spot_img

PSM : ทุกเรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับ การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต

PSM

PSM แนวคิดการทำงานที่จะช่วยให้งานคุณปลอดภัยขึ้นอย่างทันตา

หลาย ๆ ครั้งที่ความปลอดภัยในการทำงานถูกมองข้าม และนำมาสู่อันตรายอย่างร้ายแรงต่อผู้ปฏิบัติงาน รวมไปถึงคุณภาพของงานหรือผลิตภัณฑ์ที่ออกมาก็ไม่ตรงตามมาตรฐานที่ควรจะเป็น ส่งผลถึงลูกค้าที่อาจจะได้รับสินค้าที่ไม่สามารถใช้งานได้อีกด้วย ดังนั้นปัจจุบันนี้ห้างร้านหรือกิจการต่าง ๆ จึงมีการอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยหลายหลักสูตรมาก ๆ เพื่อที่การทำงานในพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นไปได้อย่างราบรื่น รวมไปถึงลดโอกาสการเกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้ปฏิบัติงาน ซึ่ง PSM ก็คือหนึ่งในนั้น

ในวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณได้รู้จักเกี่ยวกับ PSM แนวคิดที่จะช่วยให้การทำงานของคุณนั้นมีความปลอดภัยมากขึ้น เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่ทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้ประกอบกิจการควรรู้ 

PSM คืออะไร ?

PSM หรือ Process Safety Management : PSM คือ การจัดการ ดูแล จัดหา ให้การทำงานมีความปลอดภัย และการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติการณ์ (Incident) ที่จะก่อให้เกิดการบาดเจ็บ ความอันตรายต่อร่างกาย ที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการในการผลิตที่ใช้สารเคมีอันตรายร้ายแรง โดยจะเน้นไปที่การใช้มาตรการในการจัดการความปลอดภัยต่าง ๆ รวมไปถึงการอบรมให้เข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานด้านวิศวรกรรมในการชี้บ่ง วิเคราะห์ ประเมิน และควบคุมอันตรายระหว่างกระบวนการผลิต 

สรุปเลยก็คือการเสริมสร้างความปลอดภัยระหว่างการทำงานกับสารเคมีอันตราย ซึ่งจะมีวิธีการและข้อบังคับที่แตกต่างออกไปจากความปลอดภัยพื้นฐาน เนื่องจากอย่างที่รู้กันว่าสารเคมีอันตรายนั้นมีโอกาสก่อให้เกิดผลกระทบที่ร้ายแรงอย่างมาก ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรเข้าร่วมการตรวจประเมิน PSM ตามกฎหมาย เพื่อหลักเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดตามมาภายหลัง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ PSM

การเข้ารับการตรวจประเมิน PSM นั้นถือเป็นข้อบังคับทางกฎหมายตั้งแต่ พ.ศ.2559 เนื่องด้วยทางคณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เล็งเห็นถึงอันตรายและความสูญเสียจากการทำงานในพื้นที่ปฏิบัติงานที่มีสารเคมีอันตราย จึงได้ออกมาตรการและข้อบังคับเกี่ยวกับ PSM ดังนี้ 

 • มาตรการข้อบังคับจากคณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยเรื่องของหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2559
 • มาตรการข้อบังคับจากคณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยเรื่องของหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2563
 • ประกาศจาก การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 115/2561 เรื่อง แนวทางการตรวจประเมิน PSM
 • ประกาศจาก การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 34/2564 เรื่อง แนวการการตรวจประเมิน PSM ฉบับที่ 2
 • ประกาศจาก การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 35/2564 เรื่อง คุณสมบัติของผู้ตรวจประเมิน และการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมิน PSM 

PSM นิคมอุตสาหกรรม

PSM จำเป็นกับใครบ้าง

แม้ว่า PSM จะเป็นเรื่องที่สำคัญ แต่ก็สำคัญสำหรับนิคมอุตสาหกรรมและกิจการบางประเภทเท่านั้น ดังนี้

 1. นิคมอุตสาหกรรม หรือกิจการที่ต้องมีกระบวนการทำงานที่เกี่ยวกับกับสารเคมีอันตรายร้ายแรงโดยตรง โดยจะต้องมีปริมาณของสารเคมีตรงตามกฎหมายที่ได้กำหนดไว้ 
 2. นิคมอุตสาหกรรม หรือกิจการที่ต้องมีกระบวนการทำงานที่เกี่ยวกับกับแก๊สไวไฟ วัตถุไวไฟ หรือของเหลวไวไฟโดยตรง โดยจะต้องมีปริมาณของสารเคมีตรงตามกฎหมายที่ได้กำหนดไว้ 

psm กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ แก๊สไวไฟ หรือ ของเหลวไวไฟ

กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับแก๊สไวไฟหรือของเหลวไวไฟ ที่มีปริมาณครอบครองตั้งแต่ 4,545 กิโลกรัมหรือ 10,000 ปอนด์ขึ้นไป ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง เว้นแต่ แก๊สไวไฟหรือของเหลวไวไฟซึ่งนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงเท่านั้น เช่น ใช้สำหรับหม้อน้ำ หรือเติมยานพาหนะ

ขั้นตอนการตรวจประเมิน PSM อย่างคร่าว ๆ

 1. ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ ยื่นคำขอเพื่อตรวจประเมิน PSM 
 2. คณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยรับทราบและดำเนินเรื่องไปยังผู้ตรวจประเมินภายนอก 
 3. ผู้ตรวจประเมินภายนอก (Outsource) เริ่มดำเนินการตรวจประเมินตามขั้นตอน 
 4. ผู้ตรวจประเมินภายนอก ส่งรายงานเกี่ยวกับการตรวจ ประเมินข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข และข้อเสนอแนะ ผ่านทางระบบ PSM 
 5. ผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการ เริ่มจัดส่งรายงานการแก้ไขผ่านทางระบบ PSM 
 6. คณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับทราบเรื่อง 

นี่เป็นขั้นตอนอย่างคร่าว ๆ ของการตรวจประเมิน PSM ผู้ประกอบการสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบของ PSM วิธีการดำเนินงานอย่างละเอียด รวมไปถึงกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการตรวจประเมินได้ที่เว็บไซต์ของ คณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ :
* ทุกเนื้อหา และ ภาพประกอบของ Jorportoday ไม่มีการสงวนลิขสิทธิ์แต่อย่างใด สามารถนำไปเผยแพร่ได้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ไม่ใช่เชิงพาณิชย์

** กรณีมีการคัดลอกบทความของเราไปส่วนใดส่วนหนึ่ง โปรดติดลิงค์กลับมาที่หน้านี้เพื่อให้เครดิตกับเรา

Ads.4

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Similar Articles

FACEBOOK

Ads.3

spot_img

ติดต่อลงโฆษณา คลิก >

Update

ทัก inbox Facebook
no smoking sign
แจกฟรี!! ตัวอย่าง ป้ายห้ามสูบบุหรี่ ใครต้องการโหลดภาพแบบคมชัด ปลิ๊นภาพใหญ่ไม่แตก กด like กด share กดติดตาม แล้วส่งหลักฐานมาที่ inbox facebook ได้เลยนะ
Ergonomics of vision
Ergonomics of vision. Turns of the head, pupils, optimal viewing angles. Correct display distance. Dashboard planning car plane.

Most Popular