spot_img

PPE คือ ทุกเรื่องควรรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

ในบางสาขาอาชีพที่ต้องอยู่กับอันตรายในสถานที่ทำงาน เช่น เชื้อโรค เชื้อไวรัส สารเคมี หรือ อันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ เช่น การกระเด็นของโลหะ ของมีคม การป้องกันตัวจากการบาดเจ็บโดยการสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหรือชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า “PPE” เป็นสิ่งจำเป็นที่ขาดไม่ได้ ในบทความนี้ Jorportoday จะมาอธิบายว่า PPE คืออะไร ทำไมถึงสำคัญต่อความปลอดภัยของผู้ปฎิบัติงาน และ อุปกรณ์แต่ป้องกันตัวแต่ละอย่างมีอะไรบ้าง 

Personal Protective Equipment : PPE คือ

Personal Protective Equipment : PPE คือ อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เป็นอปุกรณ์สวมใส่เพื่อลดการสัมผัสกับอันตรายที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยในที่ทำงานอย่างร้ายแรง การบาดเจ็บและการเจ็บป่วยเหล่านี้อาจเกิดจากการสัมผัสกับสารเคมี รังสี กระแสไฟฟ้า เครื่องกล หรืออันตรายอื่นๆ ในที่ทำงาน อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลอาจรวมถึงสิ่งของต่างๆ เช่น ถุงมือ แว่นตาและรองเท้า ที่อุดหูหรือที่ครอบหู หมวกนิรภัย เครื่องช่วยหายใจ หรือเสื้อคลุม เสื้อกั๊ก และชุดคลุมทั้งตัว

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่สวมใส่ควรได้รับการออกแบบ เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับความปลอดภัยอย่างแท้จริง (ของมีคุณภาพเพียงพอ) และควรได้รับการบำรุงรักษาในลักษณะที่สะอาดและเชื่อถือได้ ที่สำคัญชุดควรพอดีกับผู้สวมใส่ไม่ใหญ่หรือแน่นจนเกินไป 

สำหรับการดูแลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในองค์กร นายจ้างมีหน้าที่จัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้กับพนักงานและทำให้แน่ใจว่ามีการใช้งานอย่างเหมาะสม อีกทั้งนายจ้างยังต้องฝึกอบรมพนักงานแต่ละคนให้สามารถใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

มีอะไรบ้างที่ไม่ใช่ชุด PPE

 • ชุดหรือเครื่องแบบการทำงานทั่วไป ที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของคนงาน
 • เสื้อผ้าที่จัดเตรียมไว้สำหรับสุขอนามัยของอาหาร (เอี้ยม)
 • อุปกรณ์สำหรับป้องกันขณะเดินทาง เช่น หมวดกันน็อก
 • อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งกีฬา (แต่ชุด PPE จะรวมถึงอุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ ที่ครูสอนกีฬาใช้ เช่น เสื้อชูชีพสำหรับกีฬาทางน้ำ)
 • อุปกรณ์สำหรับตรวจจับและส่งสัญญาณเสียง 

PPE คือ

ประเภทของชุด PPE

การเลือกชุด PPE ที่เหมาะสมในการปฎิบัติงานมีความสำคัญไม่แพ้การปฏิบัติตามขั้นตอนในการทำงาน อย่างที่ผมได้กล่าวไปตอนก่อนหน้านี้ว่านายจ้างมีหน้าที่จัดหาทรัพยากรที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม ตาม พรบ ความปลอดภัย ปี 2554 โดยในหัวข้อนี้ผมจะพูดถึงชุด PEE ประเภทต่างๆ ที่เหมาะสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน

1.อุปกรณ์ป้องกันดวงตาและใบหน้า (Eye and Face Protection)

การป้องกันดวงตาทำได้โดยการสวมแว่นที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อลดความเสี่ยงจากการโดนสารเคมีกระเด็นใส่ ป้องกันรังสี แสงเลเซอร์ และ/หรือ เศษวัสดุที่ลอยกระเด็นจากการทำงาน สำหรับอุปกรณ์ป้องกันดวงตาสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทหลัก (แต่ละชนิดมีข้อจำกัดที่แตกต่างกัน ผู้ใช่ควรเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งาน)

