spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img

ทุกเรื่อง : อบรม จป บริหาร ตามกฎหมายใหม่ 2566 เตรียมตัวอย่างไร

อบรม จป บริหาร jorportoday

สำหรับองค์กรที่เข้าข่ายตามกฎหมายจะต้องส่งผู้บริหารเข้าอบรม จป บริหาร เพื่อขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน วันนี้เราจะมีพูดถึง จป บริหาร ว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างในการอบรม จป บริหารให้ถูกกฎหมายจนจบกระบวนการ

ตาม กฎหมาย จป ฉบับใหม่ กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานฯ พ.ศ. 2565 ที่ได้ประกาศออกมาเป็นที่เรียบร้อยเกี่ยวกับ บังคับให้สถานประกอบกิจการต่างๆจะต้องมี จป หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน แต่ละระดับ ซึ่งกฎหมายที่ประกาศออกมานั้นปัจจุบันเป็นกฎหมายแม่ ที่เรายังคงจะต้องรอกฎหมายลูกอีกหลายฉบับเพื่อทราบถึงแนวทางและวิธีดำเนินการ

หนึ่งในนั้นคือการฝึก อบรม จป บริหาร ในตอนนี้กฎหมายลูกเกี่ยวกับการฝึกอบรม จป บริหาร ได้ประกาศออกมาแล้ว เรื่องคุณสมบัติวิทยากร รายละเอียดหลักสูตร แต่ก็ยังไม่สามารถจัดอบรมได้ทันที เนื่องจากจะต้องรอให้ ศูนย์ฝึกอบรมฯทำการยื่นเอกสารเพื่อขึ้นทะเบียนกันใหม่ทั้งหมด รวมไปถึงวิทยากรที่มีคุณสมบัติ ก็ต้องยื่นขึ้นทะเบียนใหม่ทั้งหมดให้เรียบร้อยเสียก่อน

และ กว่าผู้มีอำนาจจะพิจารณา หรือ เซ็นต์อนุมัติ ก็มีต่ำๆ 1-2 เดือน หมายความว่ากว่าจะได้อบรมกันจริงๆจังๆ คาดว่าน่าจะประมาณเดือน พฤษภาคม หรือ มิถุนายน 2566

บริษัทไหนบ้าง ต้องอบรม จป บริหาร

บริษัท ต้องส่งใครบ้าง อบรม จป บริหาร

มาทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อน..

ตามกฎหมายใหม่นั้นได้ระบุให้ หัวหน้างานในสถานประกอบกิจการ 3 บัญชี รวมแล้วทั้งหมด 64 ประเภท จะต้องอบรม จป บริหาร และ ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อบรม จป บริหาร มีประโยชน์อย่างไร

สิ่งสำคัญของการเป็น จป บริหารที่ดีนั้นจะต้องมั่นใจว่าในการบริหารความปลอดภัยในการทำงาน มีการวางแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมกับองค์กรของเรา อบรม จป บริหารเพื่อที่จะได้นำเทคนิคต่างๆไปประยุกต์ใช้การจัดการ ให้มั่นใจได้ว่าทุกคนในองค์กรมีความปลอดภัย และ ไม่มีความเสี่ยงแฝงในกิจกรรมการทำงานของเรา

นอกจากนี้ คุณยังต้องให้ความสำคัญกับการฝึกอบรม และ การสอนพนักงานเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย รวมถึงการตรวจสอบกระบวนการทำงานของลูกน้อง และ ทำการปรับปรุงนโยบายความปลอดภัยกระบวนการที่เกี่ยวข้องขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ

ในการอบรม จป บริหารจะได้เรียนเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องช่วยให้คุณดำเนินการบริหารความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตารางแต่งตั้ง จป ตามกระทรวง ปี 2565

ข้อดีการอบรม จป บริหาร นำไปใช้งานจริงอย่างไร

  1. สามารถวางแผนและจัดทำนโยบายความปลอดภัย: วางแผน และ เตรียมการป้องกันและบรรเทาความเสี่ยง โดยจะต้องรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อเข้าใจและประเมินความเสี่ยงในทุกๆด้าน เช่น ความเสี่ยงด้านความประมาทของบุคคล
  2. สามารถสร้างความตระหนักและเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัย: การฝึกอบรมและการสอนเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในการทำงานช่วยให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น สามารถป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้
  3. สามารถวางแผนการตรวจสอบและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย: ตรวจสอบและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยขององค์กรอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการดำเนินการตามแผนอย่างเหมาะสม และจะมีการปรับปรุงนโยบายหรือกระบวนการที่ไม่เหมาะสมตามความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
  4. สามารถการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง: การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้คุณเข้าใจความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและวิเคราะห์การจัดการเพื่อลดความเสี่ยง การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงควรทำอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการปรับปรุงและดำเนินการตามนโยบายความปลอดภัยอย่างถูกต้อง
  5. สามารถดำเนินการตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉิน: การวางแผนและเตรียมการตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพื่อป้องกันความเสียหายในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด

อบรม จป บริหาร เรียนอะไรบ้าง

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร ระยะเวลาการฝึกอบรม สิบสองชั่วโมง ประกอบด้วย ๓ หมวดวิชา ดังต่อไปนี้

(๑) หมวดวิชาที่ ๑ ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร จัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร ระยะเวลาการฝึกอบรม สามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา

(ก) ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน
(ข) บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

(๒) หมวดวิชาที่ ๒ กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา

(ก) การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของกระทรวงแรงงาน
(ข) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน และการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ

(๓) หมวดวิชาที่ ๓ ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน ระยะเวลาการฝึกอบรมหกชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา

(ก) แนวคิดระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน
(ข) ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานของกระทรวงแรงงาน
(ค) ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของมาตรฐานประเทศไทยและสากล
(ง) การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน

บทความที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ :
* สงวนลิขสิทธิ์ทุกเนื้อหา และ ภาพประกอบของ Jorportoday สามารถนำไปเผยแพร่ได้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ไม่ใช่เชิงพาณิชย์

** กรณีมีการคัดลอกบทความของเราไปส่วนใดส่วนหนึ่ง โปรดติดลิงค์กลับมาที่หน้านี้เพื่อให้เครดิตกับเรา

Special Ads.

spot_img

Ads.4

spot_img

Ads.5

spot_img

Ads.6

spot_img

Similar Articles

FACEBOOK

Ads.1

spot_img

Ads.2

spot_img

Ads.3

spot_img

Update

Most Popular