spot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Fishbone Diagram คือ เรื่องควรรู้เกี่ยวกับ แผนภูมิก้างปลา เพื่อหาสาเหตุและผลกระทบ

แผนภูมิก้างปลา

ในการทำธุรกิจปัญหาอาจเจอเกิดขึ้นได้เสมอและปัญหาไม่ได้มีรูปแบบเดียว สิ่งสำคัญคือ คุณต้องสามารถระบุสาเหตุของปัญหาดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที วิธีเดียวที่จะทำให้คุณมั่นใจได้คือการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือที่ช่วยระบุปัญหาและสาเหตุที่เกี่ยวข้องได้ และหนึ่งในตัวเลือกที่มากมาย วันนี้เราขอเสนอเครื่องมือที่ชื่อว่า Fishbone Diagram หรือ แผนภูมิก้างปลา 

Fishbone Diagram คือ

Fishbone Diagram คือ เครื่องมือในการค้นหาสาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้น ช่วยให้คุณสามารถหาสาเหตุของข้อบกพร่องและความล้มเหลวในกระบวนการต่างๆ ในภาษาไทยนิยมเรียกสองแบบคือ แผนภูมิก้างปลา และ ผังก้างปลา

แผนภูมิก้างปลาเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา เป็นกระบวนการที่มีโครงสร้างช่วยในการช่วยระบุปัจจัยพื้นฐานหรือสาเหตุของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ การทำความเข้าใจถึงปัจจัยต่างๆที่เอื้อต่อการทำงานที่เป็นสาเหตุของความล้มเหลวของระบบสามารถช่วยพัฒนาการดำเนินการที่สนับสนุนการแก้ไขได้

ผังก้างปลา ตามชื่อเป็นแผนภาพที่เลียนแบบโครงกระดูกปลา ปัญหาพื้นฐานถูกวางไว้ในหัวของปลา (หันหน้าไปทางขวา) และสาเหตุจะขยายไปทางซ้ายเช่นเดียวกับโครงกระดูก ก้างปลาแต่ละก้างแสดงถึงสาเหตุสำคัญ ในขณะที่ก้างย่อยแสดงถึงสาเหตุของแต่ละสาเหตุสำคัญ โครงสร้างของผังก้างปลาสามารถแตกแขนงออกไปได้หลายระดับตามความจำเป็นเพื่อหาสาเหตุของปัญหา

แผนภูมิก้างปลาเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำหรับค้นสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา แต่ยังมีเครื่องมืออื่นๆอีกเช่น

 • Pareto Chart
 • 5 Whys
 • Failure Mode and Effects Analysis (FMEA)
 • Casual Factor Tree Analysis

จุดกำเนินแผนภูมิก้างปลา Fishbone Diagram

แนวคิดของ Fishbone Diagram หรือ ผังก้างปลา กล่าวกันว่ามีมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2463 แต่ผู้ที่นำมาใช้และทำให้ผังก้างปลาแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้คือคุณคาโอรุ อิชิกาวะ  (Kaoru Ishikawa) ที่นำผังก้างปลามาใช้ในการจัดการปัญหาและเพิ่มคุณภาพการผลิตสำหรับอู่ต่อเรือคาวาซากิในช่วงปี พ.ศ.2503 – พ.ศ.2511

Kaoru lshikawa

Kaoru Ishikawa รูปภาพจาก www.pharmaceuticalonline.com

คุณคาโอรุ อิชิกาวะ เป็นวิศวกรที่ทำงานที่มหาวิทยาลัยโตเกียว อยู่ในสหภาพนักวิทยาศาสตร์และวิศวะกรแห่งประเทศญี่ปุ่น แนวคิดของ แผนภูมิก้างปลา ที่คุณอิชิกาวะ อธิบายในยุคนั้น แสดงให้เห็นถึงสาเหตุที่แตกต่างกันระหว่างสิ่งที่เกิดก่อนหน้าของปัญหาและผลกระทบที่ระบุไว้

ในยุคนั้นแผนภูมิก้างปลาได้รับความนิยมถึงขนาดที่บริษัท Mazda Motors ใช้ในการพัฒนารถสปอร์ต Mazda MX5

แผนภูมิก้างปลาบางครั้งก็ถูกเรียกว่า แผนภูมิอิชิกาวะ (Ishikawa Diagram/Fishikawa) ตามชื่อผู้ส่งเสริมให้แพร่หลาย