แว่นตานิรภัยทั่วไป
 • แว่นตานิรภัยรูปแบบนี้ต้องมีชิลด์ด้านข้างหรือลักษณะของเลนส์เป็นแบบชิ้นเดียวรอบดวงตา
 • เป็นการป้องกันดวงตาระดับต่ำสุด ที่ผู้ปฏิบัติงานควรสวมใส่ขณะทำงาน
 • ไม่มีประสิทธิภาพป้องกันดวงตาจากกระเด็นของเศษวัสดุต่างๆ แนะนำให้ใช้กับสารละลายที่ไม่ทำลายดวงตาเท่านั้น
แว่นตานิรภัยชนิดกันแสงเลเซอร์
 • ในการเลือกจะขึ้นอยู่กับกำลังและความยาวคลื่นของแสงเลเซอร์
 • คุณสมบัติการป้องกันจะอยู่ที่เลนส์ของแว่นในการป้องกันแสงกระทบดวงตา
แว่นตากันสารเคมี
 • มีหน้าที่ป้องกันสารเคมีหรือสารติดเชื้อกระเด็นเข้าสู่ดวงตา
 • ด้วยความที่ลักษณะของแว่นครอบปิดมิดชิด จึงสามารถช่วยในการป้องกันไม่ให้เศษต่างๆ กระเด็นเข้าสู่ดวงตาได้ดี
 • ควรพิจารณาเลือกซื้อตามที่ หน่วยงานด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (EH&S) แนะนำ
แว่นตากันกระแทก
 • แว่นตานิรภัยชนิดนี้ช่วยป้องกันการกระแทกจากเศษชิ้นส่วนที่มีโอกาสกระเด็นเข้าสู่ดวงตาเท่านั้น
 • ถ้าหากไม่มีแว่นตากันกระแทก สามารถใช้แว่นตาป้องกันสารเคมีทดแทนได้

2.อุปกรณ์ป้องกันมือ (Hand Protection)

การเลือกถุงมือที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการปกป้องมือของคุณ ถุงมือป้องกันสารเคมีเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการลดการสัมผัสสารเคมีทางผิวหนังในห้องปฏิบัติงาน (ดังที่คุณเห็นในข่าวว่าหมอและพยาบาลต้องการถุงมือยางเป็นจำนวนมาก จากการแพร่ระบาดของโควิท 19) ผู้ปฏิบัติงานควรใช้ถุงมือในสภาวะเฉพาะที่เหมาะสมเท่านั้น เนื่องจากคุณสมบัติของถุงมือมีหลายชนิดและแตกต่างกันเป็นอย่างมาก

อีกเรื่องที่สำคัญคือ ผู้ใช้งานต้องทราบด้วยว่าถุงมือมีการเสื่อมสภาพเมื่อใช้งานไปสักระยะ ดังนั้นควรเปลี่ยนตามความจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่ามีการป้องกันอย่างเพียงพอ โดยรูปแบบของถุงมือมีดังต่อไปนี้

