spot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

รู้จักกับ : noise contour คืออะไร? แผนที่ระดับความดังเสียง

1.1 รู้จักกับ NOISE CONTOUR คืออะไร ? แผนที่ระดับความดังเสียง

noise contour หรือที่เรียกว่า แผ่นที่ระดับความดังเสียง คือ การแสดงระดับเสียงในพื้นที่ที่กำหนดในรูปแบบของภาพดราฟิก ลักษณะจะคล้ายๆ กับแผนที่ภูมิประเทศ แต่ถ้าเป็นแผนที่ภูมิประเทศที่แสดงกราฟความสูง แต่ noise contour  แสดงพื้นที่ของระดับความดังเสียง โดยทั่วไปจะแสดงเป็นหน่วยเดซิเบล (dB) นอกจากนี้ยังใช้ “dBA” ซึ่งคำนึงถึงความไวของหูของมนุษย์ด้วยในหน่วยวัดนี้

noise contour ใช้ในอะไรได้บ้าง?

 • ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ : การสัมผัสกับเสียงรบกวนในระดับสูงอย่างต่อเนื่องสามารถนำไปสู่ความเครียด การรบกวนการนอนหลับ ปัญหาเกี่ยวกับหลอดเลือดและหัวใจ และแม้กระทั่งความบกพร่องทางสติปัญญาในเด็ก ด้วยการทำ noise contour เจ้าหน้าที่สามารถระบุพื้นที่ที่มีปัญหาและดำเนินการบรรเทาผลกระทบเหล่านั้นได้
 • การวางผังเมือง : noise contour มีบทบาทสำคัญในการวางผังเมือง โดยสามารถใข้กำหนดตำแหน่งของโรงเรียน โรงพยาบาล พื้นที่อยู่อาศัย และเขตการค้า เพื่อให้มั่นใจว่าสภาพแวดล้อมในเมืองจะสมดุลและไม่ถูกสถานที่ที่เสียงดังรบกวน
 • การพัฒนาเมือง : สนามบิน ทางหลวง และทางรถไฟเป็นตัวกำเนิดเสียงรบกวนที่หากไม่วางแผนให้ดีอาจจะกลายเป็นปัญหาได้ การใช้ noise contour จะทำให้สามารถกำหนดการใช้งานหรือวางแผนการก่อสร้างเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจจะเกิดจากเสียงรบกวนได้

กระบวนการสร้าง noise contour

 1. การวิเคราะห์แหล่งที่มา : ระบุแหล่งที่มาของเสียง อาจเป็นอะไรก็ได้ที่มาจากสถานที่พลุกพล่าน สนามบิน หรือแม้แต่เทศกาลดนตรีก็สามารถสร้างเสียงที่ดังได้เช่นกัน
 2. การวัดเสียงรบกวน : ใช้เครื่องวัดระดับเสียงเพื่อบันทึกระดับเสียงในช่วงเวลาต่างๆ ของแต่ละวัน
 3. การสร้างแบบจำลอง : นำระดับเสียงที่วัดในขั้นตอนที่แล้ว ป้อนข้อมูลเข้าซอฟแวร์ เพื่อให้ซอฟแวร์คาดการณ์ระดับเสียงภายใต้สภาวะต่างๆ โดยพิจารณาปัจจัยที่แตกต่างกัน เช่น สภาพอากาศ การดูดซับพื้นดิน และการสะท้อนจากอาคาร
 4. การทำแผนที่ : เมื่อรวบรวมข้อมูลแล้ว ข้อมูลจะถูกสร้างออกมาเป็นแผนที่ noise contour

2.3การวิเคราะห์แหล่งที่มาของ NOISE

ตัวอย่างการใช้งาน noise contour ในสถานการณ์จริง

หากจะพูดถึงการใช้งาน noise contour ในสถานการณ์จริง เราก็ขอยกตัวอย่างในส่วนของการใช้งาน noise contour ในสนามบินเนื่องจากมีการเกิดเสียงที่ชัดเจน โดยหลักๆ แล้วจะมีประโยชน์ดังนี้

