอบของ Jorportoday ไม่มีการสงวนลิขสิทธิ์แต่อย่างใด สามารถนำไปเผยแพร่ได้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ไม่ใช่เชิงพาณิชย์

** กรณีมีการคัดลอกบทความของเราไปส่วนใดส่วนหนึ่ง โปรดติดลิงค์กลับมาที่หน้านี้เพื่อให้เครดิตกับเรา

Ads.4

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Ads.4

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Similar Articles

FACEBOOK

Ads.3

spot_img

ติดต่อลงโฆษณา คลิก >

Ads

spot_img

Ads

spot_img

Update

ทัก inbox Facebook
no smoking sign
แจกฟรี!! ตัวอย่าง ป้ายห้ามสูบบุหรี่ ใครต้องการโหลดภาพแบบคมชัด ปลิ๊นภาพใหญ่ไม่แตก กด like กด share กดติดตาม แล้วส่งหลักฐานมาที่ inbox facebook ได้เลยนะ
Ergonomics of vision
Ergonomics of vision. Turns of the head, pupils, optimal viewing angles. Correct display distance. Dashboard planning car plane.

Most Popular