spot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

4 โรคตาอันตราย เสี่ยงกับทุกวัย

1.โรคตา

สุขภาพกายเสื่อมแสดงสัญญาณเตือน แต่สุขภาพตานั้นไม่มีสัญญาณเตือนใดๆ โรคตาบางประเภทที่ต้องมีการตรวจสุขภาพตาอย่างสม่ำเสมอ การละเลยการดูแลสุขภาพตา อาจทำให้พบว่าโรคอยู่ในระยะที่รุนแรงแล้ว เมื่อมีปัญหาแล้วจึงจะสามารถแก้ไขได้ยากขึ้น การรักษาที่มีประสิทธิภาพจึงควรเริ่มต้นด้วยการตรวจสุขภาพตาอย่างเป็นระบบ

การเฝ้าระวังกับโรคตา การตรวจสุขภาพตาเป็นการที่สำคัญและควรทำเป็นประจำทุกปี เพื่อเฝ้าระวังโรคตาที่อาจเกิดขึ้นหรือวางแผนการรักษาในขั้นต้น เป็นการเฝ้าระวังการเกิดโรคตาที่อาจไม่แสดงอาการให้เห็นในระยะแรก ซึ่งอาจเป็นโรคที่รุนแรงและไม่สามารถรักษาให้เป็นปกติได้ 

2.โรคตา

โรคทางตาที่พบบ่อย

1.โรคน้ำวุ้นในตาเสื่อม เกิดขึ้นเมื่อน้ำวุ้นในตามีการละลายและเปลี่ยนเป็นน้ำ บางส่วนของน้ำวุ้นอาจจับตัวกันเป็นตะกอน แสงส่องผ่านเข้ามาในลูกตาจะกระทบตะกอนนี้ และสร้างเงาบนจอประสาทตา การรักษาโรคน้ำวุ้นในตาเสื่อม มักจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการ ในบางกรณีแพทย์อาจแนะนำให้ใช้ร่วมกับแว่นตา เพื่อช่วยในการเบี่ยงเบนแสงที่ส่องผ่านตะกอนในตา 

2. โรคจอประสาทตาหลุดลอก เป็นภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อจอประสาทตาหลุดลอกออกจากเนื้อเยื่อลูกตา ซึ่งจะทำให้จอประสาทตาไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ และหากไม่ได้รับการรักษาทันที อาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียการมองเห็นในที่สุด

3.โรคตา

3. โรคกระจกตาย้วย หรือกระจกตาโก่ง เป็นอาการที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของกระจกตาภายใน ซึ่งทำให้กระจกตาบางและโก่งออก ผลต่อการมองเห็นจะเกิดขึ้นอย่างรุนแรง เช่น สายตาสั้น หรือสายตาเอียง ซึ่งส่งผลให้ความสามารถในการมองเห็นลดลงอย่างมาก โรคนี้มักพบได้ในช่วงวัยที่ยังเป็นวัยเยาว์ โดยมักเชื่อว่าเกิดจากการขยี้ตา

4. โรคต้อหิน เป็นภาวะที่เกิดขึ้นกับเส้นประสาทตาที่เชื่อมโยงระหว่างดวงตาและสมอง ซึ่งมีความสำคัญในการควบคุมการมองเห็น หากความดันภายในตาสูงเกินไป สามารถทำให้เกิดความเสียหายกับเส้นประสาทตา และนำไปสู่การทำลายในที่สุด ผู้ป่วยที่เป็นโรคต้อหินจะเริ่มต้นด้วยการมองเห็นที่มัวหมอง โรคต้อหินสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ โรคต้อหินที่มีอาการและโรคต้อหินที่ไม่มีอาการ

สามารถติดตามต่อได้ที่ : https://www.sanook.com/health/18887/

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ :
* สงวนลิขสิทธิ์ทุกเนื้อหา และ ภาพประกอบของ Jorportoday สามารถนำไปเผยแพร่ได้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ไม่ใช่เชิงพาณิชย์

** กรณีมีการคัดลอกบทความของเราไปส่วนใดส่วนหนึ่ง โปรดติดลิงค์กลับมาที่หน้านี้เพื่อให้เครดิตกับเรา

Similar Articles

Special advertising

spot_img

Special Ads

spot_img

Ads.1

spot_img

Ads.3

spot_img

Ads.4

spot_img
spot_img

Ads.5

spot_img

Most Popular