spot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

TPM : คืออะไร ? เริ่มต้นอย่างไร ?

TPM

สิ่งสำคัญของการทำงานในระดับอุตสาหกรรมนั้นไม่ใช่แค่เรื่องของความปลอดภัยหรือความรอบคอบในการทำงานเท่านั้น แต่อุปกรณ์ในการทำงาน เครื่องมือ เครื่องจักร ล้วนแต่มีสำคัญมากเช่นเดียวกัน เนื่องจากว่าอุปกรณ์ เครื่องจักรที่ใช้ทำงานในระดับอุตสาหกรรมนั้นจะมีความละเอียดอ่อนในด้านระบบ ทั้ง Hard ware และ Soft ware

ผู้ใช้งานทุกคนจะต้องใส่ใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการทำงานเหล่านี้เป็นอย่างมาก ใช้งานอย่างรอบคอบ โดยหลักการเกี่ยวกับการดูแลรักษาอุปกรณ์เหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนั้นเรียกว่าการทำ TPM 

วันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณได้รู้จักเกี่ยวกับ TPM กระบวนการที่ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ รวมไปถึงเครื่องจักรในการทำงาน

ความหมายของ TPM 

TPM คือ Total Productive Maintenance กระบวนการการอบรม ฝึกฝน เพื่อมุ่งเน้นให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีส่วนร่วมในการซ่อมแซม ดูแลรักษา และเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องจักรในการทำงานหรืออุปกรณ์ในการทำงานของตัวเอง โดยในการอบรมจะอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการบำรุงรักษาเชิงรุก และบำรุงรักษาเชิงป้องกันซะส่วนใหญ่ 

 

เครื่องจักรขาดการบำรุงรักษา

 

โดยจะมีสิ่งที่ยึดไว้อยู่ 4 ข้อ หากทำตามนี้ได้ แปลว่าคุณเข้าใจและอบรม TPM ได้ผ่านเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

 • No breakdown : อุปกรณ์หรือเครื่องจักรจะต้องไม่หยุดการทำงาน ไม่เสียหาย หรือไม่สามารถดำเนินการทำงานต่อได้ 
 • No Small Stops or Slow Running : อุปกรณ์หรือเครื่องจักรจะต้องไม่มีหยุดทำงานแบบเล็ก ๆ น้อย ๆ หรือมีปัญหาในการใช้งาน หรือทำงานช้าลง
 • No Defects : ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ผลิตจะต้องไม่มีของเสีย หรือมีความผิดพลาด มีความด่างพล้อย 
 • No Accidents : ในระหว่างการทำงานหรือปฏิบัติงาน จะต้องไม่มีอุบัติเหตุที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน

หากคุณสามารถทำตามนี้ได้ หรือทั้งหมด 4 ข้อนี้เกิดขึ้น นั่นแปลว่าคุณบรรลุเป้าหมายสูงสุดของ TPM ได้แล้ว 

Total Productive Maintenance

8 Pillars ของ TPM 

ในหลักการของ TPM นั้นจะมีสิ่งที่เรียกว่า เสาหลัก 8 ประการ หรือ 8 Pillars ซึ่งเป็นแกนหลัก ๆ ของ TPM ที่ผู้ปฏิบัติจะต้องเน้นและทำความเข้าใจ โดย 8 Pillars มีดังนี้ 

 1. Autonomous Maintenance การบำรุงรักษาด้วยตนเอง : การที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถซ่อมแซม บำรุงรักษา ดูแลอุปกรณ์การทำงานได้ด้วยตนเอง 
 2. Process & Machine Improvement การพัฒนาเครื่องจักร : หัวหน้าทีม หรือเจ้าของกิจการ มีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อนำมาพัฒนาการซ่อมแซม แก้ไข ในอนาคต 
 3. Preventive Maintenance การบำรุงรักษาร่วมกัน : หัวหน้าทีม หรือ เจ้าของกิจการ และผู้ปฏิบัติงานวางแผนร่วมกันเพื่อบำรุงรักษาเครื่องจักร 
 4. Early Management of New Equipment การวางแผนเพื่อบำรุงรักษา : มีการวางแผนก่อนการเริ่มซ่อมแซมบำรุง รวมไปถึงการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องจักรใหม่ ๆ
 5. Process Quality Management การพัฒนาขั้นตอนการบำรุงรักษา : มีการพัฒนาขั้นตอนต่าง ๆ ในการบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักร 
 6. Administrative Work การควบคุมและจัดการการบำรุงรักษา : มีการนำข้อมูลจากอดีตและผลลัพธ์การพัฒนามาแชร์ให้กับผู้ปฏิบัติงาน 
 7. Education & Training การศึกษาและฝึกฝนการบำรุงรักษา : มีการศึกษา ฝึกฝนจากประสบการณ์และข้อมูลในอดีต เพื่อพัฒนาการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง 
 8. Safety & Sustained Success ความปลอดภัยที่มั่นคง : มีความปลอดภัยในการทำงานอย่างมั่นคงและตลอดการทำงาน 

 

ลดข้อผิดพลาดในการทำงานของเครื่องจักร

 

TPM สำคัญอย่างไรบ้าง ? 

 • TPM เป็นแนวคิดและหลักการในการทำงานที่ช่วยส่งเสริมให้การทำงานกับเครื่องจักรขนาดใหญ่ รวมไปถึงอุปกรณ์การทำงานส่วนตัว มีความปลอดภัยต่อการทำงานของผู้ปฏิบัติงานมากขึ้น 
 • TPM จะช่วยให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมีคุณภาพมากขึ้น เนื่องจากเครื่องจักรที่ใช้งานนั้นไม่มีข้อผิดพลาดในการทำงาน และสามารถทำงานออกมาได้เป็นอย่างดี สร้างความประทับใจแก่ลูกค้า และส่งผลโดยตรงต่อกำไรของกิจการ 
 • TPM ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการทำงานมากขึ้น และสามารถใช้งานเครื่องจักรได้อย่างไร้ปัญหามากขึ้น 

ปัจจุบันนี้ TPM ยังไม่ได้ถือเป็นมาตรการควบคุมตามกฎหมาย แต่ก็เป็นแนวคิดและหลักการในการทำงานที่มีประโยชน์อย่างมาก เราแนะนำให้คุณนำหลักการ TPM นี้ไปศึกษาและปฏิบัติตาม เพราะเรามั่นใจว่าจะสามารถพัฒนางานให้มีคุณภาพมากขึ้นอย่างแน่นอน

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ :
* สงวนลิขสิทธิ์ทุกเนื้อหา และ ภาพประกอบของ Jorportoday สามารถนำไปเผยแพร่ได้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ไม่ใช่เชิงพาณิชย์

** กรณีมีการคัดลอกบทความของเราไปส่วนใดส่วนหนึ่ง โปรดติดลิงค์กลับมาที่หน้านี้เพื่อให้เครดิตกับเรา

Similar Articles

Special advertising

spot_img

Special Ads

spot_img

Ads.1

spot_img

Ads.3

spot_img

Ads.4

spot_img
spot_img

Ads.5

spot_img

Most Popular