spot_img
spot_imgspot_img

Tag: ตรวจปั้นจั่น

แนะนำ : แนวทางการตรวจเครน ปี 2023 ให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

  บทความนี้จะช่วยทำคุณเข้าใจถึงมาตรฐานตรวจสอบปั้นจั่น ตรวจเครน ถูกต้องตามกฎหมาย   ปั้นจั่น คือ เครื่องจักรที่ใช้ยกสิ่งของขึ้นลงตามแนวดิ่ง และ เคลื่อนย้ำยสิ่งของเหล่านั้นในลักษณะแขวนลอยไปตามแนวราบ ปัจจุบันนิยมนำมาไว้ใช้ยกสิ่งของที่มีน้ำหนักมากพวกโครงสร้างเพื่อประกอบ ติดตั้ง จัดเก็บเข้าชั้นเก็บสินค้าในคลังสินค้า เป็นต้น ทำไมถึงต้องตรวจเครนก่อนใช้งาน เพื่อให้แน่ใจว่าเครนจะสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย เพื่อเตรียมความพร้อมของเครนก่อนใช้งาน และ ป้องกันการเกิดความเสียหายระวังใช้เครน เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและข้อบกพร่องต่างๆในส่วนประกอบปั้นจั่น เพื่อปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานกับปั้นจั่น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปฏิบัติงานกับปั้นจั่น * ตอนนี้ แบบฟอร์ม ปจ1 ปจ2 ที่ใช้ในการตรวจเครนกฎหมาย Update ใหม่แล้วนะครับ *    ใครบ้างที่ต้องตรวจเครน ผู้ที่มีการนำปั้นจั่นมาใช้งานเราสามารถแบ่งปั้นจั่นออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ ดังนี้  ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ (ปจ1) ปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ (ปจ2) ผู้ที่มีการใช้งานปั้นจั่น...
Advertismentspot_img

Most Popular