spot_img
spot_imgspot_img

Tag: สัญลักษณ์ห้าม

รวมมาตรฐานสัญลักษณ์ความปลอดภัย Safety Symbol ทั้งหมดมีกี่แบบ

สัญลักษณ์ความปลอดภัย คืออะไร สัญลักษณ์ความปลอดภัย มีไว้สำหรับการเตือนความเป็นอันตราย แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงสถานะต่างๆที่อาจจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ หรือเกิดโรคจากการทำงานได้ ปัจจุบันนิยมนำมาติดไว้บนป้ายโดยมีสัญลักษณ์ต่างๆ และ พื้นของสีที่กำหนดความหมายลงไปบนป้าย เช่น ระบุการกระทำที่จำเป็น หรือ กำหนดให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ppe ที่จำเป็น การห้ามการกระทำ หรือ วัตถุอันตรายต่างๆ การระบุตำแหน่งของอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์ความปลอดภัย เป็นต้น เราจะพบสัญลักษณ์ความปลอดภัยได้ในพื้นที่ที่มีอันตรายโดยส่วนมาก เช่น ในโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล บนท้องถนน เขตก่อสร้าง พื้นที่ที่มีความเสี่ยงอันตราย จำพวกห้องเก็บสารเคมี ห้องควบคุมไฟฟ้า พื้นที่อับอากาศ เป็นต้น การติดป้ายหรือสัญลักษณ์ความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญช่วยให้พนักงานหรือผู้ที่เข้ามาในพื้นที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุและยังเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นป้ายหรือสัญลักษณ์ความปลอดภัยในบางครั้งอาจมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับพื้นที่ประเทศหรือภูมิภาคแต่เป้าหมายที่เหมือนกันคือการสื่อสารข้อมูลด้านความปลอดภัยให้ผู้พบเห็นได้รับรู้และปฏิบัติตาม สัญลักษณ์ความปลอดภัยมีกี่ประเภท สัญลักษณ์ความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานมีลักษณะเป็นรูปภาพ สัญลักษณ์ รูปร่าง...
Advertismentspot_img

Most Popular