spot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

KYT : ศาสตร์ด้านจิตวิทยา โดยการย้ำเตือนความปลอดภัยในการทำงาน

kyt คือ

ปัจจุบันนี้การทำงานไม่ใช่แค่เรื่องของการทำงานให้เสร็จลุล่วงอีกต่อไป แต่เรื่องของความปลอดภัยก็คือเรื่องสำคัญที่ไม่ควรพลาดเช่นเดียวกัน เพราะว่าความปลอดภัยในการทำงานจะนำไปสู่คุณภาพของงานที่ดีขึ้น และสามารถทำให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนไว้เนื้อเชื่อใจบริษัท และทำงานที่ดีออกมาได้อย่างไม่ยาก

KYT คือศาสตร์ที่จะเข้ามาช่วยเรื่องนี้ โดย KYT เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงานโดยตรง ซึ่งบริษัทในไทยปัจจุบันนี้อาจจะยังไม่ค่อยรู้จัก KYT กันมากนัก แต่เดี๋ยวเราจะมาแนะนำให้คุณได้รู้จักกันว่า KYT คืออะไร ? สำคัญอย่างไร และทำไมคนทำงานทุกคนถึงควรรู้ 

 

กิจกรรมการทำ KYT
เครดิต: Khonkaen,Thailand. -On May 5,2019. : KYT(Kiken Yoshi Training) Safety meeting and cultivating a culture of safety before working Hotline PEA.

 

ความหมายของ KYT

KYT คือศาสตร์ชนิดหนึ่ง หรือเทคนิคในเชิงจิตวิทยา ที่ใช้ในการวิเคราะห์ถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยโดยตรง จะเน้นไปที่การเข้าใจความปลอดภัยในการทำงาน หลีกเลี่ยงอันตราย ทำให้อันตรายที่เกิดขึ้นจากการทำงานมีน้อยที่สุด ซึ่ง KYT นี้ก็คิดค้นมาจากประเทศญี่ปุ่น มีความหมายดังนี้ 

 • K – Kiken คิเคน คือ อันตราย 
 • Y – Yoshi โยชิ คือ การวิเคราะห์ การทำความเข้าใจ คาดการณ์ คาดเดา จากปัจจัยต่าง ๆ 
 • T – training เทรนนิ่ง คือ การฝึกซ้อม ฝึกอบรม ทำซ้ำ ๆ จนเป็นนิสัย 

 

จุดทำ KYT ก่อนเริ่มงาน

 

หัวใจสำคัญและประเด็นหลักของ KYT

 1. ปลูกฝังจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานที่เข้ารับการอบรมหรือการฝึกฝน เพื่อให้ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังมากขึ้น และคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานมากขึ้น 
 2. คิดไตร่ตรอง พิจารณา และระมัดระวังในการทำงานทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ การป้องกัน การแก้ไขความอันตรายที่จะเกิดขึ้น 
 3. ผู้ปฏิบัติงานทุกคนจะต้องให้คำมั่นสัญญา ปฏิญาณตน ว่า ” อุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์ OK! “
 4. เตือนตัวเองทุกครั้ง ทั้งก่อนลงมือทำงาน และระหว่างทำงาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกอย่างพร้อม ปลอดภัย สามารถเริ่มทำงานได้แบบไม่มีอันตรายที่จะตามมา ไม่ประมาททุกครั้ง 

ประโยชน์ของ KYT ต่อผู้ปฏิบัติงาน 

 1. ปลูกฝังจิตใต้สำนึก ให้คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรกก่อนการทำงาน โดยเน้นไปที่การมองหาอันตรายก่อนที่จะเริ่มทำงาน เพื่อที่จะป้องกันและแก้ไขได้ทันท่วงที 
 2. ฝึกให้ผู้ปฏิบัติงานรู้จักกับอันตรายที่มีโอกาสเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน และฝึกให้สามารถคาดการณ์เหตุการณ์อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 
 3. ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีสติทั้งก่อนทำงานและระหว่างการทำงาน กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานมีความกระตือรือร้น มีความระมัดระวังระหว่างการทำงานอยู่เสมอ 
 4. สามารถค้นหาอันตรายก่อนที่จะทำงานได้ ทั้งอันตรายจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ อันตรายแอบแฝงที่คาดไม่ถึง
 5. ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย ป้องกันอันตราย และค้นหาอันตรายในการทำงาน 
 6. เกิดความสามัคคี เป็นหนึ่งอันเดียวกันของบุคลากร เนื่องจากวิธีการอบรม KYT นั้นจะเน้นไปที่กิจกรรมหมู่ 

ประเภทต่าง ๆ ของ KYT 

 1. KYT 4 ขั้นตอน เป็นรูปแบบของ KYT ที่เน้นไปที่งานอันตรายมาก ๆ งานที่มีความซับซ้อนของขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานที่ต้องปฏิบัติงานเป็นทีม หรืองานที่ต้องใช้เวลานาน 
 2. KYT จุดเด่น เป็นรูปแบบของ KYT ที่เน้นไปที่งานอันตรายระดับปานกลาง อาจจะเป็นงานที่ไม่ได้มีความซับซ้อนของขั้นตอน แต่มีโอกาสเกิดอันตรายได้ง่ายกว่างานทั่วไป 
 3. KYT ปากเปล่า เป็นรูปแบบของการวิเคราะห์อันตรายที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ระหว่างปฏิบัติงาน และเป็นงานที่ต้องปฏิบัติอยู่เป็นกิจวัตร เป็นงานที่อันตรายน้อยมาก ๆ ไม่รุนแรง ไม่ถึงขั้นบาดเจ็บ 

ขั้นตอนการทำ KYT 

 1. หาอันตรายที่อยู่ในการทำงาน หรืออาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ 
 2. วิเคราะห์อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น เรียงลำดับความสำคัญของอันตรายที่วิเคราะห์ได้เพื่อนำไปสู่ข้อถัดไป 
 3. ออกแบบ กำหนดมาตรการในการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขไม่ให้เกิดอันตรายทั้งในระหว่างการปฏิบัติงานและอนาคตในการทำงาน 
 4. เลือกวิธีการแก้ไขและป้องกันที่ดีที่สุด

KYT เป็นศาสตร์ที่ค่อนข้างสำคัญ และเราอยากแนะนำให้คุณได้ลองได้ศึกษากัน ไม่ว่าจะเป็นการทำงานในอุตสาหกรรมใหญ่หรือเล็ก KYT ก็สามารถใช้ประโยชน์ได้ดีอย่างแน่นอน เลือกหัวใจที่ต้องการย้ำเตือนตลอดการทำงานให้พนักงานเกิดความปลอดภัย เช่น ย้ำถึงมาตรการป้องกันอันตราย ย้ำถึงจุดที่เป็นอันตราย ย้ำถึงการสวมใส่ PPE ตลอดการทำงานเป็นต้น

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ :
* สงวนลิขสิทธิ์ทุกเนื้อหา และ ภาพประกอบของ Jorportoday สามารถนำไปเผยแพร่ได้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ไม่ใช่เชิงพาณิชย์

** กรณีมีการคัดลอกบทความของเราไปส่วนใดส่วนหนึ่ง โปรดติดลิงค์กลับมาที่หน้านี้เพื่อให้เครดิตกับเรา

Similar Articles

Special advertising

spot_img

Special Ads 1

spot_img

Special Ads

spot_img

Ads.1

spot_img

Ads.3

spot_img

Ads.4

spot_img
spot_img

Most Popular