ถุงมือยางชนิดอ่อน หรือถุงมือยางไนไตร
 • ถุงมือยางใช้แล้วทิ้ง (มีแบบมีผง และไม่มีผง) : ใช้สำหรับการทำงานกับอันตรายทางชีวภาพ เช่น เลือดมนุษย์ ของเหลวในร่างกาย เนื้อเยื้อ เชื้อโรคในเลือดเป็นต้น (Covid 19 ใช้ถุงมือชนิดนี้เป็นส่วนใหญ่)
 • ถุงมือไนไตรล์แบบใช้แล้วทิ้ง (ทนการเจาะและการฉีกขาด) : ใช้สำหรับการทำงานกับอันตรายทางชีวภาพและอันตรายจากการกระเซ็นของสารเคมี
ถุงมือทนสารเคมีชนิดเบา
 • ผลิตจากน้ำยางธรรมชาติ (ทนสารเคมีและของเหลว) : สามารถใช้กับการทำงานที่ต้องสัมผัสกับของเหลวชนิดกัดกร่อน ตัวทำละลายอินทรีย์ สารประกอบไวไฟในปริมาณเล็กน้อย
ถุงมือทนสารเคมีเบาถึงหนัก
 • ถุงมือไนไตรล์  (ทนต่อสารเคมี การรั่วหรือฉีกขาด) : เหมาะกับการใช้งานภายใต้แรงดันอากาศ หรือ สารเคมีที่ทำปฎิกิริยากับน้ำ
ถุงมือทนสารเคมีหนัก
 • Butyl Rubber หรือ ยางบิวทิล (ทนทานต่อการซึมผ่านของสารเคมีส่วนใหญ่ได้สูง) : สามารถใช้งานกับการทำงานที่ต้องสัมผัสกับตัวทำละลายอินทรีย์ปริมาณน้อยถึงมาก และสารพิษเฉียบพลันหรือวัสดุอันตราย
 • Viton® II  (ทนทานต่อการซึมผ่านของสารเคมีส่วนใหญ่) : คุณสมบัติคล้ายกับถึงมือบิวทิล ป้องกันสารอันตรายที่หกรั่วไหล
 • Silver shield (ป้องกันสารเคมี) : คุณสมบัติเช่นเดียวกับ ถุงมือบิวทิลและ Viton® II แต่เพิ่มการป้องกันทางชีวภาพ
ถุงมือฉนวน
 • Terrycloth autoclave (ถุงมือชนิดทนความร้อน) : ใช้สำหรับการทำงานกับของเหลว หรือ อุปกรณ์ที่มีความร้อน เช่น เปลวไฟ อ่างน้ำร้อน อ่างน้ำมัน
 • Cryogen (กันน้ำที่มีอุณหภูมิเย็นจัด) : ใช้สำหรับการทำงานที่มีอุณหภูมิต่ำ

9 PPE มาตรฐานสากล

3.อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย (Body Protection)

PPE สำหรับป้องกันร่างกายทั้งหมดมีอยู่หลายชนิดควรเลือกตามความเหมาะสมของรูปแบบการปฏิบัติงาน

 • Traditional : ชุดรูปแบบดั่งเดิม (วัสดุทำงานผ้าฝ้าย หรือ ผ้าฝ้ายผสมโพลีเอสเตอร์) : ใช้สำหรับปกป้องผิวหนังและเสื้อผ้าจากสิ่งสกปรก หมึกพิมส์ สารเคมีที่ไม่เป็นอันตราย
 • Flame resistant : ชุดป้องกันชนิดทรการติดไฟ (วัสดุทำจาก Normex ที่เนื้อวัสดุเป็นเส้นใย Aramid มีโครงสร้างโมเลกุลลักษณะพิเศษซึ่งมีคุณสมบัติต้านทานเปลวไฟในตัวเอง) : ใช้สำหรับทำงานกับสารเคมีที่ทำปฏิกิริยากับน้ำและอากาศ ตัวทำละลายอินทรีย์ที่มีความเข้มข้น และสารเคมีที่อาจระเบิดได้
 • Barrier Suits (วัสดุส่วนใหย่ทำมาจากโพลีเอสเตอร์ ช่วยป้องกันน้ำกระเด็ดโดนผิวหนัง) : ใช้สำหรับการทำงานกับวัสดุติดเชื้อ

4.การป้องกันระบบการได้ยิน

บุคลากรที่ทำงานให้ห้องปฏิบัติการรวมถึงไลน์การผลิตทุกคนต้องติดต่อกับหน่วยงานด้าน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (EH&S) เพื่อตรวจสอบเสียงในสภาพแวดล้อมการทำงานว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ ถ้ามีเสียงดังเกินค่ามาตรฐาน ทีมงาน ด้านความปลอดภัยจะมีหน้าที่จัดหน้าและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เครื่องป้องกันเสียงโดยเฉพาะ

