spot_img

มาตรฐานการทำงานบนที่สูง เรียนรู้ขั้นตอน และ วิธีการปฏิบัติงานตามกฎหมายปี 2564

การทำงานบนที่สูง

จากสถิติเกี่ยวกับการทำงานบนที่สูงพบว่ามีอุบัติเหตุการทำงานบนที่สูงการ บาดเจ็บ และ เสียชีวิตเฉลี่ยแล้วมากกว่า 54% คือคนที่ไม่ได้มีการสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล PPE หรือ อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง อีกทั้งผู้ปฏิบัติงานยังไม่ได้ผ่านการฝึกอบรบการทำงานบนที่สูงตามกฎหมายกำหนด เนื่องจากที่ผ่านมานายจ้างหลาย ๆ คนยังไม่ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยของพนักงานมากนัก 

ดังนั้นในวันนี้ เราจะมาแนะนำ สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับการทำงานบนที่สูง ซึ่งข้อมูลในวันนี้เป็นข้อมูลอัปเดตล่าสุดปี 2565 โดยยึดตาม พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานปี พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นกฎหมายตรงเกี่ยวกับการทำงานบนที่สูงที่นายจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

การทำงานบนที่สูง คืออะไร ?

ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่า การทำงานบนที่สูง หมายถึงอะไร การทำงานบนที่สูง คือการทำงานไม่ว่าจะเป็นงานด้านวิศวกรรม อุตสาหกรรม หรือการปฏิบัติงานในทุก ๆ ด้าน ซึ่งตัวผู้ทำงานจะอยู่บนพื้นที่ที่สูงจากพื้นดินตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป หรือทางต่างระดับลงไปมากกว่า 2 เมตรก็ตาม ด้วยความที่การทำงานบนพื้นที่สูงนั้นมีความเสี่ยงสูงที่ตัวผู้ทำงานจะเกิดความอันตรายต่อชีวิต เช่น พลัดตก ทำให้กฎหมายสำหรับการทำงานบนที่สูงมีประกาศออกมาบังคับให้นายจ้างต้องปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน และ ลูกจ้างทุกคนที่ทำงานบนที่สูง มีรายละเอียดดังนี้

การป้องกันการตกจากที่สูง

กฎหมายการทำงานบนที่สูงปี พ.ศ.2564

ตามมาตรา 5 วรรค 1 และมาตรา 8 วรรค 1 ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 ได้บัญญัติไว้ดังนี้ 

 1. นายจ้างจะต้องบังคับให้มีการอบรมที่สูง หรือ ชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับและขั้นตอนในการทำงานเพื่อความปลอดภัย 
 2. นายจ้างจะต้องมีเอกสารประกอบการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยที่ออกด้วยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ลูกจ้างอ่านและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
 3. นายจ้างจะต้องเตรียมอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยที่ได้รับมาตรฐาน และบังคับใช้อย่างเคร่งครัด 
 4. นายจ้างจะต้องจัดให้มีการเตรียมความพร้อม ตรวจสอบ และเตรียมอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย เช่น การตรวจสอบว่าอุปกรณ์พร้อมใช้งานก่อนการทำงานทุกครั้ง 
 5. นายจ้างจะต้องจัดให้มีอุปกรณ์กันตก เช่น ราวกั้น รั้วกั้น หรือตาข่ายต่าง ๆ ในกรณีที่มีการทำงานบนพื้นที่สูง 4 เมตรขึ้นไป แต่แนะนำว่าควรมีไม่ว่าจะสูงเท่าไหร่ก็ตาม 
 6. นายจ้างจะต้องจัดให้มีการติดตั้งนั่งร้านที่ได้มาตรฐาน
 7. นายจ้างจะต้องจัดให้มีฝาปิดช่องหรือปล่องต่าง ๆ ที่ลูกจ้างมีโอกาสตกลงไปได้ โดยฝาปิดจะต้องเป็นฝาปิดที่ได้มาตรฐาน 
 8. นายจ้างจะต้องจัดให้มีการติดตั้งนั่งร้านในกรณีที่พื้นที่ปฏิบัติงานมีความลาดชันเกิน 15 องศาขึ้นไป
 9. นายจ้างจะต้องจัดให้มีการผูกยึดอุปกรณ์ในการทำงานบนที่สูง เพื่อป้องกันไม่ให้ตกลงมาและอาจจะก่อเกิดอันตรายต่อผู้ที่อยู่ข้างล่าง 
 10. นายจ้างจะต้องบังคับใช้ให้บันไดที่เคลื่อนย้ายได้ พาดทำมุม 75 องศาเท่านั้น เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน 
 11. หากใช้รถเครน จะต้องบังคับใช้แผ่นเหล็กเพื่อมารองขาช้างเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการอ่อนตัวแล้วทำให้รถเครนล้มตัวลงมา โดยคนขับและผู้ให้สัญญาณจะต้องผ่านการอบรม และตัวรถเครนจะต้องผ่านการตรวจสอบเครนจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและมีใบอนุญาต 

