spot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

ISO 9001 คือ ทุกเรื่องควรรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการคุณภาพ

ISO 9001 คือ

ISO 9001 คือ มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลสำหรับระบบการจัดการคุณภาพ (Quality Management Systems : QMS) เป็นมาตรฐานที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดในโลก ISO 9001 มีกรอบงานและชุดของหลักการที่รับรองแนวทางทั่วไปในการจัดการองค์กรของคุณเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ พูดง่ายๆ ก็คือ การรับรอง ISO 9001 เป็นพื้นฐานสำหรับกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

กุญแจสู่ความสำเร็จของธุรกิจ คือ การควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด หากคุณต้องการให้การดำเนินงานของคุณเติบโต ฐานลูกค้าที่มีศักยภาพของคุณจะต้องมั่นใจว่าสินค้าหรือบริการที่คุณนำเสนอนั้นตรงหรือเกินมาตรฐานที่คาดหวังของลูกค้า ISO 9001 เป็นวิธีที่รวดเร็วและง่ายดายสำหรับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า ในการพิจารณาว่าบริษัทของคุณใช้เวลาและความพยายามในการทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณดีที่สุดเท่าที่จะทำได้หรือไม่

ISO 9001 คือ

หลักการทั้งเจ็ดของระบบการจัดการคุณภาพ

ISO 9001 เป็นมาตรฐานสากลสำหรับการจัดการคุณภาพ ได้รับการพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกเพื่อช่วยให้คุณสามารถให้ความสำคัญกับคุณภาพขององค์กรได้อย่างเต็มที่

เพื่อการช่วยในการปรับปรุงคุณภาพองค์กร ISO 9001 สร้างขึ้นจากหลักการสำคัญ 7 ประการ โดยการปฏิบัติตามหลักการเหล่านี้คุณสามารถเก็บเกี่ยวผลตอบแทนที่มีความสม่ำเสมอ สร้างความพึงพอใจของลูกค้าที่มากขึ้น และประสิทธิภาพโดยรวมดีขึ้น โดยหลักการทั้ง 7 ข้อมีดังนี้ :

การโฟกัสที่ลูกค้า

1.การโฟกัสที่ลูกค้า

จุดเน้นหลักของการจัดการคุณภาพ คือการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและมุ่งมั่นที่จะทำให้เกิดความคาดหวังของลูกค้า ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเกิดขึ้นเมื่อองค์กรดึงดูดและรักษาความเชื่อมั่นของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ทุกการกระทำที่บริษัทได้ตอบโต้กับลูกค้าหมายถึงโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้า การเข้าใจความต้องการของลูกค้าเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จ

ประโยชน์หลัก

 • ความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มขึ้น
 • ปรับปรุงความภักดีของลูกค้า
 • ช่วยเพิ่มการซื้อซ้ำให้กับธุรกิจ
 • ช่วยเพิ่มชื่อเสียงขององค์กร
 • มีรายได้และส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้น

การดำเนินการที่องค์กรสามารถทำได้เพื่อเพิ่มการโฟกัสลูกค้า ได้แก่:

 • ทำความเข้าใจความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคต
 • องค์กรต้องเชื่อมโยงวัตภุประสงค์ขององค์กรกับความคาดหวังของลูกค้าเข้าด้วยกัน
 • ต้องสื่อสารความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าให้พนักงานทั้งองค์กรทราบ
 • ต้องวางแผน ออกแบบ พัฒนา ผลิต ส่งมอบและสนันสนุนตัวผลิตภัณฑ์และการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า
 • ต้องติดตามและวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าและดำเนินการตามความเหมาะสม
 • ต้องมีการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างจริงจังเพื่อการประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ความเป็นผู้นำ

2.ความเป็นผู้นำ

ความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งหมายความว่าคุณมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับอนาคตของบริษัทของคุณ การสื่อสารวิสัยทัศน์นี้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้แน่ใจว่าทั้งทีมของคุณทำงานเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกัน ทำให้องค์กรของคุณมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน สิ่งนี้จะช่วยเพิ่มแรงจูงใจและประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน

ประโยชน์หลัก

 • ความเป็นผู้นำที่ดีช่วยให้มีการประสานงานของกระบวนการในองค์กรที่ดีขึ้น
 • เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพขององค์กร
 • พัฒนาและปรับปรุงความสามารถขององค์กรและบุคลากรเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ

สิ่งที่การมีผู้นำที่แข็งแกร่งช่วยองค์กรเพิ่มประสิทธิภาพ ได้แก่:

 • สามารถสื่อสารภารกิจ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และกระบวนการขององค์กรได้ทั่วถึง
 • สามารถสร้างและรักษาค่านิยมร่วมกัน ความยุติธรรม และแบบจำลองทางจริยธรรมสำหรับพฤติกรรมในทุกระดับขององค์กร
 • สามารถสร้างวัฒนธรรมแห่งความไว้วางใจและความซื่อสัตย์
 • สามารถส่งเสริมความมุ่งมั่นในด้านคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
 • สามารถมั่นใจได้ว่าผู้นำทุกระดับเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้คนในองค์กร
 • สามารถให้ทรัพยากรที่จำเป็น การฝึกอบรม และอำนาจแก่ผู้คนในการดำเนินการด้วยความรับผิดชอบ
 • สามารถสร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริม และรับรู้ถึงการมีส่วนร่วมของผู้คน

การมีส่วนร่วมของผู้คนในองค์กร

3.การมีส่วนร่วมของผู้คนในองค์กร

ระบบการจัดการคุณภาพ เช่น ISO 9001 ไม่ได้มีไว้สำหรับผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น ทุกคนในองค์กรของคุณควรมีส่วนช่วยในกระบวนการต่างๆ เช่น การอภิปรายปัญหาอย่างเปิดเผย แบ่งปันความรู้และประสบการณ์กับทีมของคุณจึงเป็นกุญแจสำคัญหากคุณต้องการได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จาก ISO

การจัดการคุณภาพของคุณ จำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนในบริษัทของคุณต้องเข้าใจบทบาทของตนและรู้สึกมีค่าสำหรับผลงานที่พวกเขามีต่อความสำเร็จ ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยให้คุณได้รับการรับรองเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์กรของคุณในการปรับปรุงคุณภาพอีกด้วย

ประโยชน์หลัก

 • ช่วยเพิ่มความเข้าใจในวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพขององค์กรโดยคนในองค์กรและเพิ่มแรงจูงใจในการบรรลุเป้าหมาย
 • ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้คนในกิจกรรมการปรับปรุงคุณภาพ
 • ส่งเสริมการพัฒนาส่วนบุคคล การริเริ่ม และความคิดสร้างสรรค์
 • มันช่วยเพิ่มความพึงพอใจของผู้คน
 • ช่วยเพิ่มความไว้วางใจและความร่วมมือทั่วทั้งองค์กร
 • เพิ่มความสนใจในค่านิยมและวัฒนธรรมร่วมกันทั่วทั้งองค์กร

การดำเนินการที่ช่วยให้พนักงานในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ ได้แก่ :

 • การให้อำนาจกับพนักงานในการกำหนดข้อจำกัดในการทำงานและริเริ่มโดยไม่ต้องกลัว
 • สามารถอำนวยความสะดวกในการอภิปรายอย่างเปิดเผยและแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน
 • สามารถสื่อสารกับผู้คนเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในความสำคัญของการมีส่วนร่วมของแต่ละบุคคล
 • สามารถรับรู้และรับทราบการมีส่วนร่วม การเรียนรู้ และการปรับปรุงของพนักงาน
 • สามารถทำการสำรวจเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้คน สื่อสารผลลัพธ์ และดำเนินการตามความเหมาะสม

การดำเนินการตามกระบวนการ

4.การดำเนินการตามกระบวนการ

หลักการ Plan Do Check Act ( PDCA) ของมาตรฐาน ISO 9001 จะช่วยให้คุณส่งเสริมวัฒนธรรมที่ขับเคลื่อนด้วยกระบวนการทั่วทั้งองค์กรของคุณ นี่เป็นวิธีที่พิสูจน์แล้วว่าคุณสามารถวางแผนทรัพยากร จัดการกระบวนการคุณอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยการจัดการกระบวนการต่างๆ ของธุรกิจคุณในภาพรวมคุณจะสามารถจัดการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ง่ายยิ่งขึ้น การวัดและประเมินผลกระบวนการที่สัมพันธ์กันเหล่านี้จะช่วยให้คุณระบุจุดที่ต้องปรับปรุงได้

ประโยชน์ของการดำเนินในแนวทางของการดำเนินตามกระบวนการ

 • มีผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอและคาดการณ์ได้ผ่านระบบของกระบวนการที่สอดคล้องกัน
 • สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานผ่านการจัดการกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และลดอุปสรรคข้ามสายงาน
 • ช่วยให้องค์กรสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องความสม่ำเสมอ ประสิทธิผล และประสิทธิภาพ
 • ช่วยเพิ่มความสามารถในการมุ่งเน้นความพยายามในกระบวนการสำคัญและโอกาสในการปรับปรุง