เหตุผลหลัก 4 ประการในการใช้ผังก้างปลา

 1. การแสดงความสัมพันธ์ : ผังก้างปลาจะรวบรวมความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุและผลกระทบที่เป็นไปได้โดยแสดงในลักษณะของแผนภาพที่เข้าใจได้ง่าย
 2. แสดงสาเหตุทั้งหมดพร้อมกัน : สาเหตุหรือห่วงโซ่สาเหตุใดๆ ที่แสดงอยู่บนผังก้างปลาอาจทำให้เห็นถึงสาเหตุที่เป็นไปได้ทั้งหมดและง่ายต่อการนำเสนอปัญหาต่อผู้มีส่วนร่วม
 3. อำนวนความสะดวกในการระดมความคิด : ผังก้างปลาเป็นวิธีการที่ยอดเยี่ยมด้วยความที่โครงสร้างเอื้อให้ทุกคนในทีมช่วยกันระดมความคิด การดูผังก้างปลาอาจกระตุ้นให้ทีมของคุณค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้
 4. ช่วยรักษาโฟกัส : ผังก้างปลาช่วยให้ทีมของคุณมีสมาธิในขณะที่คุณหารือเกี่ยวกับข้อมูลที่คุณต้องรวบรวม ช่วยให้มั่นใจได้ว่าทีมของคุณรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประโยชน์สูงสุด และไม่มีการเสียเวลาไปกับการไล่ตามปัญหาที่ไม่มีอยู่จริง

เมื่อไหร่ควรใช้แผนภูมิก้างปลา

 1. เมื่อต้องการค้นหาสาเหตุของปัญหา ซึ่งปัญหาหนึ่งอาจมีปัจจัยหรือสาเหตุที่เกี่ยวข้องหลายปัจจัย
 2. เมื่อต้องการระดมความคิด เพื่อให้สมาชิกของทีมร่วมกันหาสาเหตุของปัญหาที่ระบุไว้ที่หัวของปลา

ข้อดีและข้อจำกัดของแผนภูมิก้างปลา

เครื่องมือทุกอย่างล้วนมีข้อดีและข้อจำกัดในตัวเองเสมอ การจะใช้งานได้ดีขึ้นอยู่กับว่าคุณเหมาะกับเครื่องมือนั้นๆในการแก้ปัญหาหรือไม่ และนี้คือข้อดี และ ข้อจำกัดของผังก้างปลา

ข้อดี

 • Fishbone Diagram หรือ แผนภูมิก้างปลา นั้นค่อนข้างใช้งานง่าย เช่นเดียวกับ 5Whys และ Brainstorming เทคนิคนี้สามารถเรียนรู้และนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว
 • เนื่องจากการใช้ ภาพ เป็นองค์ประกอบทำให้คนในทีมเห็นสิ่งที่เป็นปัญหาหลัก (ส่วนหัวปลา) และสาเหตุหลักที่มีผลต่อระสิทธิภาพการทำงาน (ส่วนกระดูดสันหลังและก้าง) แผนภาพเหล่านี้ช่วยให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของเหตุและผลที่ผู้วิจัยปัญหาต้องการจะสื่อ
 • ประวัติที่ยาวนานกว่า 50 ปีช่วยให้มั่นใจได้ว่าแผนภูมิก้างปลา เป็นเทคนิคดั่งเดิมที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้แก้ปัญหาเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหา

ข้อจำกัด

 • กระบวนการระดมความคิดสามารถก่อให้เกิดสาเหตุที่เป็นไปได้ที่ไม่เกี่ยวข้องพร้อมกับสาเหตุที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก อาจทำให้เกิดความสับสนและเสียเวลา
 • การสร้างผังก้างปลา การวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของเหตุและผลต้องใช้มุมมองจากคนที่มีประสบการณ์ถึงจะสามารถสรุปได้อย่างแม่นยำ
 • หลายครั้งการระดมความเห็นจากทีมงานหลายคน มักจบด้วยการใช้การ “โหวต” โดยทีมงานเพื่อระบุปัญหาที่แท้จริง แต่ในความเป็นจริงแล้วการระดมความคิดของทีมงานเป็นเพียงความคิดเห็น ไม่ได้พิสูจน์ว่าสาเหตุต่างๆที่เลือกทำให้เกิดปัญหาจริงๆ
 • ผังก้างปลา โดยตัวมันเองไม่ได้มีหน้าที่ในการแก้ปัญหา จึงจำเป็นต้องใช่คู่กับเครื่องมืออื่นประกอบ