ความปลอดภัยการทำงานบนที่สูง

นอกจากกฎที่บังคับใช้กับนายจ้างแล้ว กฎที่บังคับใช้กับผู้ปฏิบัติงานก็มีเช่นกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องสวมใส่เครื่องแต่งกายที่ปลอดภัย รัดกุม และเรียบร้อย และจะต้องเป็นเครื่องแต่งกายที่ได้มาตรฐาน 
 2. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยระหว่างการทำงานเสมอ เช่น ถุงมือ รองเท้านิรภัย เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว สายช่วยชีวิต เป็นต้น อาจจะมีอุปกรณ์อื่น ๆ เพิ่มเติมตามแต่เนื้องาน และอุปกรณ์ทุกชิ้นจะต้องผ่านมาตรฐาน 
 3. การขึ้นลงบันได จะต้องขึ้นลงทีละคน 
 4. ขณะขึ้นและลงบันได จะต้องมีคนจับขาบันไดทั้งสองข้าง 
 5. ห้ามถือเครื่องมือหรืออุปกรณ์การทำงานใด ๆ ระหว่างขึ้นบันได หากต้องขึ้นบันไดควรมีกระเป๋าในการเก็บอุปกรณ์โดยเฉพาะ และจะต้องสะพายหลังหรือติดกับเข็มขัดไว้เท่านั้น 

การขึ้นลงบันได จะต้องขึ้นลงทีละคน

โดยกฎเหล่านี้ เป็นกฎที่ทั้งนายจ้าง และผู้ปฏิบัติงานจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดในทุก ๆ การทำงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อทั้งตัวผู้ปฏิบัติงานเอง หรือเนื้องานเองด้วย

กฎหมายอีกฉบับที่ประบังคับใช้กับสถานประกอบกิจการและนายจ้าง คือ

กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูงและที่ลาดชัน จากวัสดุกระเด็น ตกหล่น และพังทลาย และจากการตกลงไปในภาชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ พ.ศ. 2564

ป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยในงานบนที่สูง

 1. นายจ้างต้องจัดให้มีข้อบังคับและขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือ คู่มือการทำงานนั้นเองโดยก่อนเริ่มทำงานเราจะต้องทำการอบรมให้กับพนักงานก่อนเริ่มทำงานบนที่สูง อาจจะใช้การประเมินอันตรายด้วย JSA มาทำเป็นคู่มือก็ได้เช่นกัน
 2. นายจ้างและผู้ปฏิบัติงานจะต้องปฏิบัติตามคู่มือการทำงานของอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้ในการทำงานบนที่สูงอย่างเคร่งครัด
 3. จะต้องสวมใส่อุปกรณ์กันตก เข็มขัดนิรภัย หรือ PPE ตลอดระยะเวลาที่ทำงานบนที่สูง รวมทั้งจัดให้มีส่วนประกับของระบบกันตกดังนี้
  3.1 จุดยึดที่แข็งแรง (A)
  3.2 เข็มขัดกันตกยึดกับร่างกาย (B)
  3.3 อุปกรณ์เชื่อต่อในแต่ละส่วนที่ได้มาตรฐานแข็งแรง (C)

มาตรการป้องกันการตกจากที่สูง ABC

 1. อุปกรณ์ PPE และเครื่องมือการทำงานบนที่สูงจะต้องจัดให้มีการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัยเสมอ
 2. หากมีการทำรั้วกันตกจะต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1.10 เมตร
 3. บริเวณที่ปฏิบัติงานจะต้องมีการติดป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยในงานบนที่สูง

สรุป :

การดูแลด้านความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่ที่ทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ ไม่ใช้หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง หรือ จป นายจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายการทำงานบนที่สูงเพื่อให้พนักงานเกิดความปลอดภัยจากการตกจากที่สูงอันจะทำให้เกิดอันตรายกับลูกจ้างได้

หากท่านใดที่ไม่ได้รับความปลอดภัย ความเป็นธรรมในการทำงาน หรือรู้สึกว่าพื้นที่ปฏิบัติงานของตนเองนั้นไม่ปฏิบัติตามกฎเกี่ยวกับความปลอดภัย สามารถร้องเรียนได้ที่ 024489128 หรือที่อีเมล safety@labour.mail.go.th

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ :
* ทุกเนื้อหา และ ภาพประกอบของ Jorportoday ไม่มีการสงวนลิขสิทธิ์แต่อย่างใด สามารถนำไปเผยแพร่ได้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ไม่ใช่เชิงพาณิชย์

** กรณีมีการคัดลอกบทความของเราไปส่วนใดส่วนหนึ่ง โปรดติดลิงค์กลับมาที่หน้านี้เพื่อให้เครดิตกับเรา

Ads.4

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Ads.4

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Similar Articles

FACEBOOK

Ads.3

spot_img

ติดต่อลงโฆษณา คลิก >

Ads

spot_img

Ads

spot_img

Update

ทัก inbox Facebook
no smoking sign
แจกฟรี!! ตัวอย่าง ป้ายห้ามสูบบุหรี่ ใครต้องการโหลดภาพแบบคมชัด ปลิ๊นภาพใหญ่ไม่แตก กด like กด share กดติดตาม แล้วส่งหลักฐานมาที่ inbox facebook ได้เลยนะ
Ergonomics of vision
Ergonomics of vision. Turns of the head, pupils, optimal viewing angles. Correct display distance. Dashboard planning car plane.

Most Popular