ผู้ปฏิบัติงานที่ทำงานในสถานที่ที่เกินกว่าระดับ 85 dBA ในระยะเวลาเฉลี่ยมากกว่าแปดชั่วโมงต่อวัน จะได้รับการลงทะเบียนในข้อมูลของหน่วยงานที่ดูแลด้านความปลอดภัย บุคคลเหล่านี้ควรจะได้รับการทดสอบวัดเสียงประจำปี และจะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันเสียงที่ผู้บังคับบัญชาจัดเตรียมไว้ให้ รวมถึงจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการติดตั้ง ใช้งาน และดูแลอุปกรณ์เหล่านี้

 • ที่อุดหูแบบใช้แล้วทิ้ง : วัสดุผลิตจาก โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) หรือโพลียูรีเทนโฟม ออกแบบมาสำหรับใช้ครั้งเดียว (ไม่ต้องทำความสะอาด) มีขนาดมาตรฐานสามารถใช้ได้กับทุกขนาดของรูหู มีน้ำหนักเบา ราคาประหยัด ช่วยในการบล็อกเสียงทั้งหมด ใช้สำหรับการทำงานในพื้นที่ที่มีระดับเสียงเฉลี่ยมากกว่า 85 dBa
 • ที่อุดหูแบบใช้ซ้ำได้ : ผลิตจากซิลิโคนมีลักษณะเรียว สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (ต้องทำความสะอาด) มีทั้งแบบมีสายหรือไม่มีสาย มีน้ำหนักเบา ทนทานกว่าที่อุดหูแบบใช้แล้วทิ้ง ใช้สำหรับการทำงานในพื้นที่ที่มีระดับเสียงเฉลี่ยมากกว่า 85 dBa

ป้องกันระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Protection)

5.ระบบป้องกันระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Protection)

ระบบป้องกันระบบทางเดินหายใจส่วนใหญ่มักใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือเรียกว่าเป็น “แนวป้องกันสุดท้าย” ดังนั้นผู้ใช้งานจึงต้องมีการฝึกอบรมเป็นรายบุคคลและมีการประเมินโดยหน่วยงานที่ดูแลด้าน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (EH&S) ก่อนการใช้งานเพื่อความถูกต้องและถูกหลักในการดูแลความปลอดภัยของพนักงาน

 • หน้ากากอนามัย (ป้องกันละอองน้ำได้ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่) : ใช้สำหรับการทำงานกับสัตว์ที่มีชีวิต ทำงานกับวัสดุติดเชื้อในห้องปฏิบัติการระดับ BSL-2+
 • หน้ากากชนิด N-95 (ป้องกันฝุ่น ควัน ละออง จุลินทรีย์) : ใช้สำหรับการทำงานกับสัตว์ที่มีชีวิตหรือวัสดุติดเชื้อในห้องปฏิบัติการระดับ BSL-2 หรือ ใช้สำหรับกรณีมีโรคติดต่อทางอากาศ เช่น วัณโรค ไข้หวัดใหญ่ และ สภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยฝุ่น (อย่างช่วงฤดูหนาวที่ฝุ่นหนาแน่นของประเทศไทยเรา)
 • หน้ากากครึ่งหน้า (ช่วยในการฟอกอากาศ ป้องกันอนุภาคต่างๆ เช่น ไอละเหย ฝุ่น หมอกควัน ความละเอียดขึ้นอยู่กับตัวกรองที่ใช้) : ใช้สำหรับกรณีที่มีไอละเหยของสารเคมี อนุภาคต่างๆ สถานที่ที่มีโรคติดต่อทางอากาศ สภาพแวดล้อมที่มีฝุ่น
 • หน้ากากแบบเต็มหน้า (ช่วยในการป้องกันเช่นเดียวกับหน้ากากแบบครึ่งหน้า แต่สามารถป้องกันได้มากกว่าโดยสามารถป้องกันในส่วนของใบหน้า และดวงตา) : ใช้สำหรับกรณีที่มีไอละเหยของสารเคมี อนุภาคต่างๆ สถานที่ที่มีโรคติดต่อทางอากาศ สภาพแวดล้อมที่มีฝุ่น

