spot_img

Tag: ประตูฉุกเฉิน

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ : ประตูหนีไฟ Emergency Exit Door ตามมาตรฐานสากล

ประตูหนีไฟ ถือเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากในการสร้างอาคาร ไม่ว่าจะเป็นอาคารพาณิชย์ ห้างร้าน กิจการต่าง ๆ ขนาดกลางถึงใหญ่ ตามกฎหมายแล้วจะกำหนดให้ต้องมีประตูหนีไฟ เพราะจะช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้กับผู้ประสบเหตุอัคคีภัยมากขึ้น ดังนั้นในวันนี้ ทางเราจะมาแนะนำให้คุณได้รู้จักเกี่ยวกับประตูหนีไฟมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมาย ความสำคัญ และประตูหนีไฟที่ดี ควรเป็นอย่างไร ไปดูกัน  กฎหมายเกี่ยวกับประตูหนีไฟ  ในส่วนของกฎหมายเกี่ยวกับประตูหนีไฟนั้น กฎหมายจะคลอบคลุมไปถึงบันไดหนีไฟด้วย เนื่องจากประตูหนีไฟและบันไดหนีไฟจะต้องมาคู่กัน โดยรายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายประตูหนีไฟ จะอยู่ในกฎกระทรวงฉบับที่ 55 พ.ศ.2543 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 2522 หมวด 2 ข้อที่ 4 ซึ่งมีดังนี้  ข้อ 27 อาคารที่มีความสูงตั้งแต่สี่ชั้นขึ้นไป...
Advertismentspot_img

Most Popular