spot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

รู้จัก : ระบบ Work Permit การขออนุญาตก่อนเริ่มปฎิบัติงาน คืออะไร

1.1 ระบบ WORK PERMIT การขออนุญาตก่อนเริ่มปฎิบัติงาน copy

ระบบการขออนุญาตก่อนเริ่มปฎิบัติงาน Work Permit ปัจจุบันระบบการขออนุญาตก่อนเริ่มทำงานเป็นที่แพร่หลายในวงการอุตสาหกรรมทุกประเภท เพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานหรือลูกจ้างเกิดอันตรายระหว่างปฎิบัติงาน

วัตถุประสงค์ของระบบอนุญาตทํางาน

โดยส่วนใหญ่สาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุมักจะพบว่า

  1. พนักงานไม่ได้มีการขออนุญาตก่อนเริ่มปฎิบัติงาน
  2. ไม่ได้มีการตรวจสอบอุปกรณ์
  3. ไม่ได้มีการตรวจสอบพื้นที่รวมไปถึง
  4. ไม่ได้มีการแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำงาน

สิ่งเหล่านี้ส่งผลทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น ด้วยเหตุผลนี้เองปัจจุบันระบบ Work Permit จึงได้เข้ามามีส่วนป้องกันการผิดพลาด โดยแบ่งออกได้ตามลักษณะงานตามความเสี่ยงที่กฎหมายกำหนด หรือองค์กรอาจจะเป็นผู้กำหนดขึ้นมาเอง เช่น

2.3 ระบบขออนุญาต ทำงานที่เกิดความร้อน และประกายไฟ copy

  • ระบบขออนุญาต ทำงานในสถานที่อับอากาศ
  • ระบบขออนุญาต ทำงานบนที่สูง
  • ระบบขออนุญาต ทำงานที่เกิดความร้อน และประกายไฟ
  • ระบบขออนุญาต งานเสี่ยงอื่นๆ ที่มีลักษณะอันตรายรุนแรงคล้ายคลึงกัน

มาตรฐาน ISO ปัจจุบันได้กำหนดให้ระบบ Work Permit การขออนุญาตก่อนเริ่มงาน ถูกระบุให้เป็นข้อกำหนดหนึ่งที่สำคัญหากคุณต้องการที่ขอการรับรองมาตรฐานต่างๆ ในองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าในองค์กรดังกล่าวที่ได้รับมาตรฐานนั้นมีระบบการทำงานที่ปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงานเพียงพอ เช่น ระบบมาตรฐานด้าน ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ISO 45,001 เป็นต้น

ใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับระบบ Work Permit การขออนุญาตก่อนเริ่มงาน

ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการขออนุญาตก่อนเริ่มงานประกอบด้วยผู้มีส่วนร่วม ดังนี้

  1. ทีมปฏิบัติงาน – ผู้ขออนุญาตเป็นคนไปขออนุญาตปฎิบัติงานกับเจ้าของงานหรือเจ้าของพื้นที่นั้นๆ ในการพิจารณาที่จะอนุญาตให้มีการเริ่มงานหรือปฏิบัติงานนั้น
  2. เจ้าของพื้นที่หรือเจ้าของงาน – ผู้ที่จะต้องทำการตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานที่มาขอปฎิบัติงานมีความพร้อม และมีการตรวจสอบอุปกรณ์บุคลากร สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย อุปกรณ์ทำงานที่นำมาใช้ปฏิบัติงานมีมาตรฐานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน รวมไปถึงทีมงานมีการกำหนดให้มีผู้ควบคุมงานหรือปัจจุบัน กฎหมายได้กำหนดให้ในสถานประกอบกิจการ หัวหน้างานจะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน เป็นต้น

สรุป

ระบบการขออนุญาตปฎิบัติ Work Permit งานจึงเป็นสิ่งที่ดี ที่ในองค์กรระดับชั้นนำและองค์กรที่ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยนำมาใช้ให้พนักงานทุกๆ คนได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานและปราศจากอุบัติเหตุอย่างยั่งยืน

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ :
* สงวนลิขสิทธิ์ทุกเนื้อหา และ ภาพประกอบของ Jorportoday สามารถนำไปเผยแพร่ได้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ไม่ใช่เชิงพาณิชย์

** กรณีมีการคัดลอกบทความของเราไปส่วนใดส่วนหนึ่ง โปรดติดลิงค์กลับมาที่หน้านี้เพื่อให้เครดิตกับเรา

Similar Articles

Special advertising

spot_img

Special Ads 1

spot_img

Special Ads

spot_img

Ads.1

spot_img

Ads.3

spot_img

Ads.4

spot_img
spot_img

Most Popular