spot_img
spot_imgspot_img
about jorportoday

จป ทูเดย์

JORPORTODAY

ยินดีต้อนรับสู่ Jorportoday อ่านว่า จป ทูเดย์ เราคือบล็อกสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน

จป ย่อมากจาก เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน หรือ เซฟตี้ (Safety)

ที่นี่ คุณจะได้เรียนรู้หัวข้อด้านความปลอดภัยในการทำงานมากมาย ทุกสาขาอาชีพที่จะช่วยเพิ่มความรู้ด้านสุขภาพ และ ความปลอดภัยแก่คุณ

จป ทูเดย์ มีขึ้นเพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดความปลอดภัย และ ถูกสุขอนามัยสำหรับทุกคน เราให้คำแนะนำ แหล่งข้อมูล และ คำแนะนำในการระบุอันตราย หลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในสถานที่ทำงาน ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือ พนักงาน เราต้องการช่วยให้คุณสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย

จป ทูเดย์ บล็อกนี้สร้างขึ้นสำหรับทุกคนเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ มุมมอง และแนวความคิด ที่นี่คุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับด้านกฎหมาย ด้านเทคนิค นโยบาย ด้านมาตรฐานสากล และ ข่าวสารเทคโนโลยีใหม่ๆที่ผู้คนสนใจในยุคปัจจุบัน ช่วยให้คุณสามารถยกระดับความรู้ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยฯ ของคุณได้