spot_img
spot_imgspot_img

Tag: จป

จป.วิชาชีพ Safety Officer : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ ระดับ วิชาชีพ

UPDATE ก่อนใคร จป.วิชาชีพ ตามกฎหมายใหม่ ล่าสุด ! จป. ย่อมาจาก เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน กฎหมายของประเทศไทยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ จป.วิชาชีพ (Safety Officer) จป.บริหาร (Safety Management) จป.เทคนิคขั้นสูง จป.เทคนิค จป.หัวหน้างาน ปัจจุบัน จป.วิชาชีพ เป็นระดับเดียวที่ต้องจบสายตรงวุฒิการศึกษาสาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือ เทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน จป.วิชาชีพ ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ สถานประกอบกิจการตอนนี้เริ่มให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานมากขึ้น เพราะกฎหมายมีความเข้มข้นจนนายจ้างต้องปรับตัวให้ทันต่อเหตุการณ์ปฏิบัติตามที่กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการตนเองให้ครบถ้วนมากที่สุดเพื่อป้องกันถูกดำเนินคดีจากทางราชการไม่ให้เสียค่าปรับ และ เสียชื่อเสียงของบริษัท จป.วิชาชีพ คือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่หลักในการป้องกันอุบัติเหตุ เตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆในองค์กร...

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตร จป.วิชาชีพ ถูกต้องตามกฎหมาย 2565

หลายคนคงสงสัยว่าต้องเรียนจบอะไรถึงจะได้เป็น จป.วิชาชีพ ซึ่งการเรียนต่อ จป วิชาชีพ นั้นชื่อคณะของแต่ละมหาวิทยาลัยจะใช้ไม่เหมือนกัน สิ่งที่เราจะต้องดูไม่ใช่ชื่อคณะแต่จะต้องดูว่าคณะของมหาวิทยาลัยที่เราจะเข้าไปเรียนต่อนั้น จบออกมาแล้วสามารถจะขึ้นทะเบียนเป็น จป.วิชาชีพ (จป.ว) ได้หรือไม่ อยากรู้ จป.วิชาชีพ คือใคร เรียนรู้เพิ่มเติม > ตัวอย่างข่าว : นศ.ชีวอนามัยร้องทุกข์หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์ยื่นจป.วิชาชีพไม่ได้ แหล่งข่าว : tnnthailand   แปลว่า คณะของมหาวิทยาลัยดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติ หรือ ยอมรับจากกรมสวัสดิการ และ คุ้มครองแรงงาน ดังนั้นตรวจสอบให้ดีก่อนจะเลือกลงเรียนต่อ จป.วิชาชีพ ในปัจจุบันนั้นมีเปิดสอนทั้งมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่ต้องทำการสอบเข้า และ มหาวิทยาลัยเอกชน มีมหาวิทยาลัยไหนบ้างไปดูกันเลย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์...
Advertismentspot_img

Most Popular