มาตรฐาน PPE ที่กฎหมายไทยยอมรับ

 1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม – สัญลักษณ์คือ มอก. หรือ TIS
 2. มาตรฐานขององค์การมาตรฐานสากล (International Standardization and Organization) – สัญลักษณ์ ISO
 3. มาตรฐานสหภาพยุโรป (European Standards) – สัญลักษณ์คือ EN หรือ CE 
 4. มาตรฐานประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์ (Australia Standards/New Zealand Standards) – สัญลักษณ์คือ AS/NZS
 5. มาตรฐานสถาบันมาตรฐานแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกา (American National Standards Institute) – สัญลักษณ์คือ ANSI
 6. มาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศญี่ปุ่น (Japanese Industrial Standards) – สัญลักษณ์คือ JIS
 7. มาตรฐานสถาบันความปลอดภัยและอนามัยในการทํางานแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกา (The national Institute for Occupational Safety and Health) – สัญลักษณ์คือ NIOSH
 8. มาตรฐานสํานักงานบริหารความปลอดภัย และอาชีวอนามัยแห่งชาติ กรมแรงงาน ประเทศสหรัฐอเมริกา (Occupational Safety and Health Administration) – สัญลักษณ์คือ OSHA
 9. มาตรฐานสมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (National Fire Protection Association) – สัญลักษณ์คือ NFPA

 

PPE หมวกนิรภัย

6. อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ

ชนิดของหมวกนิรภัย ชนิด I เป็นหมวกช่วยลดแรงกระแทก บริเวณศีรษะเท่านั้น ชนิด II เป็นหมวกที่ช่วยลดแรงกระแทก บริเวณตรงกลางหรือด้านบนศีรษะ ประเภทของหมวกนิรภัย

1.หมวกนิรภัย ชนิด Class G ลดอันตรายจากไฟฟ้าแรงต่ำ

 • ต้องต้านทานแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 2,200โวลต์ ที่ความถี่ 50 Hz เป็นเวลา 1 นาที
 • ค่าแรงกระแทกสูงสุดที่ส่งผ่านหมวกไม่เกิน 4,448 นิวตัน
 • ค่าเฉลี่ยกระแทกที่ส่งผ่านติ้งไม่เกิน 3,781 นิวตัน
 • ความต้านทานแรงเจาะ รอบเจาะที่เกิดขึ้นต้องลึกไม่เกิน 10 มม. ใช้ในการก่อสร้าง งานทั่วไป

2.หมวกนิรภัย ชนิด Class E ลดอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูง

 • ต้องต้านทานแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับได้ 20,000 โวลต์ ที่ความถี่ 50 Hzเป็นเวลา3นาที
 • ค่าแรงกระแทกสูงสุดที่ส่งผ่านหมวกไม่เกิน 4,448 นิวตัน
 • ค่าเฉลี่ยกระแทกที่ส่งผ่านติ้งไม่เกิน 3,781 นิวตัน
 • ความต้านทานแรงเจาะ รอบเจาะที่เกิดขึ้นต้องลึกไม่เกิน 10 มม. ใช้ในงานกันไฟฟ้าแรงสูง

3.หมวกนิรภัย ชนิด Class C มวกนิรภัยที่ไม่สามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ เนื่องจากเป็นโลหะ

 • ค่าแรงกระแทกสูงสุดที่ส่งผ่านหมวกไม่เกิน 4,448 นิวตัน
 • ค่าเฉลี่ยกระแทกที่ส่งผ่านติ้งไม่เกิน 3,781 นิวตัน
 • ความต้านทานแรงเจาะ รอบเจาะที่เกิดขึ้นต้องลึกไม่เกิน 10 มม. ใช้ในงานขุดเจาะน้ำมัน โรงกลั่นน้ำมัน แก๊ส

