spot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

อาการเตือนของโรคพาร์กินสัน ควรรีบรักษาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

1.โรคพาร์กินสัน

โรคพาร์กินสัน เกิดจากความเสื่อมของสมองอย่างช้าๆ ทำให้สารสื่อประสาทโดปามีน (Dopamine) ในสมองลดลง ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย การลดลงของสารสื่อประสาทนี้ ส่งผลให้เกิดอาการต่างๆ เช่น การเคลื่อนไหวช้า อาการสั่น และอาการแข็งเกร็ง รวมถึงมีปัญหาในการทรงตัวด้วย

3.โรคพาร์กินสัน

กลุ่มเสี่ยงที่เป็นโรคพาร์กินสัน

1. ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุเฉลี่ย 60-65 ปี และผู้ชายมีโอกาสเป็นโรคนี้ได้มากกว่า 1.5 เท่า

2. ผู้มีประวัติครอบครัวเป็นโรคพาร์กินสัน เนื่องจากโรคนี้สามารถถ่ายทอดได้ทางพันธุกรรม

3. ผู้ที่สัมผัสกับสารเคมี เช่น ยาฆ่าแมลง หรือยาฆ่าวัชพืชอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน

โรคพาร์กินสันเป็นโรคเรื้อรังที่มีอาการเกิดขึ้นที่ระบบประสาท 

โดยทั่วไปแล้ว ผู้ป่วยแต่ละรายจะมีอาการแสดงต่างกันไปตามปัจจัยหลายๆ ด้าน เช่น อายุของผู้ป่วย ระยะเวลาที่เป็นโรค และภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น ซึ่งอาการที่เกิดขึ้นสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่

1.  อาการที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว

อาการสั่น เป็นอาการเริ่มต้นของโรคที่พบมากที่มือและเท้า ซึ่งอาการสั่นอาจเป็นรุนแรงมาก เมื่ออยู่นิ่งหรือขณะพัก

อาการเกร็ง เป็นปัญหาที่เกิดจากกล้ามเนื้อที่เกร็งขึ้น ทำให้การเคลื่อนไหวของผู้ป่วยมีความยากลำบาก

เคลื่อนไหวช้า ผู้ป่วยมีการเคลื่อนไหวช้าลง ขาดความกระฉับกระเฉงในการเคลื่อนไหว

ปัญหาการทรงตัว ผู้ป่วยมีปัญหาในการทรงตัว ทำให้มีความเสี่ยงในการหกล้มได้ง่าย

2.โรคพาร์กินสัน

2.  อาการที่ไม่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว

อาการทางจิต บางรายอาจมีอาการซึมเศร้า วิตกกังวล หรือโมโหร้าย

ปัญหาเรื่องการรับกลิ่น บางรายอาจมีปัญหาในการรับรสชาติหรือกลิ่น

อาการทางระบบย่อยอาหาร อาจมีอาการท้องผูก หรือเวียนศีรษะ

ปัญหาการนอน อาจเป็นการตื่นขึ้นในเวลากลางคืน หรือมีปัญหาในการหลับในตอนกลางวัน เนื่องจากการทำงานผิดปกติของระบบประสาท

การรักษาโรคพาร์กินสัน มักจะเน้นการบำบัดทางกายภาพ การใช้ยา และการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดูแลสุขภาพทั่วไป เพื่อช่วยบรรเทาอาการและป้องกันการแทรกซ้อนของโรค เมื่อมีการพบอาการข้างต้น ควรปรึกษาแพทย์เพื่อการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้อง และหากมีปัญหาในการรับรู้หรืออาการที่รุนแรงขึ้น ควรรีบพบแพทย์โดยเร็ว

สามารถติดตามต่อได้ที่ : https://www.thairath.co.th/lifestyle/lifestyle45plus/2717756

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ :
* สงวนลิขสิทธิ์ทุกเนื้อหา และ ภาพประกอบของ Jorportoday สามารถนำไปเผยแพร่ได้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ไม่ใช่เชิงพาณิชย์

** กรณีมีการคัดลอกบทความของเราไปส่วนใดส่วนหนึ่ง โปรดติดลิงค์กลับมาที่หน้านี้เพื่อให้เครดิตกับเรา

Similar Articles

Special advertising

spot_img

Special Ads

spot_img

Ads.1

spot_img

Ads.3

spot_img

Ads.4

spot_img
spot_img

Ads.5

spot_img

Most Popular