หลักการใช้งาน แผนภูมิก้างปลา

การใช้งานแผนภูมิก้างปลาเพื่อวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา มีจุดมุ่งหมายเพื่อหาถึงความสัมพันธ์ที่สำคัญระหว่างตัวแปรต่างๆ เป็นการใช้เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ช่วยแก้ปัญหาเดิมที่เคยเจอ นอกจากนี้ยังใช้ในการป้องกันข้อบกพร่องด้านคุณภาพ

แรกเริ่มคุณต้องระบุถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง “ปัญหาที่พบเจอ หรือ สิ่งที่อยากแก้ไข” ในส่วนหัวของปลาให้ได้ก่อน หลังจากนั้นคุณจึงเริ่มหาถึงปัจจัยที่เอื้อให้เกิดสิ่งเหล่านั้น สาเหตุหลักของปัญหาแต่ละส่วน รวมถึงสาเหตุรอง ถ้าคุณยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนแนะนำให้นำผังก้างปลามาใช้คู่กับโมเดลการวิเคราะห์ตามกลุ่มอุตสาหกรรมที่คุณอยู่ ตามตัวอย่างที่ผมแสดงให้ดูดังนี้ครับ

4Ss (ใช้ในธุรกิจบริการ ) 4S คือ Surrounding , Supplier, System และ Skill 

4Ps (ใช้ในการทำการตลาด) 

4Ps คือ กรอบความคิดในการทำกลยุทธ์ทางการตลาดที่พิจารณาด้วยกัน 4 ปัจจัย ได้แก่

 • Product (สินค้า) : คุณจะขายสินค้าอะไร
 • Price (ราคา) : สินค้าหรือบริการของคุณคิดราคาเท่าไหร่ และราคามีผลต่อแบรนด์ของคุณอย่างไร
 • Place (สถานที่) : คุณจะโปรโมตสินค้าหรือบริการของคุณที่ไหน / ร้านค้าของคุณควรตั้งที่ใด หรือ ถ้าขายของออนไลน์จะไปขายที่เว็บไซต์ใด
 • Promotion (โปรโมชั่น) : การส่งเสริมการขายของคุณจะใช้กลยุทธ์ใดเพื่อดึงดูดลูกค้า

6Ms สำหรับการผลิต

สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต โรงงานอุตสาหกรรม คุณอิชิกาวะได้อธิบายถึงปัจจัยที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและปัจจัยที่เอื้อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ว่า 6Ms ในโลกของการผลิต ประกอบด้วย

 • Manpower  : (กำลังคน/แรงงาน)
 • Method : วิธีการ
 • Machine : เครื่องจักร
 • Material : วัสดุ
 • Mother Nature : สภาพแวดล้อม
 • Measurement : การวัดผล

ทั้ง 6 ปัจจัยนี้มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกกระบวนการผลิต และทำหน้าที่เป็น “ก้าง : สาเหตุหลัก” สำหรับการทำแผนภูมิของคุณ เมื่อวาดลงกระดานไวท์บอร์ดจะมีลักษณะดังนี้

เครื่องจักรหยุดทำงาน2

วิธีการสร้าง ผังก้างปลา

เทคนิคในการสร้างผังก้างปลาเป็นการผสมผสานระหว่างการระดมความคิด (Brainstorming) กับการทำแผนที่ความคิดผ่านผังก้างปลาเพื่อค้นหาความสัมพันธ์ของเหตุและผลของปัญหาพื้นฐาน เครื่องมือนี้มันผลักดันให้คุณและทีมได้พิจารณาเกือบทุกสาเหตุที่เป็นไปได้ของปัญหาแทนที่จะจมอยู่ปัญหาเดิม ๆหรือปัญหาที่ชัดเจนอยู่ตรงหน้า นอกจากจะช่วยให้คุณเห็นต้นตอของปัญหาแล้วยังช่วยเผยปัญหาคอขวดในกระบวนการของคุณ ระบุพื้นที่ที่กระบวนการของคุณทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพ เรามาดู 4 ขั้นตอนการสร้างผังก้างปลา กันครับ

เพื่อให้เห็นภาพ ผมขอยกตัวอย่างจากโรงงานผลิตโลหะที่ใช้เครื่องรีดเหล็กระบบไฮดรอลิค โดยเรากำลังพยายามแก้ปัญหา “เครื่องจักรหยุดการทำงานบ่อย : Machine Downtime : OEE40%” โดยอยากเพิ่มประสิทธิผลของเครื่องจักรให้ทำงานได้มากขึ้น หยุดการทำงานน้อยลง

ก่อนจะเริ่มทำ โปรดเตรียมกระดานไวท์บอร์ดกับปากกาเมจิกไว้เขียนด้วยนะครับ!!

