spot_img
spot_imgspot_img

Tag: อบรมดับเพลิงขั้นต้น

ข้อควรรู้ก่อน : อบรมดับเพลิง เตรียมความพร้อมให้กับพนักงานทุกคน

ขั้นตอนการ อบรมดับเพลิง และสิ่งที่คุณควรรู้ อัคคีภัย ถือ เป็นอีกหนึ่งภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากฝีมือมนุษย์ ส่งผลให้เกิดความเสียหายร้ายแรง เกิดการสูญเสียทั้งต่อชีวิตผู้คน ทรัพย์สิน และ ผลกระทบต่อสังคมโดยรอบ ในปัจจุบันนี้เรื่องของอัคคีภัย เป็นสิ่งที่สถานประกอบกิจการ และทุกคนควรตระหนักรู้ ตั้งแต่ในระดับบ้านเรือน ไปจนถึงระดับอุตสาหกรรม ดังนั้นในวันนี้ เราจะมาแนะนำ ขั้นตอนการ อบรมดับเพลิง และสิ่งที่คุณควรรู้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งระดับการทำงานและภาคครัวเรือนไปจนถึงโรงงานอุตสาหกรรมว่ามีอะไรบ้าง  อบรมดับเพลิง สำคัญอย่างไร จากงานวิจัยพบว่า มากกว่า 90% ของอัคคีภัยทั่วโลก เกิดขึ้นจากสาเหตุธรรมชาติ ไฟฟ้าลัดวงจร ไฟป่า การเสียดสีของใบไม้ต้นไม้ ความแห้งของอากาศ ฟ้าผ่า และสาเหตุอื่น ๆ...
Advertismentspot_img

Most Popular