spot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

5W1H คือ ทุกเรื่องควรรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาด้วย 5W1H

ปก 5w1h

ในการทำงานหรือการแก้ปัญหา คำถามที่ถูกต้องสำคัญกว่าคำตอบที่ถูกต้อง การถามคำถามที่ดีจะช่วยคุณควรประเมินบริบท ประเมินสถานการณ์และข้อจำกัดให้ครบทุกมิติ การวิเคราะห์อย่างละเอียดจะช่วยให้คุณสามารถแก้ปัญหาได้อย่างดีที่สุดและเครื่องมือที่ชื่อว่า 5W1H คือ สิ่งที่เป็นคำตอบของทั้งหมด

ในบทความนี้ จะมาแนะนำว่า 5W1H คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร และมีขั้นตอนการใช้แบบไหนบ้าง

5W1H คือ

5W1H คือ ตัวอักษรตัวแรกของคำภาษาอังกฤษ 6 คำ ประกอบด้วย Who , What , When , Where ,Why และ How วิธีการใช้เครื่องมือนี้ประกอบด้วยการถามชุดคำถามอย่างเป็นระบบ เพื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นในการจัดทำรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อระบุลักษณะที่แท้จริงของปัญหาและอธิบายออกมาอย่างแม่นยำและครบถ้วน

 • Who = ใคร
 • What = อะไร
 • Where = ที่ไหน
 • When = เมื่อไหร่
 • Why = ทำไม
 • How = อย่างไร

ข้อมูลเกี่ยวกับมิติทั้งหมดของปัญหาจะทำให้คุณสามารถเสนอแนะมาตรการที่เหมาะสมเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง บางครั้งเครื่องมือนี้ก็เรียกว่า “Five Ws” โดยไม่มี How = อย่างไร

5w1h ต้นกำเนิด

ต้นกำเนิดของ 5W1H

จากการค้นคว้าของผมยังไม่สามารถหาข้อสรุปถึงต้นกำเนิดการใช้ 5W1H ครั้งแรกได้ แต่ก็พอค้นพบเบาะแสจากหลายแหล่งด้วยกันครับ

ช่วงศตวรรษที่ 16 : มีการบันทึกกลอนภาษาอังกฤษของ โทมัส วิลสันไว้ว่า :

Who, what, and where, by what helpe, and by whose:
Why, how, and when, doe many things disclose.

ในปี 1917 : มีบทกวีของ Rudyard Kipling ในเรี่อง The Elephant’s Child ท่อนหนึ่งกล่าวไว้ว่า :

I Keep six honest serving-men:
(They taught me all I knew)
Their names are What and Where and When
And How and Why and Who.
I send them over land and sea,
I send them east and west;
But after they have worked for me,
I give them all a rest.

จากบทกวีทั้ง 2 แหล่งมีการพูดถึงและใช้ 5W1H เพื่อการพูดถึงปัญหาที่เกิดจาก ใคร อะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไหร่ จากระยะของบทกวีก็พอจะบอกได้ว่ามีการใช้เครื่องมือนี้มาอย่างยาวนาน

5W1H ใช้สำหรับทำอะไร

การใช้ 5W1H มีหลายรูปแบบการใช้งานและแตกต่างกันมาก ไม่ว่าคุณจะอยู่ในธุรกิจใดหรือใช้แก้ปัญหาอะไรเครื่องมือนี้ก็มักเป็นหนึ่งในตัวเลือกเสมอ อาจจะเพราะความเรียบง่ายและความคล่องตัวซึ่งจะช่วยให้คุณกำหนดโครงสร้างการในการแก้ปัญหาได้ในทุกระดับของธุรกิจ :

 • ในระดับกลยุทธ์ใช้เพื่อออกแบบหรือปรับปรุงกลยุทธ์การทำการตลาด
 • ในระดับการจัดการเพื่อปรับปรุงองค์กรและกระบวนการ
 • ในระดับการจัดการคุณภาพ เป็นเครื่องมือสนับสนุนการแก้ปัญหา
 • ในระดับการบริหารโครงการทั่วไป

ถ้าคุณกำลังมองหาเครื่องมือสำหรับแก้ปัญหาองค์กร เราขอแนะนำ “5Whys” และ “Fishbone Diagram” เครื่องมือที่ง่ายและทรงพลังที่จะช่วยในการค้นหาต้นเหตุแห่งปัญหาในบริษัทของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง : Fishbone Diagram คือ เรื่องควรรู้เกี่ยวกับ แผนภูมิก้างปลา เพื่อหาสาเหตุและผลกระทบ

ข้อดีของ 5W1H

ข้อดีของวิธีการแก้ปัญหาด้วย 5W1H มีหลายประการด้วยกัน

 • ความง่ายในการใช้งาน : กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาด้วย 5W1H มีความง่ายมาก ผู้คนสามารถเข้าใจแนวทางตามที่เห็นได้ชัดตามคำศัพท์และคำจำกัดความและตั้งคำถามเพื่อหาคำตอบ
 • มีความอเนกประสงค์ : คุณสามารถใช้แนวทางนี้เพื่อแก้ไขปัญหาทุกประเภทเนื่องจากคำถามสามารถปรับแต่งได้ตามสถานการณ์
 • ช่วยในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ : คุณสามารถถามคำถามทุกครั้งเพื่อให้การวิเคราะห์ปัญหาได้มุมมองจากทุกมิติ