ขั้นตอนที่ 1 – กำหนดปัญหา

ขั้นตอนแรกในการแก้ปัญหาและสร้างแผนภูมิก้างปลา (Fishbone Diagram) ให้ประสบความสำเร็จคือการกำหนดปัญหาที่ถูกต้อง คุณอาจเริ่มด้วยเขียนถึงปัญหาที่คุณกำลังเผชิญให้ทั้งทีมขอคุณได้ทราบว่าปัญหาดังกล่าวเกี่ยวข้องกับใครบ้าง ปัญหาคืออะไร ปัญหาเกิดขึ้นที่ไหน และเกิดขึ้นเมื่อไหร่

จากนั้นเขียน คำชี้แจงปัญหา บนกระดานไวท์บอร์ดอาจจะทำเป็นกล่องปัญหาไว้ทางขวามือแล้วลากเส้นแนวนอนยื่นออกมาทางซ้ายจากส่วนคำชี้แจงปัญหา เส้นแนวนอนที่เป็นกระดูกสันหลังของปลาทำให้คุณพัฒนาความคิดที่เชื่อมต่อกับสาเหตุ

 • ตัวอย่าง

จากตัวอย่างบริษัทผลิตโลหะที่กำลังการผลิตขึ้นอยู่กับการใช้งานเครื่องจักรไฮดรอลิก แต่ปัญหาคือเครื่องจักรต้องหยุดทำงานเป็นประจำ (Machine Downtime) มีอัตรา OEE (Overall Equipment Effectiveness) มากถึง 40%

หลังจากได้พูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์ภายในแล้วมีการตัดสินใจว่านี้คือ เมตริกหลักที่จะต้องปรับปรุงและมีการตั้งเป้าหมายที่จะปรับปรุงให้มีอัตราการหยุดงานของเครื่องจักรลดลงและมีค่า OEE ไม่ต่ำกว่า 80%

เมื่อมีการกำหนดปัญหาอย่างชัดเจนการระบุสาเหตุที่ส่งผลโดยตรงต่อปัญหาจะง่ายกว่ามาก นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้มีการประเมินข้อมูลเพื่อพิจาณาว่ามีปัญหาจริงหรือไม่

 

เครื่องจักรหยุดทำงาน1

แผนภูมิก้างปลา – กำหนดปัญหา

เคล็ดลับการกำหนดปัญหา

 • เมื่อคุณวางส่วนของปัญหาไว้ที่ส่วนหัว หลังจากนั้นให้เลือกเครื่องเมื่อสำหรับพิจารณาสาเหตุหลัก โดยนำสาเหตุหลักที่คิดว่าส่งผลต่อปัญหามากที่สุดไว้ใกล้ส่วนหัวของปลา สาเหตุที่มีผลกระทบน้อยควรวางให้ห่างออกไป

 

ขั้นตอนที่ 2 – ระดมความคิดเกี่ยวกับสาเหตุหลัก

ขั้นตอนที่สองคือการตัดสินใจว่าจะจัดหมวดหมู่สาเหตุของปัญหาอย่างไร รวมถึงปัจจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของปัญหา สิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นเรื่องของ วัสดุ กำลังคน เครื่องจักร การวัดผล และสภาพแวดล้อม สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตสาเหตุหลักมักหมุนรอบ 6Ms ที่เราได้พูดถึงก่อนหน้านี้

ในขณะที่คุณระบุสาเหตุหลักได้ ให้ลากเส้นออกจากระดูกสันหลังของปลา แต่เส้นที่ลากออกมาเป็นส่วนของก้าง

 • ตัวอย่าง

สำหรับตัวอย่างโรงงานผลิตเหล็กมีประเด็น 4 ที่ควรพิจารณาได้แก่

 • Machine : เครื่องจักร
 • Manpower : กำลังคน
 • Mother Nature : สภาพแวดล้อม
 • Material : วัสดุ

ในกรณีของคุณหากพิจารณาว่าสาเหตุที่เป็นไปได้มีมากกว่านี้สามารถเพิ่มเติมได้ แต่ในกรณีนี้เราพิจารณามาได้ 4 ประเด็นและเมื่อนำมาวาดลงแผนภูมิก้างปลาจะได้ออกมาดังนี้

