spot_img

Tag: จมูกบันไดกันลื่น

รู้จักกับ : จมูกบันไดกันลื่น ส่วนเสริมช่วยการป้องกันอุบัติเหตุ ลื่นตกบันได

จมูกบันไดกันลื่น คืออะไร ตามชื่อที่บอก จมูกบันไดกันลื่น นั้นได้ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อป้องกันการลื่นล้มขณะก้าวขึ้นลงบันได ไม่ว่าจะเป็นภายในบ้านเรือน หรือ โรงงานอุตสากรรม อุบัติเหตุการพลัดตกบันไดมักจะส่งผลความรุนแรงสูง เนื่องจากร่างกาย หรือ ศีรษะมีโอกาสกระแทกกับสันเหลี่ยมพื้นบันได เราจึงได้ยินข่าวผู้บาดเจ็บที่ตกบันส่วนใหญ่มีอาการที่น่าเป็นห่วงเสมอ ยิ่งผู้บาดเจ็บมีอายุที่มาก หรือ กำลังตั้งครรภ์ก็จะยิ่งทำให้อาการหนักลงไปอีกเลยก็ว่าได้   แม้ว่าปัจจุบันการติดจมูกบันไดกันลื่นในประเทศไทยยังไม่ได้มีข้อกำหนดทางกฎหมายโดยตรง แต่ในโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งที่มีมาตรฐานกลับนิยมติดตั้งจมูกบันไดกันลื่นเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในสถานประกอบการตนเองอย่างแพร่หลายมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในสถานประกอบกิจกรรมตามพระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2554 หมวด 1 มาตรา 6 กฎหมายได้ระบุ  ให้นายจ้างมีหน้าที่จัดและดูแลสถานประกอบกิจการและลูกจ้างให้มีสภาพ การทํางานและสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ  ขอบขั้นบันไดเป็นบริเวณที่คนส่วนใหญ่มักจะลื่นไถล จมูกบันไดกันลื่นจึงเป็นส่วนเสริมที่สำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นขณะที่ขึ้นลงบันได แน่นอนการติดตั้งจมูกบันไดกันลื่นในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นอีกหนึ่งมาตรการป้องกันอุบัติเหตุเชิงรุกที่ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป) นิยมทำการติดตั้งหลังจากทำการประเมินความเสี่ยง (risk...
Advertismentspot_img

Most Popular