spot_img

Tag: สภา จป วิชาชีพ

สภาวิชาชีพ จป. คืออะไร ข้อดี และ ข้อเสีย ของการจัดตั้ง สภาพวิชาชีพ จป.

สภาวิชาชีพ จป ใครได้ ใครเสีย ยกระดับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป) บุคลากรผู้ควบคุมงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จากการที่กลุ่ม จป.วิชาชีพ ต้องการพลักขับเคลื่อนดันด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ หรือ จป.วิชาชีพ ควรมีกฎหมายรองรับการปฏิบัติงาน มีองค์กรวิชาชีพมารับรองในรูปแบบของ “สภาวิชาชีพ” เพื่อให้ทัดเทียมเฉกเช่นเดียวกันกับวิชาชีพ อื่นๆ ตลอดระยะเวลาการพลักดันที่ผ่านมานั้นมีหลายเหตุการณ์ที่สร้างความไม่พอใจและไม่เห็นด้วย เช่น การเปิดให้มีการอบรม จป.วิชาชีพ ได้ทำให้เหล่านิสิต นักศึกษาสายตรงที่เรียนมา 4 ปี ถึงกับออกมาเดินขบวนคัดค้านกันยกใหญ่จนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ต้องรับเรื่องการคัดค้านนี้เพื่อนำกลับไปทบทวนใหม่อีกครั้ง กระแสการต่อต้านดังกล่าว มีทั้งนิสิต อาจารย์...
Advertismentspot_img

Most Popular