spot_img

รู้จักกับ : NFPA องค์กรมาตรฐานด้านการป้องกันอัคคีภัยระดับสากล

nfpa

NFPA ย่อมาจาก National Fire Protection Association

เป็นองค์กรระดับสากลที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1896 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา มุ่งเน้นไปที่การป้องกันอัคคีภัย การสนับสนุน การป้องกัน สนับสนุนนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยต่าง ๆ รวมไปถึงการช่วยเหลือให้ประชากรในประเทศต่าง ๆ มีคุณภาพด้านการป้องกันอัคคีภัยมากขึ้น โดยใช้วิธีด้านประชามติ การวิจัยต่าง ๆ เกี่ยวกับอัคคีภัย การฝึกอบรมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัคคีภัย และให้ความรู้แก่ประชาชน ให้เข้าใจเกี่ยวกับอัคคีภัยกันมากขึ้น และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

NFPA ย่อมาจาก National Fire Protection Association เป็นองค์กรระดับสากลที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1896 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา มุ่งเน้นไปที่การกำหนดมาตรฐานต่างๆ ป้องกันอัคคีภัย การสนับสนุน การป้องกัน สนับสนุนนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยต่าง ๆ รวมไปถึงการช่วยเหลือให้ประชากรในประเทศต่าง ๆ มีคุณภาพด้านการป้องกันอัคคีภัยมากขึ้น โดยใช้วิธีด้านประชามติ การวิจัยต่าง ๆ เกี่ยวกับอัคคีภัย การฝึกอบรมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัคคีภัย และให้ความรู้แก่ประชาชน ให้เข้าใจเกี่ยวกับอัคคีภัยกันมากขึ้น และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

โดยปกติแล้ว NFPA จะมีการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานอย่างน้อยทุก 5 ปี เพื่อปรับเปลี่ยนให้ทันต่อเทคโนโลยีปัจจุบันที่มีการปรับปรับวัสดุ และ วิธีการตลอดเวลา

รหัสต่าง ๆ ของ NFPA คืออะไร

มาตรฐานจากองค์กร NFPA นั้นจะเน้นไปที่การใช้รหัส (Code) และ สีต่าง ๆ เพื่อบ่งบอกให้เข้าใจถึงปัจจัยด้านอัคคีภัย รูปแบบต่างๆสาเหตุที่จะต้องใช้รหัสและสีนั่นก็เพราะว่า ในการทำงานหรือองค์กรต่าง ๆ มักจะมีความเร่งรีบที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้น ดังนั้นจึงต้องเน้นความรวดเร็ว ความเข้าใจง่าย NFPA มีการออกรหัสที่เยอะมาก ๆ มีเยอะถึงหลักร้อยรหัสเลย เราจะยกมาเฉพาะรหัส หรือ โค้ดที่มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย และคิดว่าน่าจะได้ใช้จริง ดังนี้ 

 • NFPA 1 รหัสที่เกี่ยวข้องกับไฟ ปัจจัยต่าง ๆ เกี่ยวกับไฟ ทั้งแหล่งกำเนิดไฟ อุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ จะรวมอยู่ในรหัสนี้ 
 • NFPA 10 มาตรฐานสำหรับเครื่องดับเพลิงแบบพกพา

  nfpa 10 มาตรฐานสำหรับเครื่องดับเพลิงแบบพกพา

 • NFPA 20 รหัสเกี่ยวกับระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

  NFPA 20 มาตรฐานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

 • NFPA 70 รหัสเกี่ยวกับไฟฟ้า เนื่องจากไฟฟ้าก็ถือเป็นวัตถุไวไฟที่อนุภาพรุนแรงชนิดหนึ่ง ดังนั้นจึงต้องมีสัญลักษณ์เพื่อเตือนไว้ 
 • NFPA 72 รหัสเกี่ยวกับระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

  NFPA 72

 • NFPA 101 รหัสความปลอดภัยต่อชีวิต 
 • NFPA 220 รหัสที่แจ้งว่า นี่เป็นไซต์งานก่อสร้าง หรือบริเวณก่อสร้างที่ต้องมีความระมัดระวังสูง 
 • NFPA 291 คำแนะนำเกี่ยวกับการฝึกฝนเพื่อรับมือและใช้งานหัวก๊อกน้ำสาธารณะเพื่อดับเพลิง 
 • NFPA 472 ความสามารถในการตอบสนอง รับมือ ต่อวัตถุอันตรายหรือวัตถุไวไฟ และอาวุธหรืออุปกรณ์ที่มีโอกาสก่อกำเนิดอัคคีภัยขนาดใหญ่
 • NFPA 704 การระบุวัตถุอันตราย 
 • NFPA 921 คู่มือการรับมือกับไฟและวัตถุระเบิดต่าง ๆ
 • NFPA 1001 เป็นรหัสสำหรับมาตรฐาน คุณสมบัติของนักผจญเพลิง นักดับเพลิง

