spot_img
spot_imgspot_img

อบรม จป บริหาร jorportoday

ตาม กฎหมาย จป ฉบับใหม่ กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานฯ พ.ศ. 2565 ที่ได้ประกาศออกมาเป็นที่เรียบร้อยเกี่ยวกับการบังคับให้สถานประกอบกิจการต่างๆ จะต้องมี จป หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานแต่ละระดับ กฎหมายได้ออกประกาศ และ รับรองให้มีการจัดฝึกอบรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หนึ่งในนั้นคือเรื่องของหลักสูตรการจัดฝึก อบรม จป บริหาร

สำหรับองค์กรที่กำลังจะส่งพนักงานของตัวเองเข้ารับการอบรมควรตรวจสอบ และ พิจารณา 2 ข้อ ดังนี้

  1. หน่วยฝึกอบรม จป ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอย่างถูกต้องหรือไม่ ( ตัวอย่างใบอนุญาตหน่วยฝึกอบรมจป )
  2. อาจารย์ หรือ วิทยากรที่มาสอนนั้นได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียน รายชื่อวิทยากรแนบท้ายของหน่วยฝึกนั้นๆ หาก วิทยากรไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับหน่วยฝึกดังกล่าว การฝึกอบรมจะถือว่าไม่มีคุณสมบัติในการจัดอบรม อาจเป็นโมฆะได้เลย และไม่สามารถนำไปขึ้นทะเบียน จป ได้ตามกฎหมาย

เราควรขอดูเอกสารผู้ให้บริการ หลักฐานใบรับรองฉบับเต็มทุกครั้งก่อนที่จะใช้บริการฝึกอบรม ( ตัวอย่าง เอกสาร ฉบับเต็ม )

ขึ้นทะเบียน จป e-Service ทางออนไลน์ได้แล้วนะ คลิกลิ้งค์ >

หากสนใจคอร์สฝึกอบรม จป ดูรายละเอียดได้เลยที่ลิ้งค์ด้านล่าง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 091 – 887 – 5136

บริษัทไหนบ้าง ต้องอบรม จป บริหาร

องค์กรต้องส่งใครบ้าง อบรม จป บริหาร

สำหรับองค์กรที่เข้าข่ายตามกฎหมายสถานประกอบกิจการ 3 บัญชี 64 ประเภท จะต้องผู้บริหาร อบรม จป บริหาร และ ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการ ตรวจสอบดูว่าสถานประกอบกิจการของเรานั้นอยู่ในประเภทไหน หรือเข้าข่ายกฎหมายตัวนี้หรือไม่ คลิกดูที่นี่เลย >

อบรม จป บริหารแล้ว มีวันหมดอายุไหม

คำตอบ : จป บริหาร เมื่ออบรมและขึ้นทะเบียนแล้วจะไม่มีวันหมดอายุ เมื่อสถานประกอบการใดที่ได้ส่งผู้บริหาร อบรม จป บริหาร และ ขึ้นทะเบียนแล้วจะสามารถใช้เลขทะเบียนนั้นได้ตลอดไปจนกว่าผู้บริหาร หรือ จป บริหารคนนั้นจะลาออก

อบรม จป บริหาร มีประโยชน์อย่างไร

สิ่งสำคัญของการเป็น จป บริหารที่ดีนั้นจะต้องมั่นใจว่าในการบริหารความปลอดภัยในการทำงาน มีการวางแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมกับองค์กรของเรา อบรม จป บริหารเพื่อที่จะได้นำเทคนิคต่างๆไปประยุกต์ใช้การจัดการ ให้มั่นใจได้ว่าทุกคนในองค์กรมีความปลอดภัย และ ไม่มีความเสี่ยงแฝงในกิจกรรมการทำงานของเรา

นอกจากนี้ คุณยังต้องให้ความสำคัญกับการฝึกอบรม และ การสอนพนักงานเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย รวมถึงการตรวจสอบกระบวนการทำงานของลูกน้อง และ ทำการปรับปรุงนโยบายความปลอดภัยกระบวนการที่เกี่ยวข้องขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ

ในการอบรม จป บริหารจะได้เรียนเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องช่วยให้คุณดำเนินการบริหารความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อบรม จป บริหาร เรียนอะไรบ้าง

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร ระยะเวลาการฝึกอบรม สิบสองชั่วโมง ประกอบด้วย ๓ หมวดวิชา ดังต่อไปนี้

(๑) หมวดวิชาที่ ๑ ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร จัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร ระยะเวลาการฝึกอบรม สามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา

(ก) ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน
(ข) บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

(๒) หมวดวิชาที่ ๒ กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา

(ก) การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของกระทรวงแรงงาน
(ข) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน และการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ

(๓) หมวดวิชาที่ ๓ ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน ระยะเวลาการฝึกอบรมหกชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา

(ก) แนวคิดระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน
(ข) ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานของกระทรวงแรงงาน
(ค) ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของมาตรฐานประเทศไทยและสากล
(ง) การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน

ข้อดีการอบรม จป บริหาร นำไปใช้งานจริงอย่างไร

  1. สามารถวางแผนและจัดทำนโยบายความปลอดภัย: วางแผน และ เตรียมการป้องกันและบรรเทาความเสี่ยง โดยจะต้องรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อเข้าใจและประเมินความเสี่ยงในทุกๆด้าน เช่น ความเสี่ยงด้านความประมาทของบุคคล
  2. สามารถสร้างความตระหนักและเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัย: การฝึกอบรมและการสอนเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในการทำงานช่วยให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น สามารถป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้
  3. สามารถวางแผนการตรวจสอบและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย: ตรวจสอบและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยขององค์กรอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการดำเนินการตามแผนอย่างเหมาะสม และจะมีการปรับปรุงนโยบายหรือกระบวนการที่ไม่เหมาะสมตามความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
  4. สามารถการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง: การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้คุณเข้าใจความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและวิเคราะห์การจัดการเพื่อลดความเสี่ยง การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงควรทำอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการปรับปรุงและดำเนินการตามนโยบายความปลอดภัยอย่างถูกต้อง
  5. สามารถดำเนินการตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉิน: การวางแผนและเตรียมการตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพื่อป้องกันความเสียหายในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม จป บริหาร มีอะไรบ้าง

  • คนที่จะเข้ารับการฝึกอบรม จป บริหาร ได้นั้นจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวนั้นมีตำแหน่งเป็นผู้บริหารจริง หรือ มีใบแต่งตั้ง จป บริหาร ก็สามารถใช้ยืนยันได้เช่นกัน
  • วุฒิการศึกษาใดก็ได้เพราะกฎหมายไม่ได้กำหนดขึ้นต่ำของวุฒิ ของเพียงแค่มีการแต่งตั้งจากบริษัทว่าเป็น ผู้บริหาร ผู้จัดการเท่านั้น ก็สามารถอบรม จป บริหาร และขึ้นทะเบียนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

บทความที่เกี่ยวข้อง