การดำเนินการตามแนวทางของกระบวนการที่คุณสามารถทำได้ :

 • กำหนดวัตถุประสงค์ของระบบและกระบวนการที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุผล
 • สร้างอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบสำหรับการจัดการกระบวนการ
 • ทำความเข้าใจความสามารถขององค์กรและกำหนดข้อจำกัดด้านทรัพยากรก่อนดำเนินการ
 • กำหนดกระบวนการที่พึ่งพาซึ่งกันและกัน และวิเคราะห์ผลกระทบของการปรับเปลี่ยนแต่ละกระบวนการในระบบโดยรวม
 • จัดการกระบวนการและความสัมพันธ์ของระบบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านคุณภาพขององค์กรอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิผล
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่จำเป็นพร้อมใช้งานเพื่อดำเนินการและปรับปรุงกระบวนการ และเพื่อติดตาม วิเคราะห์ และประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยรวม
 • จัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อผลลัพธ์ของกระบวนการและผลลัพธ์โดยรวมของระบบการจัดการคุณภาพ

สำหรับการดำเนินการตามแนวทางกระบวนการแนะนำอ่านเพิ่มเติมที่บทความ : PDCA คือ ทุกเรื่องที่ควรรู้หลักการ Deming Cycle เพื่อเพิ่มคุณภาพการผลิต

การปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

5.การปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องมีความสำคัญต่อระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001 และควรเป็นวัตถุประสงค์หลักขององค์กรของคุณ การดำเนินการตามกระบวนการเพื่อระบุความเสี่ยงและโอกาสการ ระบุและแก้ไขปัญหาที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและการวัดผลและติดตามความพยายามของคุณแต่ละขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลง หมายความว่าคุณจะสามารถหาวิธีปรับปรุงและทำให้ธุรกิจของคุณแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

สำหรับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องมีแนวคิดของญี่ปุ่นเรื่อง “Kaizen” คือ การปรับปรุงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า/การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คำจำกัดความของ “ไคเซ็น” มาจากคำภาษาญี่ปุ่นสองคำคือ “改 : ไค” แปลว่า ‘เปลี่ยน’ และคำว่า “善 : เซน” แปลว่า ‘ดีหรือความดี’ ในทางธุรกิจ ไคเซ็น หมายถึงกิจกรรมที่ปรับปรุงการทำงานทั้งหมดอย่างต่อเนื่องและเกี่ยวข้องกับพนักงานทุกคนตั้งแต่ซีอีโอจนถึงพนักงานปฎิบัติงาน

คุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ : Kaizen คือ ทุกเรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับ ไคเซ็น การใช้งาน หลักการ และประโยชน์

ประโยชน์หลัก

 • มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการ ความสามารถขององค์กร และความพึงพอใจของลูกค้า
 • มีการให้ความสำคัญกับการตรวจสอบและกำหนดสาเหตุที่แท้จริง ตามด้วยการดำเนินการป้องกันและแก้ไข
 • มีความสามารถที่เพิ่มขึ้นในการคาดการณ์และตอบสนองต่อความเสี่ยงและโอกาสภายในและภายนอก
 • มีการพิจารณาที่เพิ่มขึ้นของการปรับปรุงทั้งแบบส่วนเพิ่มและแบบก้าวหน้า
 • มีการปรับปรุงการใช้การเรียนรู้เพื่อการปรับปรุง มีแรงผลักดันที่เพิ่มขึ้นสำหรับนวัตกรรม

การดำเนินการเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องที่คุณสามารถทำได้ :

 • สามารถมั่นใจได้ว่าพนักงานทุกคนมีความสามารถในการส่งเสริมและปรับปรุงให้สำเร็จได้
 • สามารถพัฒนาและปรับใช้กระบวนการเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงทั่วทั้งองค์กร
 • ติดตาม ทบทวน และตรวจสอบการวางแผน การดำเนินการ ความสมบูรณ์ และผลลัพธ์ของโครงการปรับปรุง
 • สามารถบูรณาการการพิจารณาการปรับปรุงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการและกระบวนการใหม่หรือดัดแปลง
 • สามารถรับรู้และรับทราบการปรับปรุง

ตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง

6.ตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง

ข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล ตัวอย่างเช่น ในการแก้ที่ต้นเหตุของการไม่เป็นไปตามข้อกำหนดคุณต้องมีหลักฐานที่ถูกต้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลพร้อมใช้งานสำหรับผู้ที่ต้องการและเปิดช่องทางการสื่อสารไว้

การตัดสินใจอาจเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน และมักเกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอนอยู่เสมอ มักเกี่ยวข้องกับข้อมูลและแหล่งที่มาหลายประเภท รวมทั้งการตีความ ซึ่งอาจเป็นแบบอัตนัย สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจความสัมพันธ์แบบเหตุและผล รวมถึงผลที่ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้น การนำข้อเท็จจริง หลักฐานและการวิเคราะห์ข้อมูลนำไปสู่ความเที่ยงธรรมและความมั่นใจในการตัดสินใจมากขึ้น

ประโยชน์หลัก

 • ปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจ
 • ปรับปรุงการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการและความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงาน
 • เพิ่มความสามารถในการทบทวน ท้าทาย และเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นและการตัดสินใจ
 • ความสามารถในการแสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลของการตัดสินใจในอดีตที่เพิ่มขึ้น

การดำเนินการเพื่อการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงที่คุณสามารถทำได้ :

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลและข้อมูลมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และปลอดภัยเพียงพอ
 • วิเคราะห์และประเมินข้อมูล โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคลากรมีความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินข้อมูล
 • ตัดสินใจและดำเนินการตามหลักฐาน ด้วยความสมดุลระหว่างประสบการณ์และสัญชาตญาณ
 • กำหนด วัดผล และตรวจสอบตัวบ่งชี้ที่สำคัญเพื่อแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพขององค์กร

การบริหารความสัมพันธ์

7.การบริหารความสัมพันธ์

ซัพพลายเออร์ของคุณสามารถเป็นแหล่งที่มาของความได้เปรียบทางการแข่งขัน แต่สิ่งนี้ต้องการความสัมพันธ์ที่สร้างจากความไว้วางใจ การสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับซัพพลายเออร์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ หมายถึงการสร้างสมดุลระหว่างผลกำไรทางการเงินในระยะสั้นกับกลยุทธ์ระยะยาวที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน

ประโยชน์หลัก

 • เพิ่มขีดความสามารถในการสร้างมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  โดยการแบ่งปันทรัพยากรและความสามารถ  และการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ
 • ความเข้าใจร่วมกันในเป้าหมายและค่านิยมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • เพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านการตอบสนองต่อโอกาสและข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละฝ่าย

การดำเนินการบริหารความสัมพันธ์ที่คุณสามารถทำได้ :

 • กำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง (เช่น ผู้ให้บริการ คู่ค้า ลูกค้า นักลงทุน พนักงาน หรือสังคมโดยรวม) และความสัมพันธ์ของพวกเขากับองค์กร
 • สามารถกำหนดและจัดลำดับความสำคัญของความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียที่จำเป็นต้องได้รับการจัดการ
 • สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่สร้างสมดุลระหว่างกำไรระยะสั้นกับการพิจารณาระยะยาว
 • รวบรวมและแบ่งปันข้อมูล ความเชี่ยวชาญ และทรัพยากรกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถวัดประสิทธิภาพและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามความเหมาะสม เพื่อปรับปรุงความคิดริเริ่มในการปรับปรุง สามารถสร้างกิจกรรมการพัฒนาร่วมกันและปรับปรุงร่วมกับผู้ให้บริการ คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ

สรุป

ISO 9001 คือ มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลสำหรับระบบการจัดการคุณภาพ โดยต้องได้รับการประเมินโดยบุคคลที่สาม ซึ่งเป็นปลายเหตุของระบบการจัดการคุณภาพ แต่หากคุณสามารถนำหลักการทั้ง 7 ที่เขียนในบทความนี้ไปปรับใช้ในองค์กรได้จนประสบผลสำเร็จ การประเมินเพื่อได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ของคุณจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีอย่างแน่นอน

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ :
* สงวนลิขสิทธิ์ทุกเนื้อหา และ ภาพประกอบของ Jorportoday สามารถนำไปเผยแพร่ได้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ไม่ใช่เชิงพาณิชย์

** กรณีมีการคัดลอกบทความของเราไปส่วนใดส่วนหนึ่ง โปรดติดลิงค์กลับมาที่หน้านี้เพื่อให้เครดิตกับเรา

Similar Articles

Special advertising

spot_img

Special Ads

spot_img

Ads.1

spot_img

Ads.3

spot_img

Ads.4

spot_img
spot_img

Ads.5

spot_img

Most Popular