  NFPA 1001 มาตรฐานคุณสมบัตินักดับเพลิง

 • NFPA 1002 เป็นรหัสสำหรับนักดับเพลิงอาสาสมัคร เพื่อระบุว่าคนนี้คือคนขับหรือผู้ควบคุมพาหนะดับเพลิง 
 • NFPA 1006 เป็นรหัสสำหรับนักดับเพลิงอาสาสมัคร เพื่อระบุว่าคนนี้คือหน่วยกู้ภัย  
 • NFPA 1021 มาตรฐานสำหรับนักดับเพลิงมืออาชีพ 
 • NFPA 1033 มาตรฐานสำหรับหน่วยดับเพลิง
 • NFPA 1979 มาตรฐานชุดดับเพลิงภายในอาคาร

  NFPA 1971 มาตรฐานชุดดับเพลิง

มาตรฐาน NFPA ที่มักจะใช้ในภาคอุตสาหกรรม 

ในการทำงานระดับนิคมอุตสาหกรรม หรือโรงงานต่าง ๆ เราจะเห็นได้บ่อยครั้งเลยว่ามักจะมีเรื่องของอุบัติเหตุและอัคคีภัยเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เสมอ เนื่องจากการทำงานที่มีความอันตราย และคงปฏิเสธไม่ได้จริง ๆ ว่าในภาคอุตสาหกรรมนั้นไม่สามารถหลีกเลี่ยงการทำงานกับสารเคมีหรือวัตถุไวไฟได้

ดังนั้นในภาคอุตสาหกรรม และโรงงานต่าง ๆ จึงใช้มาตรฐาน NFPA เพื่อระบุและเตือนให้บุคลากรรับรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย และระมัดระวังในการทำงาน ยกตัวอย่างในการกำหนดรหัสเกี่ยวกับประเภทของไฟ โดยใช้รหัสตัวอักษร และ สี ดังนี้ 

 • ไฟประเภท A ใช้สัญลักษณ์ A สีเขียว เพื่อระบุถึงไฟที่เกิดจากไม้ กระดาษ พลาสติก มีขนาดที่ไม่ได้ใหญ่ และสามารถดับได้ง่าย ๆ ด้วยเครื่องดับเพลิงชนิดโฟมสะสมแรงดัน หรือเครื่องดับเพลิงก๊าซเหลวระเหย
 • ไฟประเภท B ใช้สัญลักษณ์ B สีแดง เพื่อระบุถึงไฟที่เกิดจากเชื่อเพลิงน้ำมันทุกประเภท น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล มีขนาดปานกลาง ใช้วิธีการดับเพลิงเหมือนกับไฟระดับ A 
 • ไฟประเภท C ใช้สัญลักษณ์ C สีฟ้า เพื่อระบุถึงไฟที่เกิดจากกระแสไฟฟ้า อาจจะเป็นกระแสไฟฟ้าลัดวงจร มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นมาเล็กน้อย ใช้วิธีการดับเพลิงเหมือนกับไฟระดับ A และ B
 • ไฟประเภท D ใช้สัญลักษณ์ D สีเหลือง เพื่อระบุถึงไฟที่เกิดจากโลหะ ใช้เครื่องดับเพลิงโซเดียมคลอไรด์ในการดับ
 • ไฟประเภท K ใช้สัญลักษณ์ K สีดำ เพื่อระบุถึงไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงในการทำอาหาร มีขนาดที่เล็กมาก สามารถใช้เครื่องดับเพลิงขนิดน้ำในการดับได้

NFPA นั้นเป็นมาตรฐานที่มีรายละเอียดเยอะมาก ๆ และจะต้องศึกษาอย่างถี่ถ้วน นอกจากนี้ยังมีรหัสอื่น ๆ ที่สำคัญหลายรหัส คุณสามารถศึกษาเกี่ยวกับรหัสเหล่านี้และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ NFPA

หากพูดถึงมาตรฐานของไทยจะมี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นสถาบันทางวิชาชีพวิศวกรรมของประเทศไทย ที่มีความรับผิดชอบต่อวงการวิศวกรรมในประเทศไทย คอยให้คำแนะนำออกมาตรฐานสอดคล้องกับวิศวกรรมระดับสากล หากใครไม่สะดวกอ่านภาษาอังกฤษ ก็ลองศึกษาข้อมูลจากมาตรฐานของ วสท. ได้เช่นกัน

เครดิต : nfpa.org

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ :
* ทุกเนื้อหา และ ภาพประกอบของ Jorportoday ไม่มีการสงวนลิขสิทธิ์แต่อย่างใด สามารถนำไปเผยแพร่ได้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ไม่ใช่เชิงพาณิชย์

** กรณีมีการคัดลอกบทความของเราไปส่วนใดส่วนหนึ่ง โปรดติดลิงค์กลับมาที่หน้านี้เพื่อให้เครดิตกับเรา

Ads.4

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Similar Articles

FACEBOOK

Ads.3

spot_img

ติดต่อลงโฆษณา คลิก >

Update

ทัก inbox Facebook
no smoking sign
แจกฟรี!! ตัวอย่าง ป้ายห้ามสูบบุหรี่ ใครต้องการโหลดภาพแบบคมชัด ปลิ๊นภาพใหญ่ไม่แตก กด like กด share กดติดตาม แล้วส่งหลักฐานมาที่ inbox facebook ได้เลยนะ
Ergonomics of vision
Ergonomics of vision. Turns of the head, pupils, optimal viewing angles. Correct display distance. Dashboard planning car plane.

Most Popular