5w1h คืออะไร

การใช้งาน 5W1H

วิธีการใช้งาน 5W1H แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนหลักประกอบด้วย

 1. อธิบายสถานการณ์เบื้องต้น : ใคร , อะไร , ที่ไหน
 2. กำหนดปัจจัยสำคัญและจัดลำดับความสำคัญ : เมื่อไหร่ ,ทำไม
 3. เสนอวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล : อย่างไร

1# What : อะไร?

 • คำอธิบาย : คำอธิบายของกิจกรรม ปัญหา หรือ วัตถุประสงค์ของโครงการ
 • เป้าหมาย : วัตถุประสงค์ การกระทำ ขั้นตอนการทำงาน เครื่องจักร
 • ตัวอย่างคำถาม : ปัญหาหรือความเสี่ยงคืออะไร ? อะไรคือสิ่งที่ต้องเฝ้าระวัง? ลักษณะของผลิตภัณฑ์คืออะไร

2# Who : ใคร?

 • คำอธิบาย : กำหนดผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับผิดชอบ หรือผู้ได้รับผลกระทบ
 • เป้าหมาย : ผู้ปฏิบัติงาน ผู้จัดการ ซัพพลายเออร์ เหยื่อ ผู้เกี่ยวข้องโดยตรง
 • ตัวอย่างคำถาม : ใครเป็นผู้รับผิดชอบ? ใครเป็นผู้เจอปัญหา?

3# When : เมื่อไหร่

 • คำอธิบาย : กำหนดเวลาที่สถานการณ์จะเกิดขึ้น
 • เป้าหมาย : วัน/เดือน/ปี ,หรือระยะเวลา และความถี่
 • คำถามตัวอย่าง : ใช้เวลานานแค่ไหน? ติดตั้งวันไหน? ปัญหาเกิดขึ้นบ่อยแค่ไหน?

4# Where : ที่ไหน

 • คำอธิบาย : อธิบายเกี่ยวกับสถานที่
 • เป้าหมาย : โรงงาน ห้องประชุม เวิร์กสเตชั่น Zoom Meeting หรือ บริษัทลูกค้า
 • คำถามตัวอย่าง : สถานที่ติดตั้งอยู่ที่ไหน? ปัญหาอยู่ที่เครื่องจักรใด

5# Why : ทำไม

 • คำอธิบาย : อธิบายแรงจูงใจหรือวัตถุประสงค์หรือเหตุผลเบื้องหลังวิธีการทำงาน
 • เป้าหมาย : เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และ เหตุผล
 • คำถามตัวอย่าง : วัตถุประสงค์ของเป้าหมายคืออะไร ? เหตุใดจึงเลือกเครื่องจักรของบริษัทนี้?

6# How : อย่างไร

 • คำอธิบาย : กำหนดวิธีการดำเนินงาน ขั้นตอน และวิธีการ
 • เป้าหมาย : ขั้นตอนวิธีการขององค์กร กระบวนการทำงาน
 • คำถามตัวอย่าง : มีแผนการจัดการอย่างไร? ใช้วีธีการแก้ปัญหารูปแบบใด? ใช้ทรัพยากรใดบ้างเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์?

สรุป

สำหรับการวิเคราะห์ปัญหา 5W1H คือ หนึ่งในเครื่องมือที่นิยมอย่างมากโดยเฉพาะในหมู่นักข่าว แต่สำหรับการจัดการปัญหาในองค์กรเครื่องมือนี้ก็สามารถช่วยให้คุณสามารถจัดโครงความคิดของคุณได้อย่างเป็นระบบ ได้ข้อมูลครบถ้วนเพียงพอที่จะถอดรหัสสถานการณ์เพื่อที่จะสามารถกำหนดแผนรับมือได้อย่างถูกต้อง

 • หากท่านต้องการนำเนื้อหาหรือข้อมูลจากเว็ปเราไปใช้งานเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้โดยไม่มีผลประโยชน์ โปรดติดลิ้งค์เครดิตกลับมาหาเราที่หน้านี้
 • ข้อมูลอ้างอิง : 1 / 2 / 3 /

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ :
* สงวนลิขสิทธิ์ทุกเนื้อหา และ ภาพประกอบของ Jorportoday สามารถนำไปเผยแพร่ได้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ไม่ใช่เชิงพาณิชย์

** กรณีมีการคัดลอกบทความของเราไปส่วนใดส่วนหนึ่ง โปรดติดลิงค์กลับมาที่หน้านี้เพื่อให้เครดิตกับเรา

Similar Articles

Special advertising

spot_img

Special Ads 1

spot_img

Special Ads

spot_img

Ads.1

spot_img

Ads.3

spot_img

Ads.4

spot_img
spot_img

Most Popular