เครื่องจักรหยุดทำงาน2

เคล็ดลับในการตัดสินใจเลือกสาเหตุหลัก

 • สำหรับหลายอุตสาหกรรมมีเทมเพลตหรือเครื่องมือที่ช่วยในการกำหนดประเด็นสำคัญเหล่านี้ไว้แล้ว ในการผลิต 6Ms ตามที่เราได้ยกตัวอย่างเป็นที่นิยมที่สุด สำหรับอุตสาหกรรมบริการมักใช้ 4Ss และอตุสาหกรรมการตลาดใช้ 4Ps หรือ 8Ps การใช้เทมเพลตจะช่วยให้คุณเริ่มแก้ปัญหาได้ง่ายยิ่งขึ้น

 

ขั้นตอนที่ 3 – กำหนดสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา

ในขั้นตอนที่สามนี้เป็นกระบวนการระดมความคิดอย่างแท้จริง คุณและทีมจะเริ่มระบุสาเหตุที่เป็นไปได้ของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับแต่ละสาเหตุหลัก โดยการลากเส้นออกมาด้านข้างของก้างที่เป็นสาเหตุหลักที่คุณได้ระบุไว้จากขั้นตอนที่สอง เรียกเส้นนี้ว่า “เส้นสาเหตุ”

 • ตัวอย่าง

หากเราพิจารณา “Machine : เครื่องจักรไฮดรอลิก” สาเหตุที่เป็นไปได้บางประการในการตรวจสอบได้แก่

 • มีปัญหาซีลเสื่อมสภาพจนทำให้น้ำมันรั่วไหล ต้องหยุดเครื่องเพื่อเปลี่ยนซีล
 • มอเตอร์ วาล์ว และกระบอกไฮดรอลิก สึกหรอบ่อยครั้ง
 • เกิดเสียงดังระหว่างการทำงาน
 • ความดันและโฟร์ ผิดปกติ/ไม่สม่ำเสมอ

หากเราพิจารณา “Manpower : กำลังคน” สาเหตุที่เป็นไปได้บางประการในการตรวจสอบได้แก่

 • ผู้ปฎิบัติงานไม่เข้าใจกระบวนการดูแลเครื่องจักรพอดี
 • ผู้ปฎิบัติงานไม่มีความรู้ในการดูแลระบบหล่อลื่นอย่างเพียงพอ
 • ผู้ปฎิบัติงานไม่สามารถระบุปัญหาที่เกิดได้
 • ผู้ปฎิบัติงานขาดการ บำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)
 • ช่างซ่อมบำรุงใบแจ้งซ่อมล้นมือ (Overload)

หากเราพิจารณา “Mother Nature : สภาพแวดล้อม” สาเหตุที่เป็นไปได้บางประการในการตรวจสอบได้แก่

 • พื้นที่ทำงานมีความชื่นสูง
 • พื้นที่ทำงานมีความร้อนสูงเกินไป
 • พื้นที่ทำงานมีฝุ่นมากจนเข้าไปในระบบหล่อลื่น

หากเราพิจารณา “Material : วัสดุ” สาเหตุที่เป็นไปได้บางประการในการตรวจสอบได้แก่

 • อะไหล่สำรองไม่เพียงพอ
 • สั่งอะไหล่ผิดขนาด
 • อะไหล่บางชิ้นต้องสั่งมาจากต่างประเทศทำให้เกิดความล่าช้า

สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงสาเหตุที่เป็นไปได้บางประการ คุณควรเติม แผนภูมิก้างปลา ด้วยสาเหตุต่างๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ หลังจากคุณเลือกใช้เทมเพลตไม่ว่าจะเป็น 6Ms หรือ 8Ps ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ทั้งหมดก็ได้เลือกวิเคราะห์เฉพาะที่จำเป็นและเกี่ยวกับปัญหาที่คุณวิเคราะห์เท่านั้น และสาเหตุหลักบางส่วนอาจจะมีสาเหตุรองมากกว่าส่วนอื่นๆ

เครื่องจักรหยุดทำงาน3

เคล็ดลับการพิจารณาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา

 • เชิญสมาชิกในทีมคนอื่นๆ เข้ามาร่วมในกระบวนการระดมความคิดเพื่อให้แน่ใจว่ามีการระบุสาเหตุที่เป็นไปได้ทั้งหมด
 • บางสาเหตุอาจมีสาเหตุย่อยหลายประการ การขยายผังก้างปลาของคุณตามลำดับชั้นเพื่อครอบคลุมสาเหตุที่เป็นไปได้ทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 4 – วิเคราะห์ แผนภูมิก้างปลา ของคุณ