 • เส้นทางและเวลาของเที่ยวบิน : สนามบินสามารถปรับเส้นทางและตารางเวลาการบินตามข้อมูลของ noise contour เพื่อให้มั่นใจว่าเที่ยวบินจะไม่รบกวนผู้อยู่อาศัยในช่วงเวลาละเอียดอ่อน เช่น ช่วงเวลาดึกจัด หรือช่วงใกล้เช้า
 • วางแผนการใช้ที่ดิน : noise contour สามารถใช้ในการวางแผนที่ดินได้ เช่น ในพื้นที่ที่มีเครื่องบินขับผ่านบ่อย อาจจะใช้สำหรับการสร้างอาคารเชิงพาณิชย์ ในขณะที่โซนที่เงียบกว่าสามารถนำมาใช้สำหรับการพัฒนาที่อยู่อาศัยได้

3.3 แนะนำซอฟแวร์ที่ใช้สำหรับ NOISE CONTOUR

แนะนำซอฟแวร์ที่ใช้สำหรับ noise contour

 • SoundPLAN : นี่คือ ซอฟต์แวร์จำลองเสียงรบกวนชั้นนำที่ใช้ทั่วโลก เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงเสียงบนถนน รางรถไฟ และเสียงรบกวนทางอุตสาหกรรม รวมถึงเสียงในห้องและมลพิษทางอากาศ
 • CadnaA : สร้างโดย DataKustik CadnaA ใช้สำหรับการคาดการณ์และการทำแผนที่เสียงรบกวนจากสิ่งแวดล้อม สามารถรองรับโครงการขนาดใหญ่ เช่น การทำแผนที่เสียงของทั้งประเทศ และนำไปใช้ในระดับสากล
 • INM (Integrated Noise Model) : พัฒนาโดย Federal Aviation Administration (FAA) โดย INM ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการทำ noise contour รอบๆ สนามบิน
 • NoizCalc : ซอฟต์แวร์นี้พัฒนาโดย d&b audiotechnik จำลองการปล่อยเสียงรบกวนในระยะไกลจากระบบขยายเสียง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถคาดการณ์ระดับเสียงนอกสถานที่ได้
 • NMPB Routes-96 : เป็นโมเดลภาษาฝรั่งเศส แต่ใช้กันอย่างแพร่หลายในยุโรปสำหรับการคาดการณ์เสียงรบกวนจากการจราจรบนถนน
 • BASTIAN : ซอฟต์แวร์นี้ใช้ในการสร้าง noise contour สำหรับเสียงภายในห้อง 
 • CATT-Acoustic : ใช้สำหรับการคาดการณ์เสียงในห้อง ซอฟต์แวร์นี้จะจำลองการรูปร่างของห้อง คุณสมบัติพื้นผิว แหล่งที่มาและตำแหน่งผู้ฟัง พร้อมทั้งวิเคราะห์ว่าสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อ noise contour อย่างไร
 • NoiseAtWork : เครื่องมือที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัย เพื่อช่วยสร้าง noise contour ในที่ทำงาน ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกในการประเมินความเสี่ยง โดยอิงจากเสียงรบกวนจากการทำงาน
 • Predictor-LimA : ชุดซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดย Brüel & Kjær เหมาะสำหรับการคำนวณ การวิเคราะห์ และการรายงานสัญญาณรบกวนสิ่งแวดล้อมจากแหล่งต่างๆ
 • NoiseMapp : นี่คือ แอปพลิเคชันบนคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อการตรวจสอบเสียงรบกวนด้านสิ่งแวดล้อมและการประกอบอาชีพ

เครดิตภาพประกอบ : researchgate.net

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ :
* สงวนลิขสิทธิ์ทุกเนื้อหา และ ภาพประกอบของ Jorportoday สามารถนำไปเผยแพร่ได้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ไม่ใช่เชิงพาณิชย์

** กรณีมีการคัดลอกบทความของเราไปส่วนใดส่วนหนึ่ง โปรดติดลิงค์กลับมาที่หน้านี้เพื่อให้เครดิตกับเรา

Similar Articles

Special advertising

spot_img

Special Ads 1

spot_img

Special Ads

spot_img

Ads.1

spot_img

Ads.3

spot_img

Ads.4

spot_img
spot_img

Most Popular