spot_img

Tag: เครื่องป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร

เครื่องป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร Machine Safeguarding OSHA

การติดตั้งป้องกันเครื่องจักรตลอดระยะทางการทำงานเพื่อป้องกันอันตรายกับ มือ และ แขนถูกกดทับ นิ้วมือขาด การตัดแขนขา แผลไฟไหม้ ตาบอด การบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรนั้นมีอยู่มากมาย ส่งผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพพนักงาน เครื่องแต่ละเครื่องต้องมีการป้องกันที่เพียงพอเพื่อปกป้องผู้ปฏิบัติงานและพนักงานคนอื่นๆ เราสามารถป้องกันอุบัติเหตุเหล่านี้ได้ด้วยแยกคนงานออกจากสิ่งที่เป็นอันตรายไม่ให้เจอกัน โดยควบคุมที่ทางผ่าน (Path) วิธีการป้องกันเครื่องจักรอย่างถูกต้องมีอะไรบ้าง? เป้าหมายหลักของ OSHA คือส่วนที่เคลื่อนไหวทั้งหมดของเครื่องจักร อุปกรณ์ ต้องได้รับการปกป้อง เพื่อขจัดอันตรายที่เกิดจากจุดปฏิบัติงาน จุดหมุน จุดหนีบ จุดเวี่ยง จุดตัด จุดเลื่อน และ เศษประกายไฟ ป้องกันการสัมผัส: การ์ดป้องกันเครื่องจักรต้องป้องกันไม่ให้มือ แขน และส่วนอื่น ๆ ของร่างกายของผู้ปฏิบัติงานสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวที่เป็นอันตราย มั่นคงแข็งแรง: การ์ดป้องกันเครื่องจักรต้องไม่สามารถถอด หรือ งัดได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากการ์ดป้องกันเครื่องจักรที่สามารถถอดออกได้โดยง่ายมักจะไม่มีประสิทธิภาพ การ์ดป้องกันเครื่องจักรควรทำการติดตั้งให้แน่นหนายากต่อการถอดออกหรือหลุดออก ไม่ลดประสิทธิภาพการทำงาน: การ์ดป้องกันเครื่องจักรที่ทำให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างรวดเร็ว...
Advertismentspot_img

Most Popular