spot_img
spot_img

Tag: 5ส

5ส คืออะไร : วิธีการใช้งาน 5ส เพื่อเพิ่มประสิทธิผลองค์กร

5ส Update 2023 เครื่องมือขั้นตอนและวิธีการใช้งาน 5ส อย่างมีประสิทธิภาพ 5ส คือ เครืองมือที่องค์กรระดับโลกนำมาปรับใช้เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดของเสีย ช่วยให้องค์กรมีความน่าอยู่น่าทำงานมากยิ่งขึ้น แต่หลายครั้ง 5ส หรือ 5S มักถูกเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเพียงการทำความสะอาด ปัด กวาด เช็ด ถู สำนักงานเท่านั้น ในบทความนี้ จป ทูเดย์ จะมาเล่าว่า หลัก 5ส มีอะไรบ้าง ประวัติความเป็นมา ประโยชน์ของของกิจกรรม 5ส การนำไปใช้ รายละเอียดของตัวอักษร ส...
Advertismentspot_img

Most Popular