4.หมวกนิรภัย ชนิด Class D หมวกนิรภัยที่สามารถทนความร้อนสูงได้

 • ทำด้วยพลาสติกหรือไฟเบอร์กลาส เม่อติดไฟแล้วต้องดับได้เอง
 • ค่าแรงกระแทกสูงสุดที่ส่งผ่านหมวกไม่เกิน 4,448 นิวตัน
 • ค่าเฉลี่ยกระแทกที่ส่งผ่านติ้งไม่เกิน 3,781 นิวตัน
 • ความต้านทานแรงเจาะ รอบเจาะที่เกิดขึ้นต้องลึกไม่เกิน 10 มม. ใช้ในงานดับเพลิง งานเหมือง

PPE อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

4 เหตุผลสำคัญที่คุณควรใส่ชุด PPE ในที่ทำงาน

คำถามสำคัญว่า ทำไมจึงจำเป็นต้องสวมชุด PPE ในที่ทำงาน? อุตสาหกรรมจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมการผลิและการก่อสร้าง ล้วนเต็มไปด้วยอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฎิบัติงาน แม้ว่าคุณจะระมัดระวังตัวเองแล้วแต่เหตุไม่คาดฝันเกินขึ้นได้เสมอ 

คุณอาจคุ้นชินกับการพบว่าตัวเองอยูในสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยในการทำงาน แต่คุณไม่ควรรู้สึกว่าร่างกายของคุณมีแนวโน้มจะได้รับอันตราย นี้คือเหตุผล 4 ประการที่บ่งชี้ว่าทำไมการใช้ PPE ในที่ทำงานจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ

1.ป้องกันไม่ให้คุณต้องรับผิดชอบต่อการบาดเจ็บของตัวคุณเอง

สำหรับพนักงานระดับปฏิบัติงานคุณควรทราบถึงกฎความปลอดภัยของบริษัทที่ส่งผลต่อการได้รับการชดเชยค่าเสียหายในกรณีที่เกิดเหตุร้ายแรง โดยปกติบริษัทจะมอบหมายให้ จป หัวหน้างาน หรือ จป บริหาร ในการออกนโยบายและตรวจสอบในแน่ใจว่าพนักงานปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด แต่ถ้าหากว่าคุณเองเป็นฝ่ายละเลยกฎนี้ การบาดเจ็บที่คุณได้รับอาจอยู่นอกเหนือความคุ้มครองของบริษัท และคุณอาจะต้องเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นด้วยตนเอง!! 

แต่ในกรณีที่คุณปฏิบัติตามกฎของบริษัท สวมชุด PEE ปฏิบัติงานได้เคร่งครัดตลาดระยะเวลาการทำงาน คุณจะมั่นใจได้ว่า หากเกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่ส่งผลโดยตรงจากการทำงาน นายจ้างของคุณจะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ ไม่เว้นแม้แต่งานที่คุณใช้เวลา  “เพียงไม่กี่วินาที” คุณก็ควรสวมชุด PPE ป้องกันเช่นกัน

2.โรคภัยระยะยาวที่มาพร้อมกับการละเลยการป้องกันตัวเองในระยะสั้น

สำหรับพนักงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่เสี่ยงต่อการสัมผัสกับสารเคมีและสารประกอบต่างๆ สามารถส่งผลระยะยาวต่อสุขภาพของคุณได้

 ผมขอยกเคสตัวอย่างของงานวิจัยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ในปี 2560  ชาวอเมริกันกว่า 3,000 คน/ปี ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น  Mesothelioma หรือ มะเร็งเยื่อหุ้มปอดและเยื่อหุ้มอื่น ระหว่าง 70-80% ของเคสที่ถูกวินิจฉัยเหล่านี้ถ้าสืบถึงประวัติการทำงานพบว่ามีการสัมผัสกับ เส้นใยหินที่ใช้ในการผลิตวัสดุสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ แต่อย่างที่คุณคงทราบกฎระเบียบด้านความปลอดภัยในปัจจุบันกำหนดให้ผู้ที่ปฏิบัติงานกับแร่ใยหินต้องสวมชุด PPE และต้องอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนออกจากที่ทำงาน ในกรณีของโรค Mesothelioma ส่วนใหญ่เกิดขึ้นก่อนที่เราจะรู้ความเชื่อมโยงระหว่างโรคกับปัจจัยเสี่ยงนี้

เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์จากกรณีศึกษานี้ถ้าคุณทำงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี สารละเหย น้ำมัน แร่ใยหิน หรืออื่นๆ ชุด PPE คือเครื่องมือที่จะปกป้องคุณจากโรคร้ายที่อาจติดตัวและทำลายสุขภาพของคุณในระยะยาว

3.ดวงตาของคุณมีคู่เดียว

แว่นตานิรภัยเป็นหนึ่งในชุด PPE ที่พบได้บ่อยที่สุดและมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก เนื่องจากช่วยในการป้องกันสารใดๆ ไม่ว่าจะเป็นสารกัดกร่อนหรือไม่ รวมถึงวัสดุทั้งแหลมและไม่แหล่ม ที่จะส่งผลอันตรายต่อดวงตาของคุณ

จากข้อมูลของ American Academy of Ophthalmology (AAO)  รายงานว่าทุกปีมีการบาดเจ็บที่ดวงตาประมาณ 2.4 ล้านครั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งระหว่างการทำงานและการทำกิจกรรมยามว่าง โดยการบาดเจ็บเหล่านี้ประมาณ 50,000 รายสูญเสียการมองเห็น โดย 90% ของอาการบาดเจ็บเหล่านี้สามารถป้องกันได้ด้วยการสวมแว่นตานิรภัย

สำหรับการทำงานของคุณควรศึกษาชนิดของแว่นตานิรภัยให้ดี เลือกชนิดที่เหมาะสมกับประเภทของงานที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะถ้าคุณทำงานงานอุตสาหกรรมที่มีโอกาสเกินการบาดเจ็บได้ง่านเช่น อุตสาหกรรมการผลิต ก่อสร้าง

4.ช่วยเพิ่มคุณภาพการทำงานของคุณ

สำหรับการทำงานให้คิดเสียว่าชุด PPE คือ ระบบสนับสนุนสำหรับง่านที่คุณต้องรับผิดชอบ คุณอาจรู้สึกว่างานที่ได้รับอาจจะไม่ได้รับอันตรายใดๆ แต่อย่างไรก็ตามการมีอุปกรณ์ไว้ป้องกันตัวช่วยให้ความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุที่ส่งผลถึงความเสี่ยงต่อสุขภาพและร่างกายให้น้อยที่สุด

สรุป

ชุด PPE คือ อุปกรณ์ที่จะช่วยให้การทำงานของคุณห่างไกลจากอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับสุขภาพและร่างกายของคุณ การตระหนักถึงการป้องกันระวังภัยนอกจากบริษัทและหน่วยงานด้านความปลอดภัยจะต้องดูแลแล้ว สำคัญที่สุดคือตัวของคุณเอง และหวังว่าบทความนี้จะช่วยให้คุณสามรถเลือกอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้เหมาะกับการทำงานได้อย่างเหมาะสมครับ

 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ :
* ทุกเนื้อหา และ ภาพประกอบของ Jorportoday ไม่มีการสงวนลิขสิทธิ์แต่อย่างใด สามารถนำไปเผยแพร่ได้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ไม่ใช่เชิงพาณิชย์

** กรณีมีการคัดลอกบทความของเราไปส่วนใดส่วนหนึ่ง โปรดติดลิงค์กลับมาที่หน้านี้เพื่อให้เครดิตกับเรา

Ads.4

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Ads.4

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Similar Articles

FACEBOOK

Ads.3

spot_img

ติดต่อลงโฆษณา คลิก >

Ads

spot_img

Ads

spot_img

Update

ทัก inbox Facebook
no smoking sign
แจกฟรี!! ตัวอย่าง ป้ายห้ามสูบบุหรี่ ใครต้องการโหลดภาพแบบคมชัด ปลิ๊นภาพใหญ่ไม่แตก กด like กด share กดติดตาม แล้วส่งหลักฐานมาที่ inbox facebook ได้เลยนะ
Ergonomics of vision
Ergonomics of vision. Turns of the head, pupils, optimal viewing angles. Correct display distance. Dashboard planning car plane.

Most Popular