มาถึงขั้นตอนนี้คุณควรมีแผนภูมิก้างปลาที่ผ่านการระดมความคิดมาอย่างเต็มที่แล้ว สิ่งที่คุณควรทำถัดไปคือการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ Root Cause Analysis อย่าง 5Whys เพื่อการสืบสวนเจาะลึกลงไปให้ถึงแก่นของแต่ละสาเหตุ เพื่อดูว่าสาเหตุใดเหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหาจริงๆ

 • ตัวอย่าง

เมื่อคุณได้สาเหตุของปัญหาในผังก้างปลาแล้ว คุณควรตั้งคำถามว่า ทำไม – ทำไม ไปเรื่อยๆหรืออย่างน้อย 5 ครั้งเพื่อให้ได้คำตอบของปัญหาที่แท้จริง

 • ทำไมน้ำมันถึงรั่ว >> เพราะซีลเสื่อมสภาพ
 • ทำไมซีลถึงเสื่อมสภาพ >> เพราะใช้งานนานจนซีลมันแห้งกรอบ
 • ทำไมซีลถึงแห้งกรอบ >> เพราะน้ำมันไฮดรอลิคมีฤทธิ์เป็นกรด (ค่า TAN สูง)
 • ทำไมน้ำมันไฮดรอลิคถึงเป็นกรด >> เพราะน้ำมันไฮดรอลิคเกิด Oxidation
 • ทำไมน้ำมันไฮดรอลิคถึงเกิด Oxidation >> เพราะน้ำมันมีน้ำเข้าไปผสมและโดนความร้อนเร่งปฎิกิริยา

ในกรณีนี้ถ้าโรงงานเหล็กแห่งนี้สามารถควบคุมการปนเปื้องของ น้ำ และ ควบคุมอุณหภูมิได้อย่างเพียงพอก็จะสามารถลดปัญหาซีลเสื่อมสภาพจนน้ำมันรั่วไปได้หนึ่งปัญหา

นี้คือตัวอย่างของการใช้ Fishbone Diagram คู่กับ 5Whys เพื่อหาปัญหาที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่

เคล็ดลับการวิเคราะห์แผนภูมิก้างปลา

 • หากคุณไม่แน่ใจว่าสาเหตุใดที่ต้องตรวจสอบ หรือ ไม่มีประสบการณ์หรือความรู้มากพอ ให้รวบรวมสาเหตุและผลมาให้มากที่สุด และขอคำปรึกษาจากผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์จะช่วยให้คุณแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น
 • การใช้ 5Whys จะช่วยให้คุณหาสาเหตุที่แท้จริงจนเจอ ไม่ใช่แค่เห็นเพียงอาการตรงหน้า

สรุป

แผนผังก้างปลา (Fishbone Diagram ) คือเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพในการระดมความคิดเพราะระบุปัญหาที่คุณกำลังพบเจอ คุณควรเริ่มด้วยการจัดทีมที่เหมาะสม ชี้แจงประเภทของสาเหตุที่สำคัญอาจเริ่มโดยการใช้ 6Ms หลังจากนั้นควรใช้ 5Whys ถามว่า “ทำไม” เพื่อช่วยให้เข้าถึงต้นเหตุของปัญหาได้เร็วยิ่งขึ้น หวังว่าเครื่องมือนี้จะช่วยให้คุณค้นหาปัญหาจนเจอและแก้ได้อย่างราบรื่นครับ

 

 • หากท่านต้องการนำเนื้อหาหรือข้อมูลจากเว็ปเราไปใช้งานเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้โดยไม่มีผลประโยชน์ โปรดติดลิ้งค์เครดิตกลับมาหาเราที่หน้านี้
 • ข้อมูลอ้างอิง : 1 / 2 / 3 / 4 / 5/ 6

 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ :
* สงวนลิขสิทธิ์ทุกเนื้อหา และ ภาพประกอบของ Jorportoday สามารถนำไปเผยแพร่ได้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ไม่ใช่เชิงพาณิชย์

** กรณีมีการคัดลอกบทความของเราไปส่วนใดส่วนหนึ่ง โปรดติดลิงค์กลับมาที่หน้านี้เพื่อให้เครดิตกับเรา

Similar Articles

Special advertising

spot_img

Special Ads

spot_img

Ads.1

spot_img

Ads.3

spot_img

Ads.4

spot_img
spot_img

Ads.5

spot_img

Most Popular